Mediator in Zwolle

Op zoek naar een mediator uit Zwolle?

Voor inwoners van Zwolle geldt ook de aanpak: eerst mediation proberen alvorens te procederen. De rechtbanken zien, dat in heel veel gevallen mediation in Zwolle de oplossing brengt en dat scheelt heel veel werk voor de rechtbanken, die toch al overbelast zijn. Conflictpartijen zijn bij mediation veel meer zelf betrokken.

De mediator in Zwolle laat partijen zien wat hun belangen werkelijk zijn, waar de mogelijkheden liggen om er uit te komen. De resultaten van mediation in Zwolle worden veel beter geaccepteerd en nageleefd dan het geval is met een uitspraak van de rechter. De mediator in Zwolle geeft de partijen ook echt het gevoel dat ze de oplossing zelf maken.

Een mediator in Zwolle

Bij Merlijn groep zijn circa honderd gecertificeerde mediators aangesloten. Die zijn georganiseerd naar regio’s en specialisaties. In ieder geval kunnen we zo in iedere regio elk soort conflict in behandeling nemen; dat geldt dus ook voor Zwolle. De keuze om te werken met een mediator uit Zwolle wordt steeds vaker gemaakt. Waar de advocaat moet opkomen voor het belang van zijn cliënt, is de mediator bezig de belangen van beide partijen inzichtelijk te maken. Bij mediation oordeelt de mediator niet, maar laat partijen de mogelijkheden ontdekken, die kunnen bijdragen aan een oplossing van het conflict.

De praktijk van mediation in Zwolle

We zien in Zwolle veel mediation op individueel niveau:  familiekwesties, echtscheidingen en afhandeling van erfenissen. De gevoelige zaken die bij echtscheidingen aan de orde komen, vragen veel meer om mediation dan om procederen. Regelingen over boedelverdeling, alimentatie en omgangsregelingen met kinderen moeten geaccepteerd kunnen worden en niet afgedwongen. Er is ook veel mediation in Zwolle op het terrein van de arbeidsconflicten. Zeker als die tot ontslag leiden, geven ze vaak aanleiding om te gaan procederen. Kwaadheid en revanche gevoelens kunnen daarbij een rol spelen. Heel veel schiet men er meestal niet mee op. Eenmaal aangezegd ontslag wordt vrijwel nooit teruggedraaid en de afvloeiingsregels laten zelden grote afwijkingen zien De mediator in Zwolle weet alles van die regels en van ontslagvergoedingen; die kan op veel minder ingrijpende wijze een prima resultaat halen.

 

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Professionals

Onze mediators in Zwolle e.o.

Alle professionals