Wat is conflictmanagement?

Conflictmanagement is een belangrijk onderdeel van management in het algemeen. Het is een samenhangend (integraal) geheel van interventies die er op gericht zijn om binnen en buiten de organisatie conflicten te voorkomen, te begeleiden en op te lossen. En als een kers op de taart: de positieve kant van conflicten, de in conflicten altijd besloten een- of meerzijdige wens tot verandering / innovatie, te herkennen, toe te laten en ten bate van de conflicteigenaren én de organisatie te benutten: integraal conflictmanagement als middel tot kwaliteitsverbetering en/of economische groei.

Het initiëren van een systeem van integraal conflictmanagent staat borg voor een veilige en creativiteit stimulerende werkomgeving met minimaal ziekteverzuim en maximale resultaten. Een angst- of stiltecultuur vindt dan geen voedingsbodem en de organisatie wordt vanzelf soepeler, ‘gelukkiger’ en initiatiefrijker. En concurrerender. Conflictmanagement is ook een onderdeel van goed werkgeverschap.

Afhankelijk van de organisatie-omvang en –structuur kan de organisatie een systeem van conflictmanagement in het leven roepen. Eenvoudig of complexer.

Als regel wordt het systeem vastgelegd in een soort protocol of regeling dat natuurlijk bij elke collega bekend moet zijn.

Een voorbeeld: 

Als de organisatie een vertrouwenspersoon (intern of extern) aanstelt en een Regeling maakt met kort gezegd de volgende inhoud (conflict > naar leidinggevende > indien geen oplossing > Vertrouwenspersoon > indien geen oplossing > informele bemiddeling intern door Afdeling Integrity & Compliance > indien geen oplossing > formele externe mediation > indien geen oplossing > inzet (huis)advocaat) dan is er sprake van een eenvoudig integraal conflictmanagement systeem.

Bekijk ook onze ‘Training conflictmanagent – Basisopleiding tot conflictadviseur