Basistraining Conflictadviseur

Wegwijzer in het conflictlabyrint

De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Zij willen efficiënter en constructiever met conflicten leren omgaan en adequaat kunnen adviseren over de juiste aanpak.

Te behalen resultaten

  1. U hebt inzicht in de bestaande methoden om conflicten aan te pakken;
  2. U kunt in elk stadium, waarin een conflict zich bevindt, effectief adviseren;
  3. U kunt een belangrijke rol spelen bij de keuze van behandelaars;
  4. U beschikt over sterke adviesvaardigheden en u stelt zich onafhankelijk op.
Training wordt ook online gegeven!
Kosten
€1.650,-

+ accommodatie v.a.€130,-
+ lesmateriaal v.a.€22,30

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
4 Daagse

Meerdere keren per jaar

De opleiding

Basistraining Conflictadviseur

In iedere organisatie komen conflicten voor, misschien nog sluimerend of al open en voor iedereen zichtbaar. Daar moet wat mee gedaan worden; ze gaan niet vanzelf over. Onze reflex is al snel: we moeten maatregelen nemen. Procederen, misschien mediation, of disciplinaire acties die vooral veel extra schade zullen opleveren. Maar wrijvingen kunnen wijzen op behoeften die in de organisatie leven. Hoe gaan we daar mee om en hoe halen we winst en lering uit zulke conflicten? Hoe lossen we ze op en voorkomen we onnodige schade.

Merlijn kent minstens 20 methoden om conflicten aan te pakken. De kunst is te begrijpen welke methode in een specifieke casus optimaal is, dat wil zeggen: de beste, meest toepasselijke methode tegen de minste kosten. Wie kan de organisatie adviseren welke methode te kiezen.

Daarvoor is deze training bedoeld; iemand toerusten met kennis en inzicht om de juiste aanpak te kunnen adviseren.

Veiligheid staat voorop

Aangepaste Corona regeling bij Merlijn trainingen  Lees meer. 

Docenten:

Programma

BLOK 1: DAG 1 (algemene kader)

Ochtendprogramma:

09.30 – 10.00 : ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.30 : welkom, afstemmen programma, korte kennismaking

10.30 – 11.15 : algemene kader, interactieve inleiding over conflicten (o.a. Glasl)

11.15 – 11.30 : pauze

11.15 – 13.00 : rol en competenties conflictadviseur, Thomas en Kilmann-test, kernkwadranten, nader afstemmen leerdoelen

13.00 – 13.45 : lunch

Middagprogramma: 

13.45 – 14.15 : inleiding basishouding en vaardigheden conflictadviseur, structuur adviesgesprek, verdieping luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)

14.15 – 15.00 : oefening

15.00 – 15.15 : pauze

15.15 – 16.00 : interactieve verdieping omgaan met emoties en weerstanden

16.00 – 16.45 : oefening

16.45 – 17.00 : losse eindjes, evaluatie en vooruitblik dag 2 

BLOK 1: DAG 2 (intake en conflictanalyse)

Ochtendprogramma: 

09.30 – 10.00 : ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 : terugblik op dag 1, afstemmen programma

10.15 – 10.45 : interactief verzamelen en ordenen aandachtspunten intakefase

10.45 – 11.15 : oefening

11.15 – 11.30 : pauze

11.30 – 12.00 : inleiding LSD in de intakefase

12.00 – 13.00 : oefening

13.00 – 13.45 : lunch

Middagprogramma:

13.45 – 14.15 : inleiding systemisch werk en koppeling aan competenties conflictadviseur

14.15 – 15.00 : groepsdynamiek, niveaus van samenwerken (taakvolwassenheidsniveaus) in relatie tot conflicten en thema’s in teams

15.00 – 15.15 : pauze

15.15 – 16.45 : oefening (opstelling casus uit eigen praktijk deelnemers)

16.45 – 17.00 : losse eindjes, evaluatie en vooruitblik dag 3

BLOK 2: DAG 3 (van conflictanalyse naar diagnose)

Ochtendprogramma: 

09.30 – 10.00 : ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 : terugblik op dag 1 en 2, afstemmen programma

10.15 – 10.45 : verdieping conflictanalyse, doorvragen naar onderliggende belangen

10.45 – 11.15 : oefening

11.15 – 11.30 : pauze

11.30 – 12.15 : verdieping conflictdiagnose en koppeling aan oplossingsmethode(n)

12.15 – 13.00 : oefening

13.00 – 13.45 : lunch

Middagprogramma: 

13.45 – 14.15 : conflictdiagnose in complexe dynamieken, verdieping circulaire vragen

14.15 – 15.00 : oefening 

15.00 – 15.15 : pauze

15.15 – 16.45 : werken met complexe casus uit praktijk deelnemers (intervisie, diagnose en advies)

16.45 – 17.00 : losse eindjes, evaluatie en vooruitblik dag 4

BLOK 2: DAG 4 (advies en nazorg)

Ochtendprogramma: 

09.30 – 10.00 : ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 : terugblik op dag 3, afstemmen programma

10.15 – 10.45 : omgaan met machtsverschillen, drama-driehoek, probleemeigenaarschap

10.45 – 11.15 : oefening

11.15 – 11.30: pauze

11.30 – 12.00 : inleiding adviesgesprek

12.00 – 13.00 : oefening

13.00 – 13.45 : lunch

Middagprogramma: 

13.45 – 14.15 : omgaan met weerstanden in de adviesfase, ethische dilemma’s 

14.15 – 15.00 : oefening

15.00 – 15.15 : pauze

15.15 – 16.30 : nazorg door conflictadviseur en probleemeigenaarschap, discussie

16.30 – 17.00 : losse eindjes, intervisie, terugblik op de training, evaluatie

17:00 – ………. : Merlijn borrel

Voor wie?

Basistraining Conflictadviseur wordt onder meer gevolgd door:

  • Professionals van HBO+ niveau, die zo’n rol willen kunnen spelen
  • Directeuren, bestuurders
  • HR –adviseurs, hulpverleners, vertrouwenspersonen
  • Toezichthouders
  • Zelfstandige coaches, mediators, procesbegeleiders
  • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Moet je een specifieke vooropleiding hebben?

Het niveau is HBO+. Kennis van en ervaring met van één of meer van de conflictoplossingsmethoden is een pré, maar niet noodzakelijk. De verschillende conflictoplossingsmethoden, en alle kerncompetenties voor de conflictadviseur komen uitgebreid aan de orde tijdens de training.

Hoe kun je de rol van conflictadviseur uitoefenen? 

Dat kan als extern adviseur, maar ook als intern adviseur. Het is dan je taak om voorkomende conflicten te diagnosticeren en advies te geven over de meest geschikte conflictoplossingsmethode(n). Je geeft advies over datgene wat direct nodig is om de symptomen aan te pakken (curatieve aanpak) en wat nodig is om de onderliggende oorzaken aan te pakken (integrale en preventieve aanpak). Een conflictadviseur kan ook een centrale rol hebben bij het opzetten van een conflictmanagementsysteem in de organisatie.

Mag een conflictadviseur ook zelf een rol spelen bij de inzet en uitvoering van één of meerdere conflictoplossingsmethoden?

Om de onafhankelijkheid als adviseur en aanspreekpunt te borgen is dit niet wenselijk.

Data & Locaties

Basistraining Conflictadviseur

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Inschrijven