Hoe ziet het mediationtraject eruit?

Nadat alle partijen hebben toegezegd tot mediation, maakt de mediator de eerste gezamenlijke afspraak met de partijen. In dit gesprek legt de mediator het mediationproces uit. Conflictpartners maken afspraken over vertrouwelijkheid en ondertekenen vervolgens de mediationovereenkomst. Als dat is gebeurd, dan kan het mediationtraject beginnen.

De vijf fases van het mediationtraject

Het mediationtraject is onderverdeeld in vijf fases:

  1. Exploreren: de partijen vertellen elk hun kant van het verhaal. De bedoeling van deze fase is dat alle partijen zich gehoord en gezien voelen.
  2. Onderzoeken: welke belangen hebben de partijen en welke belangen zijn gemeenschappelijk?
  3. Onderhandelen: de partijen gaan met elkaar in onderhandeling. Het doel van deze fase is om samen naar een oplossing toe te werken.\
  4. Besluiten: de partijen maken afspraken over de oplossingen die ze hebben bedacht.
  5. Afsluiten: de mediation wordt afgerond door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staan de gemaakte afspraken vermeld.

Het hele mediationtraject verloopt vaak vrij snel. De deelnemende partijen zullen dan ook geen uren bezig zijn. Dit is een van de redenen dat mediation een veel gekozen oplossing is door conflicterende partijen.

Merlijn Groep is sinds 1993 dé specialist in mediation. Wij hebben inmiddels meer dan 3000 mediators succesvol opgeleid. Neem gerust contact met ons op als u interesse heeft in een mediationtraject op maat.