Wat kan een mediator?

De kwaliteiten van de goede mediator laten zich in vier woorden samenvatten. Hij is deskundig, neutraal, zakelijk en doortastend.

  • Deskundige mediator

Een mediator kan een conflict “lezen”. Hij is een professionele communicator die weet hoe te handelen in elke fase van een conflict. Hij heeft een stevige theoretische basis opgebouwd en die gekoppeld aan zijn praktijkervaring. De mediator handelt conform het Reglement en de Gedragsregels van de MfN, de Mediators federatie Nederland, voorheen het Nederlands Mediation Instituut. En hij heeft voldoende weet van de juridische aspecten van mediation als methode alsook van de specifieke juridische context waarbinnen een conflict zich afspeelt.

  • Neutrale mediator

Neutraliteit is een geesteshouding, een intrinsieke innerlijke houding en een absolute voorwaarde voor het krijgen en behouden van het vertrouwen. Een goede mediator heeft geleerd wat te doen met zijn eigen neutraliteitsbeproevingen. Ook bij mensen die normaliter op zijn “rode knop” drukken.

  • Balans van de mediator

De mediator zal met uiterst emotionele situaties en ontboezemingen te maken kunnen krijgen. Het is een kunst om te balanceren tussen zakelijk blijven en meelevend reageren. Tot een constructieve werkrelatie met de cliënten kunnen komen is noodzakelijk. Maar zowel minder als meer dan dat is niet passend en onwenselijk.

  • Doortastende mediator

Dat betekent niet dat de mediator haastig zijn cliënten naar een oplossing meeneemt. Het betekent dat de succesvolle mediator ervoor verantwoordelijk is dat in het mediationproces de vaart wordt gehouden. Natuurlijk moeten de cliënten ruimte krijgen voor hun emoties en hun verhaal. Maar zoveel als nodig is. Niet meer en niet minder. Uiteindelijk gaat het om het maken van heldere en haalbare afspraken.

Hoe en waar kan hij / zij het geleerde toepassen

De mediator hoeft, om profijt te hebben van zijn opleiding, niet perse het hele traject af te maken en als MfN registermediator* een praktijk op te bouwen. Vaak horen we van een groot deel van onze cursistengroepen dat zij de Mediationopleiding beschouwen als het verkrijgen van een extra kwaliteit om hun basisberoep effectiever te kunnen beoefenen. Deze groep is zeer gevarieerd. De groep telt HRM-ers, adviseurs, teamleiders, maatschappelijk werkers, coaches, managers etc. Tenslotte kan ook het thuisfront profiteren van de nieuwverworven kwaliteiten. Dat kon een cursist aan het einde van zijn opleiding tijdens de evaluatie brengen tot de uitspraak: “Enorm bedankt voor de fantastische opleiding, … mede namens mijn vrouw.”

* Deze titel is in de plaats gekomen van wat een paar geleden nog NMI gecertificeerde mediator heette. Mogelijk gaat de huidige titel na implementatie van de mediationwetgeving op zijn beurt veranderen in wettelijk registermediator.