Wat zijn de voor- en nadelen van mediation?

Bent u in een conflict verwikkeld geraakt met een andere partij en ziet u een juridische procedure niet zitten? U komt vaak tot een goede oplossing met behulp van een mediator. Aan mediation zitten veel voordelen en weinig nadelen, en daarom kiezen veel conflicterende partijen hiervoor.

De voordelen van mediation

Mediation is voor veel partijen een groot succes. De voordelen zijn:

  • Laagdrempeligheid. Mediation verloopt een stuk informeler (en vaak relaxter) dan een juridische procedure.
  • U blijft zelf de baas over uw wensen en uitkomst. U en de andere partij houden de regie in handen, de mediator is enkel de bemiddelaar.
  • U maakt relatief geringe kosten.
  • Alles wat gezegd wordt, blijft geheim.
  • De tijdsduur is aantrekkelijk kort. Partijen hoeven niet urenlang bij elkaar te zitten of maandenlang periodiek samen te komen.

De nadelen van mediation

Nadelen van mediation zijn er eigenlijk niet. Ook als het namelijk niet lukt om tot volledige overeenstemming te komen, verliest u weinig tijd en geld en heeft u toch een veel beter zicht hebt gekregen op hoe de ander in het conflict zit. Daarnaast heeft u een stuk beter inzichtelijk welke sterke en minder sterke argumenten er zijn.

Wat wellicht enigszins nadelig kan aanvoelen, is dat u met mediation nooit 100% uw zin of gelijk zal krijgen. Tijdens de sessie(s) wordt er namelijk altijd gezocht naar een middenweg. Dat betekent dat er dus geen verliezers zijn, maar ook geen winnaars. Toch moet u onthouden en erop vertrouwen dat de oplossing die uit de mediation vloeit, de beste oplossing is voor zowel u als de tegenpartij.