Mediator in Amsterdam

Op zoek naar een mediator in Amsterdam?

Merlijn groep beschikt over een omvangrijke groep professionele en gecertificeerde mediators. Merlijn groep is daarmee een organisatie met landelijke dekking. Onze mediators bestrijken niet alleen alle verschillende mediation specialismen, maar zijn ook zo georganiseerd dat zij regio specifiek kunnen worden ingezet.

Dat geldt dus ook voor mediation in Amsterdam en dus voor onze mediators in Amsterdam. Mediation heeft terecht steeds meer bekendheid gekregen als de veel kortere weg naar een oplossing van geschillen dan de gang naar de rechter. Advocaten zullen toch vooral de belangen van hun cliënt uitvergroten, terwijl onze mediator in Amsterdam met beide partijen in gesprek gaat en beider belangen verheldert.

Mediation in Amsterdam

De rechtbanken ook in Amsterdam wijzen tegenwoordig eerst op de mogelijkheid van mediation in dit geval in Amsterdam. Voor justitie heeft dat een hele praktische reden: de rechtbanken zijn veelal zwaar overbelast en mediation neemt een deel van de werklast in feite bij ze weg. Het heeft voor conflictpartijen ook absoluut veel voordeel om naar de mediator te stappen: De uitkomst van een rechtszaak is altijd enigszins hachelijk. Bij mediation in Amsterdam is er vaak al resultaat na een paar sessies en dat resultaat wordt ook geaccepteerd juist omdat partijen zelf actief daaraan hebben meegewerkt. Onze mediator in Amsterdam kiest voor een open informele benadering, heel anders dan wat voor de rechter gebeurt.

De mediation praktijk in Amsterdam

In Amsterdam komen we naast mediation bij verstoorde relaties binnen families, ook veel zakelijke en werkgerelateerde mediations tegen. Bij familie mediation kan het naast echtscheidingszaken ook gaan over erfeniskwesties, boedelverdelingen en onderhandse leningen. Conflicten rond werk komen overal voor dus ook in Amsterdam. Dreigend ontslag heeft een grote impact op mensen en na ontslag moet er ook weer een nieuwe baan gezocht worden. Verwikkeld zijn in een slopend proces werkt dan niet echt positief. De inbreng van de mediator uit Amsterdam is dan veel positiever. Merlijn Groep heeft in Amsterdam ook veel ervaring met business mediation vaak ook internationaal; daarvoor heb je gespecialiseerde mediators nodig. In Amsterdam kunt u daar over beschikken.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Onze mediators in Amsterdam e.o.

Alle professionals