Mediation Limburg

Als u op zoek bent naar een onafhankelijke en deskundige mediator in Limburg, bijvoorbeeld omdat u een met een conflict bent geconfronteerd, dan kunnen wij u helpen. Toch eerst wat toelichting. Als er twee partijen zijn die zelf niet meer tot een oplossing kunnen komen, kan een specialist in mediation die voor u bij voorkeur uit Limburg komt u bijstaan. Een mediator zorgt er voor dat u en een andere partij tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, of dit nu is op het gebied van familie, overheid, pensioen, teams, business, arbeid of medezeggenschap, al deze specialismen levert Mediation in Limburg.

Waarom een mediator?

Vroeger liepen bij geschillen de gemoederen vaak zo hoog op, dat het uiteindelijk op een juridische procedure aankwam. Nu adviseren advocaten en rechters om eerst met een mediator tot een oplossing te komen, Mediator Limburg in uw geval. Mensen zijn zich ook zelf meer bewust van de effectiviteit en kostenvoordelen hiervan. Mediation zorgt voor een snellere en goedkopere manier van conflictoplossing dan een rechtszaak. Beide partijen mogen oplossingen aandragen waardoor ieder meer het idee heeft een stem te hebben, waardoor uiteindelijk sneller tot een oplossing gekomen wordt en mensen meer waarde hechten aan de afgesproken rechten en plichten. De informele benadering tenslotte zorgt er tevens voor dat dit proces als minder stressvol ervaren wordt.

Hieronder ziet u welke specialisten in van de Merlijn groep in Limburg actief zijn, en bij het profiel kunt u het specialisme van iedere mediator zien en of deze persoon ook u kan bijstaan.

Dhr. Baaren - Partner - Merlijn Groep

de heer mr P.C.A. van Baaren (Peter)

Peter van Baaren is al bijna 20 jaar actief als advocaat. In 2015 rondde hij de mediation opleiding af, als sluitstuk van zijn vaardigheden als conflictbehandelaar. Mediation naast advocatuur geeft Peter nl. extra mogelijkheden en...

Lees verder

mevrouw Mr. S. Blok (Simone) - Mediator - Merlijn Groep

mevrouw mr S. Blok (Simone)

Toen Simone net haar mr. titel had behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, riep ze al dat ze ooit nog eens mediation wilde gaan doen. Eerst is ze aan de slag gegaan in de gezondheidszorg. Daar...

Lees verder

Sien Smeets - Partner - Merlijn Groep

mevrouw mr S. Smeets (Sien)

mr. Sien Smeets startte haar carrière in 2003 bij het voormalig Bureau Rechtshulp als jurist, waar zij zich specialiseerde in het arbeidsrecht en sociale zekerheid alsmede in het bestuursrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening). In 2004...

Lees verder

Merlijn Groep, mediators in Limburg

Mediation wordt het meest toegepast bij verstoorde relaties binnen families. Mensen in een familie kennen elkaar vaak door en door en staan in het leven het dichtst bij elkaar, maar kunnen elkaar juist doordoor ook erg kwetsen. Een onpartijdige persoon, mediator Limburg, die weet wat er speelt en die bemiddelt om tot een goede oplossing te komen is dan heel plezierig. Dit kan op verschillende terreinen: bijvoorbeeld op het gebied van vermogen, erfrecht, alimentatie of rechten en plichten met betrekking tot kinderen die bij een scheiding betrokken zijn. Vooral in dit laatste geval is het belangrijk dat de communicatie en de relatie weer verbetert, aangezien de band als gezamenlijke ouders niet ophoudt te bestaan na een scheiding.

Een ander belangrijk aspect in het leven is voor veel mensen hun werk. Aan het werk dat mensen uitvoeren ontlenen ze een bepaalde identiteit, en dat is ook niet gek gezien de tijd die je aan werk besteedt in een mensenleven. Mensen kunnen ook hier hard geraakt worden door een conflictsituatie die ontstaan is of dreigt te ontstaan. Een specialist uit de groep mediatiors in Limburg kan u  verder helpen wanneer het gaat om bijvoorbeeld opzegging, ontbinding, ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW-rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator

Meer weten over mediation?
Wilt u meer weten over mediation of wilt u met een deskundige mediator uit Limburg uw situatie bespreken? Neem dan telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website contact op met ons. Wij beantwoorden graag uw vragen en kunnen uw situatie doornemen.