Hoe ziet het mediationtraject eruit?

Na toezegging van beide partijen, maakt de mediator de eerste gezamenlijke afspraak met partijen. In dit gesprek legt de mediator het mediationproces uit. Conflictpartners maken afspraken over vertrouwelijkheid en ondertekenen de mediationovereenkomst. Als dat is gebeurd, kan het mediation traject beginnen.

Dit traject is onderverdeeld in vijf fases:

  1. Exploreren: partijen vertellen hun kant van het verhaal. De bedoeling van deze fase is dat partijen zich gehoord en gezien voelen en weten.
  2. Onderzoeken: welke belangen hebben partijen en welke zijn gemeenschappelijk?
  3. Onderhandelen: partijen gaan met elkaar in onderhandeling
  4. Besluiten: partijen maken afspraken over de oplossingen die ze hebben bedacht.
  5. Afsluiten: de mediation ronden we af door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staan de gemaakte afspraken vermeld.