Wat is een mediator?

Een mediator is een bemiddelaar die cliënten helpt om een goede en werkbare oplossing te vinden in een conflict. Inmiddels zijn de meeste mediators opgeleid en een deel ervan mag zich na examinering MfN register noemen. Een goede mediator is een mensen-mens die haar of zijn werk met stevigheid, vakkennis en tegelijk empathie uitoefent. Die cliënten houvast biedt zonder inhoudelijk de weg te willen wijzen. In een mediation bepalen de cliënten steeds zelf wat zij willen bereiken. De mediator staat borg voor proces en met ook de vertrouwelijkheid van de gesprekken.