Familiemediation

Formele begeleiding

Ook in:
Nederlands
Engels
Marokkaans
Frans
Duits

Een familiemediator richt zich op ruzies in relaties, familieruzies en andere probleemsituaties. De mediator begeleidt u en uw dierbaren bij het hanteren van emoties, zodat er ruimte komt voor erkenning van de ander en jezelf. Bij een scheiding of problemen rondom een samengesteld gezin betrekt de mediator de kinderen actief bij het proces.

Bijvoorbeeld het samenvoegen van eenoudergezinnen: de onderlinge verhoudingen verlopen niet altijd even soepel, terwijl men wel in één huis moet leven. Ook bij erfeniskwesties kunnen de spanningen hoog oplopen. Een mediator kan dan voorkomen dat de situatie verder escaleert.

Meer weten?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op Of stuur een Whatsapp bericht
Landelijke dekking
In meerdere talen
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Wat houdt familiemediation in?

Familiemediation richt zich op situaties rond de familie. Familie krijg je. Je zoekt ze niet uit. De relaties binnen het gezin waarin je bent opgegroeid kunnen zeer complex zijn. Ook kunnen de ruzies binnen het gezin zeer pijnlijk zijn. Veel emoties en vaak ook oud zeer staan dan in de weg van een constructief gesprek. Een mediator kan in deze situatie uitkomst bieden door het gesprek te begeleiden in een veilige omgeving. Zo kunt u, onnodige en verdere, escalatie voorkomen waardoor de relatie blijft. Het kan ook zijn dat u in goed overleg afscheid van elkaar neemt.

Ook bij nieuwe familieleden kan familiemediation uitkomst bieden. Mensen opnemen in de familie is niet altijd even makkelijk. Ook samengestelde gezinnen kunnen soms wel wat hulp gebruiken. Het zijn situaties waar niet iedereen vrijwillig kan kiezen.

Familiemediation kan ook helpen na het overlijden van een familielid. Bijvoorbeeld met kwesties rondom de erfenis. Het kan voorkomen dat de situatie (verder) escaleert waardoor de relatie behouden blijft.

Ook bemiddelt een familiemediator bij scheidingen.

Redenen om te kiezen voor een familiemediator

 • De mediator begeleidt de betrokkenen met het hanteren van emoties. De ander erkennen en zelf erkend worden creëert ruimte voor het proces van onderhandelen en afspraken maken.
 • Bij samengestelde gezinnen betrekt de mediator de kinderen actief bij het proces. Zeker als het gaat om afspraken die hen betreffen.
 • Bij kwesties rondom erfenissen heeft de mediator de benodigde kennis rondom erfenissen, of zorgt voor een specialist met de gevraagde specifieke kennis, zodat de afspraken die worden gemaakt reëel en redelijk zijn.

Soorten mediations

 • Pre-mediation / gespreksbegeleiding. Een pre-mediator/gespreksbegeleider begeleidt een gesprek tussen conflictpartners zonder de formele richtlijnen die een mediation traject met zich mee brengt.
 • Arbeidsmediation. Een arbeidsmediator richt zich vooral op conflicten rondom en op het werk.
 • Exitmediation. Een exit-mediator zorgt ervoor dat het conflict en de relatie, in goed overleg, worden beëindigd.
 • Beleidsbemiddeling. Een beleidsmediator richt zich op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties.
 • Businessmediation. Een business mediator heeft zicht op de cultuur en kennis van processen in de bedrijven waar hij of zij bij betrokken wordt.
 • Familiemediation. Een familiemediator richt zich op verstoorde familieverhoudingen. Denk aan erfeniskwesties, omgang met nieuw ontstane familieverbanden en natuurlijk echtscheidingen.
 • Medezeggenschapsmediation / OR Mediation. Een medezeggenschapsmediator houdt zich bezig met conflicten tussen bestuurder en OR of tussen medezeggenschapsorganen.
 • Overheidsmediation. Een overheidsmediator kent de overheid goed, heeft kennis van het bestuursrecht en kan dienen als brug en vertaler van belangen.
 • Pensioenmediation. Een pensioenmediator kent de ingewikkelde en complexe wereld van de pensioenen. Hij of zij heeft vaak te maken met partijen die elkaar niet kennen.
 • Teammediation. Een teammediator richt zich op de interactiepatronen binnen een team.
 • Online mediation. Een online mediation vindt plaats via internet, de mediation verloopt verder als elke andere.

Zit u met een ruzie in relatie of een familieruzie? Of wilt u even sparren omdat de situatie thuis of in de familie lijkt te escaleren? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Artikelen

Over familiemediation

Opleidingen

Voor familiemediation

Specialisatieopleiding familiemediation

Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
( 37 Beoordelingen )

De familie-/echtscheidingsmediator begeeft zich op het boeiende, maar ingewikkelde terrein waar zowel emoties als financiële/juridische aspecten een grote rol spelen. [...]

8 Dagen
€3.100,-
+ accommodatie v.a.€460,-
+ lesmateriaal v.a.€70,-
BTW nihil
08-10-2024
Ook online mogelijk!

Systemisch werken met tafelopstellingen voor familiemediators

Geschikte training voor vakinhoudelijke MfN PE punten familiemediators - eis RvR

Deze training gaat over het krijgen van inzicht in de sturende werking van niet zichtbare systemische patronen in relaties en [...]

2 Dagen
€1.000,-
+ accommodatie v.a.€135,-
BTW nihil
19-09-2024

Merlijn Opleidingen

Een opleiding voor iedere oplossingsmethode

Merlijn onderscheidt als enige in Nederland 24 oplossingsmethoden. Ons streven is om voor elke oplossingsmethoden ook een opleiding te geven. Denk aan de opleiding tot mediator, conflictcoach, vertrouwenspersoon enzovoort. Daarnaast bieden wij een allround opleiding aan tot conflict adviseur waarbij u alle 24 methoden geleerd wordt tijdig te herkennen en op de juiste wijze naar een oplossing te begeleiden.

Incompany trainingen Alle opleidingen & trainingen

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan

Actueel

Evenementen