Incompany & maatwerk opleidingen

Maatwerk in samenwerking

Merlijn leefde in de tijd van koningen, kastelen, ridders en jonkvrouwen. Een tijd waarin afstanden moeilijk te overbruggen waren, dus als je op bezoek ging, bleef je een week. Een vorm van natuurlijke onthaasting. Idealiter zou dat behalve verdieping in menselijke relaties, ook inzicht en focus op moeten leveren. Wij denken dat, met al die zwaarden in de kamer, de toverkunsten van Merlijn zo af en toe goed van pas kwamen.

Merlijn Groep wil dat voor ú en uw organisatie zijn: wij nemen de tijd om samen met u trainingen op maat te maken. Wij leren u toveren!

Trainingen

Interview met een van Merlijn Overheidstrainers

Lees meer
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Maatwerktraject

Zo komen we samen tot het perfecte traject

1

Naar aanleiding van uw vraag helpt onze backoffice met het vinden van de juiste professional.

2

Wij brengen u in contact met een ervaren professional die naar u luistert en (door)vraagt.

3

Wij brengen een offerte op maat uit waarbij de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van een van onze Kasteellocaties.

InCompany ervaringen

Wat kan Merlijn voor úw organisatie betekenen?

Een incompany training wordt geheel op maat gemaakt en komt tot stand na overleg met u. Ook bij het bepalen van de groepsgrootte en de locatie tellen uw wensen.

 • Mediationvaardigheden

  Al sinds 1993 is Merlijn dé specialist in mediationvaardigheden. Onze professionals geven gedegen trainingen in bekende vaardigheden zoals onderhandelen (Harvard methode), omgaan met emoties en weerstanden, feedback, maar we geven ook minder bekende, maar nuttige trainingen zoals het werken met familieopstellingen, humor of provocatie.

 • Gespreksvaardigheden / Onderhandelen

  We hebben diverse trainingen voor juristen (Ambtelijk horen en wat daarbij komt kijken), voor ambtenaren (In deze trainingen staat het contact met de burger centraal). Daarnaast geven we ook meer algemene trainingen op het gebied van gespreksvaardigheid. Je kunt denken aan: omgaan met emoties of weerstand, leren onderhandelen of het geven en ontvangen van feedback.

 • Schrijfvaardigheden

  Een aantal van onze trainingen richt zich ook hier speciaal op juristen: het schrijven van processtukken en het maken van processtukken. Daarnaast hebben we trainingen voor een breder publiek zoals: het schrijven van beleidsstukken, het klantgericht leren schrijven van brieven en e-mails en natuurlijk overtuigend en helder schrijven.

 • Juridische vaardigheden

  Onze trainingen richten zich voornamelijk op advocaten en behelzen, onder meer: (tactisch) procederen en pleiten, en het civiele getuigenverhoor. Resultaatgericht onderhandelen of het resultaatgericht voeren van functioneringsgesprekken zijn veelgevraagde trainingen. Daarnaast hebben we ook een training voor het geven presentaties met impact.

Incompany

Voor de overheid

De Ronde Tafel van koning Arthur is een andere dan de tafels waaraan ministeries, gemeentes, waterschappen of andere uitvoeringsorganen van de overheid tegenwoordig zitten. Nog niet zo heel lang geleden bestond directe inspraak van de burger niet.

Ooit werd die burger geacht vooral te gehoorzamen. Dat is gaandeweg gelukkig veranderd. Inspraak is een groot goed, maar het maakt het werk van de huidige ‘ridders’ wel complexer. Kenmerkend voor de verantwoordelijkheid van uw medewerker is dat de kwaliteit van hun communicatie anno nu vaak ook  “juridisch” beoordeeld wordt.

Deze complexiteit (beter) leren hanteren?

Uw kennis vergroten op het gebied van integrale conflictmanagement systemen, vertrouwenspersoon, klachtbehandeling, ombudsfunctie, onderhandelingsvaardigheden, conflicthantering of juridische kennis? Ervaringen delen met collega’s? Het uitgebreide aanbod open trainingen maken we op maat voor uw organisatie. Het aanleren van praktische vaardigheden is in alle opleidingen de rode draad.

Waarom kiezen voor Merlijn?

