Klachtenregeling

Bekijk hier de klachtenregeling van Merlijn

Waarom een klachtenregeling?

De directie van Merlijn staat in voor het leveren van kwalitatief uitstekende trainingen, adviezen en mediation-, en coachingstrajecten. Toch kan er  soms een situatie ontstaan waarbij de klant deze kwaliteit onvoldoende acht en hierover een klacht wil indienen. Hiervoor is een klachtenregeling van kracht. Deze regeling stelt klanten van Merlijn in staat om klachten over de kwaliteit van de dienstverlening aan de orde te stellen. Naast een signaal- en verbeterfunctie heeft de klachtenregeling tot doel om de klacht in samenspraak met klager naar tevredenheid af te handelen en indien mogelijk tot een oplossing te komen. Bij binnenkomst van een klachtenformulier wordt de ontvangst daarvan binnen 3 werkdagen bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

Bemiddeling

In eerste instantie zal een lid van de directie of een medewerker van Merlijn binnen 14 dagen contact opnemen met klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor een oplossing te bewerkstelligen. Wie contact opneemt, is afhankelijk van het onderwerp en de context van de klacht. Als een directe oplossing niet mogelijk is, wordt via bemiddeling geprobeerd het probleem op te lossen met degene tegen wie de klacht gericht is. De bemiddeling wordt geleid door een directielid of een medewerker die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken is. Deze past hoor en wederhoor toe, tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen en geeft een advies over hoe de klacht opgelost zou kunnen worden. Klager wordt hiervan binnen 14 dagen na de bemiddelingspoging op de hoogte gebracht. Mocht er langere tijd nodig zijn dan ontvangt u binnen 14 dagen bericht met een reactietermijn.

Openbaarheid van de klachtenregeling

De directie van Merlijn zorgt ervoor dat deze regeling voor haar opdrachtgevers en voor belanghebbenden ter inzage beschikbaar is.

Vertrouwelijkheid

Alle bij of via Merlijn werkzame, bij de klacht betrokken personen, alsmede de voornoemde bindend adviseur staan jegens de klager in voor de vertrouwelijke behandeling van de klacht.

Wijzigingen van de regeling

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist een onafhankelijke derde door middel van een bindend advies. Eventuele consequenties van dat advies worden door Merlijn binnen drie dagen na het advies opgepakt. De bindend adviseur is:

mr. J.C. (Chris) Hesen
Maliesingel 22
3581 BG Utrecht
030 214 50 24
hesen@indepraktijk.com

Bewaringstermijn

Het klachtdossier zal door Merlijn na de datum van definitieve afwikkeling van de klacht  tenminste twee jaar worden bewaard.

Adressering

Merlijn Groep
Veemarktkade 8 (ruimte 1019)
5222 AE s’-Hertogenbosch
info@merlijngroep.nl

Download en print het Klachtenformulier – Merlijn Groep

Een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon

Merlijn heeft ten behoeve van de Partners en de backoffice een onafhankelijke, niet aan Merlijn verbonden, externe Vertrouwenspersoon benoemd. Het werkgebied is ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Gegevens:

Mevrouw Mr. Margriet Maris
telefonisch/whatsapp te bereiken op 06 5116 6161 en per email margriet@hetvolstevertrouwen.nl

1993
3000

meer dan 3000 mediators opgeleid

180

aangesloten professionals

9.2

Gemiddelde klantbeoordeling

Ervaringen

Met deze bedrijven hebben wij gewerkt

Picnic

Picnic is een online supermarkt die al je boodschappen gratis thuisbezorgt. Het bedrijf werd in 2019 uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland. [...]
Lees deze case

Gemeente Amsterdam

Voor de eerste fase is nauw samengewerkt met het Projectteam mede onder de bezielende leiding van voormalig burgemeester Eberhardt van der Laan, die voor zijn e [...]
Lees deze case

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan

De conflictadviseur

Lees over het herkennen van de juiste oplossingsmethode

In dit boek definiëren we ruim twintig conflictbegeleidingsmethoden waarmee vrijwel ieder conflict op een adequate en effectieve wijze kan worden aangepakt. Dit boek is geschreven voor toekomstige conflictadviseurs en voor iedereen die zich met conflicten bezighoudt of zijn ideeën over conflicten en de hantering hiervan wil verruimen – zowel op persoon­lijk als op professioneel vlak. Het bevat kennis die wij onontbeerlijk achten voor conflictadviseurs.

    Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

    Schrijf me in voor de nieuwsbrief

    Bekijk alle aanbevolen literatuur

    Actueel

    Evenementen