Is mediation verplicht bij een arbeidsconflict?

Mediation is niet (wettelijk) verplicht, maar als een werknemer ziek thuis zit vanwege een conflict bij haar of zijn werk, zal in de regel de bedrijfsarts mediation krachtig aanbevelen. Werkgevers nemen die aanbeveling nagenoeg altijd over en zijn ook vaak bereid de kosten van de mediation 100% voor hun rekening te nemen. Wel zijn zowel werkgever als werknemer verplicht zich in te spannen om de re-integratie te bevorderen. Bij dat overleg kan mediation een belangrijk hulpmiddel zijn.