Wat is een mediator?

Een mediator is een bemiddelaar die cliënten helpt om een goede en werkbare oplossing te vinden in een conflict. De rol van een mediator is dus ook echt bemiddeling: gesprekken begeleiden om de partijen zo steeds meer naar elkaar toe te brengen. De meeste mediators zijn opgeleid en een deel ervan mag zich na examinering MfN-register noemen.

Hoe verloopt een gesprek met een mediator?

Wat een mediator doet, is het gesprek van een conflict naar een oplossing sturen. Daarvoor stelt de mediator de juiste vragen en zet hij of zij speciale gesprekstechnieken in. In een mediation bepalen de cliënten steeds zelf wat zij willen bereiken. De mediator staat borg voor proces en de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

Wanneer is iemand een goede mediator?

Een goede mediator is een mensen-mens die zijn of haar werk met stevigheid, vakkennis én empathie uitoefent. Die cliënten houvast biedt zonder inhoudelijk de weg te willen wijzen. Het is uiteindelijk namelijk de bedoeling dat de partijen zelf samen tot een oplossing komen.

Merlijn Groep heeft sinds 1993 meer dan 3000 mediators opgeleid. Bent u verwikkeld geraakt in een conflict en lijkt mediation u dé oplossing? Neem dan contact met ons op.