Al meer dan 25 jaar werken wij vanuit de overtuiging dat belangentegenstellingen vaak overbrugbaar zijn en in ieder geval goed gemotiveerd zorgvuldig moeten worden afgewogen. Ook het plezier in het werk en de persoonlijke groei van uw medewerker krijgen volop aandacht. De hoge evaluaties maken het voor ons eenvoudig om u te garanderen dat de door u ingekochte training pas voltooid is als de geboekte winst voldoet aan de targets. Wat mag u verwachten:

 • Gratis informatiegesprek met de trainer
 • Trainers die vanuit eigen werkervaring de stress, zorgen en wensen van uw medewerker begrijpen
 • Trainers met een scherp oog voor de praktijk
 • Professionals die tegenstrijdige én gezamenlijke belangen kunnen onderkennen
 • Het versterken van de samenwerking binnen een team
 • De Merlijngarantie dat de training voldoet aan de verwachtingen

Meer weten?

Al meer dan 25 jaar verzorgt Merlijn trainingen voor overheden, meestal op de eigen locatie maar steeds vaker op onze kasteellocaties door het hele land. Wij denken vanzelfsprekend creatief met u mee over de inhoud van de training! U bepaalt wat u wilt. Merlijn maakt een voorstel voor inhoud en werkvormen.

Bel mij

Trainingen

Professionele communicatie is een eerste vereiste voor ambtenaren. De term is terug te vinden in ieder competentieprofiel. Merlijn biedt vele gespecialiseerde communicatietrainingen, vooral met betrekking tot conflicthantering.

Bekijken
Meer dan 25 jaar samenwerken met alle typen overheden vertaalt zich bij ons in snel adviseren, op maat gesneden trainingen en de accurate keuze van een trainer die het beste past bij de doelstellingen en de werkomstandigheden van uw deelnemers.

Gemeente Amsterdam

Voor de eerste fase is nauw samengewerkt met het Projectteam mede onder de bezielende leiding van voormalig burgemeester Eberhardt van der Laan, die voor zijn een medewerkers een speciale videoboodschap had ingesproken over het belang van het denken in belangen.
Lees deze case

Incompany

Voor de ondernemingsraad

Merlijn inspireerde Arthur tot een keuze voor een Ronde Tafel. Arthur geloofde in ‘medezeggenschap’ in plaats van een rigide machtsstructuur. Weliswaar geen moderne medezeggenschap omdat aan Arthurs tafel alleen ridders konden aanschuiven.

Ook toen bleek al dat een goed, constructief, overleg gedijt bij een rustige, ontspannen sfeer waarin mensen echt naar elkaar luisteren, zodat de complexiteit van vraagstukken helder en hanteerbaar wordt. Arthur nam daardoor weloverwogen en gedragen besluiten. Zijn Ronde Tafel symboliseerde dat.

Beter leren vertegenwoordigen?

Uw kennis bijspijkeren of ervaringen delen met andere ondernemingsraden? We verwelkomen u graag bij onze open trainingen op een van onze magische kasteellocaties! Onze trainers verstaan de kunst om u in één dag wegwijs te maken in de belangrijkste thema’s van de medezeggenschap.
Ook geven onze trainers advies over hoe u, bijvoorbeeld, met een nieuwe pensioenregeling, reorganisatie of overname kunt omgaan. Altijd pro-actief in plaats van reactief.

Waarom kiezen voor Merlijn?

Al meer dan 25 jaar helpen wij organisaties vooruit door onze overtuiging dat discussie bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming en dat de beste ideeën vaak al leven op de werkvloer. Wat u in ieder geval van ons kunt verwachten:

 • Praktische toepasbaarheid
 • Branchegerichtheid
 • Gevoel voor conflicterende en gemeenschappelijke belangen
 • Betrokken trainers en adviseurs
 • Een servicedesk waar u vragen kunt stellen aan professionals

Meer weten?

Merlijn traint al bijna 20 jaar Ondernemingsraden. Inmiddels in de prachtigste kasteellocaties door heel Nederland. Je leest er alles over in onze recensies. Wij denken graag mee over een onvergetelijke training!

Bel mij

Trainingen

We geven open trainingen zodat ieder beginnend OR-lid in korte tijd wegwijs wordt in OR-land. Onze trainers werken ook in teams zodat een (langjarig) trainingsplan voor uw organisatie te realiseren is. Bekijk mogelijke onderwerpen hieronder!

