Wat is het verschil tussen een MfN-register mediator en ADR-mediator?

Mediator is een onbeschermde titel, net zoals makelaar een onbeschermde titel is. Dat betekent dat in principe iedereen zichzelf mediator mag noemen. Dit verandert als er een kwaliteitskeurmerk aan wordt gehangen: dan is het wél een beschermd beroep. Daarom is het MfN- en ADR-register opgericht. Mediators die een beschermde titel willen dragen, kunnen zich bij deze registers registreren.

Het MfN en ADR zijn allebei kwaliteitsregisters, maar er zitten wel wat verschillen tussen beide.

Waar staat MfN voor?

MfN staat voor Mediationfederatie Nederland. Het is het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Dit keurmerk is opgericht in 1995. Toen heette het NMI: Nederlands Mediationinstituut.

Waar staat ADR voor?

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Het ADR-register is sinds 2008 een ISO 9001-gecertificeerd internationaal register dat onderdeel is van de Global Network Group. Het heeft verschillende internationale accreditaties.

De verschillen tussen MfN-registermediator en ADR-mediator

Tot op heden heeft bijvoorbeeld alleen de MfN toegang tot de Raad voor Rechtsbijstand. ADR-registermediators kunnen zich op dit moment nog steeds niet inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is een belangrijk eerste verschil tussen een MfN-reigstermediator en een ADR-mediator.

Andere verschillen liggen in de kwaliteitssystemen van het MfN- en ADR-register. Beide registers hebben een eigen kwaliteitssysteem, zoals eigen opleidingseisen, gedragsregels, praktijkeisen en klacht- en tuchtrecht. Er zijn voornamelijk verschillen in opleidings- en toelatingseisen:

  • Om toegelaten te worden tot het ADR-register, moet de kandidaat (anders dan bij het MfN-register) minimaal hbo-niveau hebben.
  • Om examens te kunnen doen, geldt voor het MfN-register een aanvullende eis dat de kandidaat eerst een mediationopleiding moet hebben gevolgd bij een MfN-erkend instituut.
  • Anders dan het MfN-register staat het ADR-register ook open voor beoefenaars van andere vormen van conflicthantering, zoals arbiters en conflictcoaches.
  • Het met goed gevolg afleggen van een assessment is verplicht om MfN-mediator te kunnen worden; ADR heeft in plaats daarvan een mentoraatsaudit ontwikkeld.

De overeenkomst tussen de registers is dat ze allebei alleen toegankelijk zijn voor mediators die zijn geslaagd voor een kennistoets en een assessment of vaardigheidstoets.

Hoe word je MfN-registermediator?

Als u MfN-registermediator wilt worden, dan dient u eerst een basisopleiding mediation te volgen bij een MfN-erkend opleidingsinstituut. Nadat u deze opleiding hebt afgerond, kunt u opgaan voor het theorie-examen en assessment bij Intop. Dat is een onafhankelijk examenbureau. Bent u geslaagd voor het examen? Dan dient u enkel nog een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en te ontvangen, voordat u zich officieel kunt inschrijven in het MfN-register. U kun vervolgens als MfN-registermediator aan de slag, bijvoorbeeld als partner bij Merlijn.

Hoe word je ADR-mediator?

Als u zich wilt aanmelden bij het ADR-register, dan dient u te beschikken over minimaal een hbo-diploma en een bewijs dat u een kwalificerende scope-relevante beroepsopleiding hebt gevolgd. Ook dient u diverse andere bewijsstukken op te geven, waaronder een registratiebewijs van uw bedrijf, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en referentiebrieven van cliënten. Hierna staat u ingeschreven en kunt u als ADR-mediator aan de slag gaan. Ook als ADR-mediator kunt u partner worden van Merlijn Groep.

Bent u MfN- of ADR-mediator en wilt u deel uitmaken van de Merlijn Groep? Of wilt u juist ondersteuning van een MfN- of ADR-geregistreerde mediator? Neem dan contact met ons op.