Wat is het verschil tussen een MfN-register mediator en ADR-mediator?

De MfN (Mediationfederatie Nederland) is het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Dit keurmerk is opgericht in 1995 (toen nog NMI: Nederlands Mediationinstituut). Het ADR-register is sinds 2008 een ISO 9001-gecertificeerd internationaal register (onderdeel van Global Network Group). Het ADR-register heeft verschillende internationale accreditaties. Tot op heden heeft alleen de MfN toegang tot de Raad voor Rechtsbijstand. ADR-registermediators kunnen zich nog steeds niet inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Beide registers hebben een eigen kwaliteitssysteem, zoals eigen opleidingseisen, gedragsregels, praktijkeisen en klacht – en tuchtrecht. Er zijn wel verschillen in opleidings- en toelatingseisen.

Om toegelaten te worden tot het ADR-register moet de kandidaat (anders dan bij het MfN-register) aantoonbaar minimaal HBO-niveau hebben. Het MfN-register is evenals het ADR-register alleen toegankelijk voor mediators die zijn geslaagd voor een kennistoets en een assessment/vaardigheidstoets. Om examens te kunnen doen, geldt voor de MfN een aanvullende eis dat de kandidaat eerst een mediationopleiding moet hebben gevolgd bij een MfN-erkend instituut. Anders dan het MfN-register staat het ADR-register ook open voor beoefenaars van andere vormen van conflicthantering, zoals arbiters en conflictcoaches.