Onderwerpen

Rabobank

In het verleden hebben wij met veel plezier een aantal van de OR-en getraind van de Rabobank. Hieronder een voorbeeld programma van één van de trainingsdagen waarbij we gebruik maakten van de trainingslocatie in een dierentuin: In het ochtenddeel behandelen
Lees deze case

Incompany

Voor bedrijven

Arthur werd koning van Engeland onder de bezielende leiding van zijn leermeester Merlijn. De trainers van Merlijn streven er naar even deskundig en pragmatisch te werken. De hoge scores worden ook veelal bereikt door complimenten over het nut van de op maat gemaakte incompany training voor het dagelijkse werk.

Naast meer algemene communicatietrainingen verzorgen wij vooral trainingen voor het bedrijfsleven wanneer het werk van uw medewerkers ‘conflictimpact’ heeft: er moet een besluit worden genomen of een procedure gevolgd die complicaties met zich meebrengt. Niet alleen voor het contact met collega’s is het conflictvaardig zijn belangrijk, ook voor (de continuïteit van) het contact met klanten is het een must.

Optimaal sturen op inhoud en relatie!

Wrijvingen brengen vernieuwing, maar ook escalatie. Hoe strategischer mensen opereren, hoe sneller, flexibeler u functioneert. De training kan gaan over kennis en vaardigheden op het gebied van conflicthantering, onderhandelingsvaardigheden en/of het conflictkader. Ook verzorgt Merlijn trainingen om de onderlinge samenwerking te versterken, het omgaan met emoties of weerstanden, omgaan met agressie, het geven van feedback en adviesvaardigheden.

Waarom kiezen voor Merlijn?

Al meer dan 25 jaar helpen wij organisaties door onze overtuiging dat tegenspraak bijdraagt aan de kwaliteit van beslissingen en dat de beste ideeën vaak al leven op de werkvloer. Vertrouwen in de kwaliteit van onze training maakt dat wij u tevredenheid kunnen garanderen.

 • Gratis informatiegesprek met de trainer
 • Maatwerk in aansluiting op de in uw bedrijf gehanteerde doelen en werkprocessen
 • Evenwichtige combinatie van theorie en praktijk
 • Persoonlijke aandacht van betrokken trainers
 • Meting na 3 maanden van de effectiviteit van de training middels digitale evaluatieformulieren

Meer weten?

Merlijn geeft al meer dan 25 jaar opleidingen en trainingen op het gebied van conflicthantering in verschillende kasteellocaties in Nederland. Wij denken graag mee over een training voor uw medewerkers!

Bel mij

Trainingen

De kracht van ons concept is dat we steeds díe professionals kunnen inzetten die het vakgebied van deelnemers kennen. Deelnemers zijn altijd blij verrast dat zij inhoudelijke antwoorden op vragen krijgen waardoor ze er op dát moment meteen profijt van hebben.

Bekijk trainingsaanbod
Zowel als Merlijn onderdeel uitmaakt van een traject voor jonge professionals als wanneer wij gevraagd worden om medewerkers te trainen met heel veel ervaring, ben ik als trainer altijd blij wanneer de evaluaties ons complimenteren met woorden als: to the

Univé

Voor Univé heeft Merlijn de incompany training 'intervisie en mediationvaardigheden' verzorgd. Training start met pragmatische theorie over conflicten en de fasering van een bemiddelingsgesprek. We oefenen veel met LSD, een open, neutrale en onafhankelijke basishouding, het laten samenwerken van partijen
Lees deze case

De conflictadviseur

Lees over het herkennen van de juiste oplossingsmethode

In dit boek definiëren we ruim twintig conflictbegeleidingsmethoden waarmee vrijwel ieder conflict op een adequate en effectieve wijze kan worden aangepakt. Dit boek is geschreven voor toekomstige conflictadviseurs en voor iedereen die zich met conflicten bezighoudt of zijn ideeën over conflicten en de hantering hiervan wil verruimen – zowel op persoon­lijk als op professioneel vlak. Het bevat kennis die wij onontbeerlijk achten voor conflictadviseurs.

  Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

  Schrijf me in voor de nieuwsbrief

  Bekijk alle aanbevolen literatuur

  Actueel

  Evenementen