Over Merlijn

Laat je betoveren

De naam Merlijn heeft natuurlijk alles te maken met Merlijn de tovenaar, die de jonge Arthur onder zijn hoede neemt als diens vader, tijdens een veldslag met als doel Brittania te verenigen, om het leven komt. Merlijn slaagt erin de jongen in veiligheid te brengen en bereidt hem voor op zijn taak als toekomstige koning. Als de jonge Arthur inderdaad koning wordt, vervult hij de wens van zijn vader alsnog: hij verenigt Brittania.

Koning Arthur nodigt de twaalf ridders van alle counties binnen Brittania regelmatig uit om verschillende zaken te bespreken. Ze nemen plaats aan de bekende ronde tafel waaraan geen van de twaalf ridders, en ook niet de koning zelf, aan het hoofd kan zitten. Iedereen zit gelijkwaardig en wordt gehoord. Dit houdt het land bij elkaar en helpt bij de verdediging ervan.
Bij conflicten is het van belang dat conflictpartners elkaar horen en zien. Dat er geen sprake is van hiërarchie, tenzij die van te voren, en om duidelijke redenen, is afgesproken. De ronde tafel gebruiken we niet veel meer, maar het principe van iedereen horen is wel ons uitgangspunt. Zowel bij onze trainingen als bij de verschillende conflicthanteringsmethodes.
De Merlijn Groep kan u ondersteunen bij de preventie, begeleiding, bemiddeling en beslechting van conflicten. Daarnaast kunnen wij u helpen door u en uw medewerkers te trainen op het gebied van conflicten, conflicthantering en communicatie.
Zodat u, net als Merlijn, uw beloftes en doelen waar kunt maken.

Wij leren u toveren! Natuurlijk op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Merlijn is een familiebedrijf. De organisatie is opgericht door Dick Bonenkamp en wordt nu geleidelijk aan overgenomen door zijn dochter Karien. Het is een netwerkorganisatie met een vaste kern van medewerkers in loondienst (Backoffice, Sales, Management en Innovatie) en op dit moment ongeveer 200 partners, freelancers met specialistische kennis op een van de gebieden waarin Merlijn actief is. Het aantal partners groeit met het aanbod mee.

Merlijn is een middelgrote speler op de opleidingsmarkt in haar geheel, maar in haar specialismen, mediation en het in MAG ontwikkelde triagemodel (conflictpreventie, -begeleiding, -bemiddeling en –oplossing) en medezeggenschap een van de grootste van Nederland.

Al onze diensten ook online!

Vanaf de start van de Coronacrisis heeft Merlijn heel veel aandacht besteed aan het online kunnen werken met al onze producten en diensten. Dat proces is voltooid. De ontwikkeling van ‘Merlijn Online’ heeft het mogelijk gemaakt al onze diensten live én online te kunnen aanbieden. De klant kiest natuurlijk zelf.

 

Een klant schreef over ons: “Merlijn vergroot de effectiviteit van mensen en daarmee van organisaties door een effectievere wijze van interacteren met anderen en met elkaar.
Merlijn verhoogt het regie- of handelingsniveau van mensen en organisaties via training, coaching en advisering, waarbinnen een samenhangende ontwikkeling van kennis en kunde (ratio, bovenstroom) en van houding en gedrag (gevoel, onderstroom) centraal staat.
Merlijn legt in het kader van effectiever interacteren binnen en buiten organisaties de focus op conflictvaardigheid. Conflictvaardigheid die via preventieve conflicthantering én het benutten van de kansen die conflicten bieden leidt tot conflicteffectiviteit. Zowel bij gedeelde alsook bij verschillende belangen.”

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

3000

meer dan 3000 mediators opgeleid

9.2

Gemiddelde klantbeoordeling

Ervaringen

Met deze bedrijven hebben wij gewerkt

OGD ICT-diensten

OGD levert ict-diensten op het gebied van infrastructuur, end-user management en software-ontwikkeling. Dat doen ze in de vorm van outsourcing, projecten, advie [...]
Lees deze case

NS

NS heeft in augustus 2015 een raamovereenkomst gesloten met MAG, waarin we first supplieer zijn als het gaat om (dreigende) conflicten met en tussen medewerkers [...]
Lees deze case

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan

De conflictadviseur

Lees over het herkennen van de juiste oplossingsmethode

In dit boek definiëren we ruim twintig conflictbegeleidingsmethoden waarmee vrijwel ieder conflict op een adequate en effectieve wijze kan worden aangepakt. Dit boek is geschreven voor toekomstige conflictadviseurs en voor iedereen die zich met conflicten bezighoudt of zijn ideeën over conflicten en de hantering hiervan wil verruimen – zowel op persoon­lijk als op professioneel vlak. Het bevat kennis die wij onontbeerlijk achten voor conflictadviseurs.

    Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

    Schrijf me in voor de nieuwsbrief

    Bekijk alle aanbevolen literatuur

    Actueel

    Evenementen