Wat is mediation?

Een mediation is een bemiddelingsproces tussen twee conflicterende partijen. Het doel van mediation is om een oplossing te vinden voor het probleem dat de partijen met elkaar hebben en tegelijkertijd de relatie tussen hen behouden. Zowel de geschiedenis van het conflict als de emoties van de partijen komen tijdens de mediation aan bod. Als de lucht geklaard is, dan gaan beide partijen aan de slag om een passende oplossing te vinden.

Wat belangrijk is bij mediation, is dat er ruimte en bereidheid is tot onderhandeling. Dat houdt in dat conflictpartners nog voldoende vertrouwen moeten hebben in de goede afloop. Het conflict mag dan ook nog niet te ver geëscaleerd zijn. Mediation komt dan ook vaak voor bij een meningsverschil.

Waarom kiest u voor mediation?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor mediation kiezen:

  • Ze willen de oplossing van hun conflict in eigen handen houden en een (eventuele) gang naar de rechtszaal voorkomen.
  • Ze willen het conflict op een snellere en goedkopere manier oplossen dan bijvoorbeeld via juridische procedures.
  • Er is sprake van een gemeenschappelijk belang, waardoor het voor nu en in de toekomst belangrijk is om het geschil op te lossen.
  • Ze willen de onderlinge relatie goed houden en dus écht tot een oplossing komen.

Mediation houdt ook in dat beide partijen leren luisteren naar elkaar en elkaars standpunt steeds meer begrijpen – iets wat erg belangrijk is bij het oplossen van een conflict. Ook dit is voor veel partijen een belangrijke reden om voor mediation te kiezen.

De mediator

De mediation wordt geleid door een mediator. De letterlijke betekenis van mediator is bemiddelaar en dat is dus ook precies wat een mediator doet: bemiddelen. Een mediator is onpartijdig, neutraal en heeft geen belang bij de uitkomst van het conflict. De mediator is dan ook betrokken bij allebei de conflictpartners. Hij of zij helpt mensen in conflictstand te ontdooien en creatief te worden.

Het eerste gesprek met de mediator

Het eerste gesprek met de mediator is vaak gericht op een kennismaking. De mediator leert beide partijen en hun standpunten kennen. Ook zal hij of zij vertellen hoe het bemiddelingsproces er precies uitziet en wat de partijen ongeveer van het gesprek kunnen verwachten. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld vertrouwelijkheid en er wordt een mediationovereenkomst getekend. Als dat is gebeurd, kan de mediation van start gaan.

Helpt mediation bij ieder conflict?

Nee, mediation is geen wondermiddel. Als partijen geen vertrouwen hebben in de goede afloop, dan kan het zijn dat er eerst iets anders moet gebeuren. Het kan ook zijn dat een andere oplosmethode uiteindelijk beter is. Bent u niet zeker over mediation? Of wilt u nog beter inzicht in hoe mediation precies werkt? Neem dan gewoon contact op met een van onze conflictadviseurs. Zij helpen u graag verder!