Is mediation verplicht bij een arbeidsconflict?

Mediation is niet (wettelijk) verplicht, maar als een werknemer ziek thuis zit vanwege een arbeidsconflict bij zijn of haar werk, dan zal in de regel de bedrijfsarts mediation krachtig aanbevelen. Werkgevers nemen die aanbeveling nagenoeg altijd over. Ze zijn ook vaak bereid om de kosten van de mediation 100% voor hun rekening te nemen.

Zowel werkgever als werknemer zijn in ieder geval verplicht om zich in te spannen om de re-integratie te bevorderen. Bij dat overleg kan mediation een belangrijk hulpmiddel zijn. Dat is een voorname reden waarom er vaak toch voor mediation wordt gekozen.

Ook voor werknemer geldt dat mediation bij een arbeidsconflict niet verplicht is. Mediation gaat op basis van vrijwilligheid, dus als een van de partijen weigert, dan zal het niet worden doorgezet.

Toch kunnen er een aantal consequenties gelden als werkgever of werknemer mediation bij een arbeidsconflict weigert, ook al is het dus officieel niet verplicht om hieraan mee te werken. Dat maakt dat de vrijwilligheid van mediation in de praktijk wellicht wat minder vrijblijvend is dan wordt verondersteld.

Wat als de werknemer mediation weigert?

Een werknemer die mediation weigert, riskeert een beëindiging van zijn of haar arbeidsovereenkomst en een lagere vergoeding bij ontbinding van het contract. De lagere vergoeding is gebaseerd op schending van goed werknemerschap. Dat is een beginsel dat werkgever en werknemer overeenkomen bij aanvang van het contract dat zij met elkaar aangaan. Het weigeren van de mediation is in dit geval een handeling van de werknemer die in strijd is met dat beginsel.

Wat als de werkgever mediation weigert?

Als de werkgever mediation weigert, dan riskeert hij of zij dat er een hogere ontbindingsvergoeding aan de werknemer moet worden betaald (als de arbeidsovereenkomst tot een beëindiging komt). Dat geldt niet alleen als de werkgever weigert in te gaan op een voorstel tot mediation, maar ook als hij of zij hieraan vooraf voorwaarden verbindt.

Wilt u als werknemer of werkgever zijnde meer weten over mediation bij een arbeidsconflict? Neem dan gerust contact met ons op.