Klachtenfunctionaris

Psychosociale begeleiding

Ook in:
Nederlands
Duits
Engels
Marokkaans
Frans

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en conflicthantering binnen de organisatie. Deze manier van klachtenbehandeling vergroot het vertrouwen van de medewerkers. Zorgaanbieders dienen te voldoen aan de wet WKKGZ. Een klachtenfunctionaris maakt hier deel van uit. Een klachtenfunctionaris kan vanuit de eigen organisatie benoemd worden (interne klachtenfunctionaris) dan wel van buitenaf benoemd worden (externe klachtenfunctionaris).

Zoekt u een externe klachtenfunctionaris? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van klachtbehandeling met onze kwaliteitsmanager? Zoals een externe klachtenfunctionaris die volgens de wet WKKGZ kan werken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

De externe klachtenfunctionaris van Merlijn:

 • is zorgvuldig gekozen op ervaring, is onafhankelijk en objectief;
 • kunnen de klager(s) in hun eigen taal te woord staan: te denken valt aan Engels, Pools, Duits, Frans, Spaans en Marokkaans;
 • is partner van Merlijn Advies Groep en heeft zich verbonden aan onze waarden, de Ethische Code en de Klachtenregeling;
 • kan eventueel ook hulp bieden bij een goede klachtenregeling, en met de inzet van eventueel vertrouwenspersonen of mediators;
 • we trainen en adviseren ondernemingsraden, ook een goede samenwerking daarmee is van belang;
 • valt onder een van de methoden waar wij 200 professionals voor inzetten: een complete conflict expertise. Voordeel: andere bureaus hebben 1 vangnet, wij hebben er 24!

Een algemeen klachtenbeleid is een vereiste. Hoe formeel of informeel dit beleid precies is, hangt af van de grootte van uw organisatie. Een heel kleine organisatie zal voor een weinig formele gang van zaken kiezen, grotere organisaties zijn gebaat bij een meer geformaliseerde procedure. Heeft u nog geen klachtenregeling? Ook daar kan Merlijn u bij helpen, lees meer.

Meer weten?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op Of stuur een Whatsapp bericht
Landelijke dekking
In meerdere talen
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Wat houdt het werk van de externe klachtenfunctionaris in?

Een externe klachtenfunctionaris wordt ingezet op het moment dat er daadwerkelijk een klacht is. Hij/zij tracht middels hoor en wederhoor de klacht zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. De klachtenfunctionaris gaat in gesprek met zowel klager als beklaagde en beoordeelt van daaruit wat nodig is om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Dit gebeurt vaak via een bemiddelingsgesprek, maar dat hoeft niet. De klachtenfunctionaris kan indien nodig ook met andere mensen spreken.
De externe klachtenfunctionaris is onpartijdig, neutraal en onafhankelijk. Hij/zij spant zich in voor beide partijen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, de klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht. Het doel is om de klacht op te lossen rekening houdend met beide partijen. Voor de betreffende medewerker die de klacht ontvangt kan een klacht haard aankomen, daar houdt de klachtenfunctionaris rekening mee.
Als een klacht niet door de externe klachtenfunctionaris opgelost kan worden, dan kan de klager ervoor kiezen een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie, ervan uitgaande dat deze in het klachtenreglement vermeld wordt.

Redenen om te kiezen voor een klachtenfunctionaris

Een externe klachtenfunctionaris versterkt de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van de afhandeling van klachten en is onderdeel van een klachtenmanagementsysteem. De functionaris vergroot het vertrouwen van de medewerkers bij een objectieve en professionele afhandeling van hun klachten. Een interne klachtenfunctionaris kan door de klager gezien worden als onvoldoende neutraal en onafhankelijk.

De voordelen van een externe klachtenfunctionaris zijn:

 • Door de neutrale en onafhankelijke positie wordt de externe klachtenfunctionaris als meer objectief ervaren, wat de kans op een positief resultaat vergroot.
 • Klachten worden snel aangepakt. De procedure is transparant.
 • Zowel de klager als de beklaagde vinden een luisterend oor bij de klachtenfunctionaris.
 • Het voorkomt verdere escalatie en leidt tot een effectieve en transparante oplossing.
 • Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden, dan kan de klager alsnog een formele klacht indienen bij de klachtencommissie.

Zoekt u een externe klachtenfunctionaris? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van klachtbehandeling met onze kwaliteitsmanager? Zoals een externe klachtenfunctionaris die volgens de wet WKKGZ kan werken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maatwerktraject

Zo komen we samen tot het perfecte traject

1

U neemt contact op met de backoffice van Merlijn

2

Wij brengen u in contact met onze kwaliteitsmanager klachtencommissie die naar u luistert, doorvraagt en de (hulp)vraag samen met u de vraag vaststelt

3

Wij brengen een offerte op maat uit waarbij de afspraken duidelijk zijn geformuleerd: dienstverlening op afroep of op basis van een abonnement

Basistraining klachtenmanagement

1-daagse

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie.

De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren.

Lees meer

Vast óf abonnement

Bent u op zoek naar een externe klachtencommissie of leden om uw interne klachtencommissie te completeren?

Via Merlijn heeft u de mogelijkheid om een externe klachtencommissie in te richten. Voor grotere bedrijven worden kandidaten voor de klachtencommissie voorgesteld en, als deze passend zijn, toegewezen aan het bedrijf. Zo heeft het bedrijf vaste leden voor de invulling van de externe klachtencommissie.

Voor kleinere bedrijven die graag aan hun zorgplicht voor hun medewerkers willen voldoen, is er de mogelijkheid om de beschikking te hebben over een klachtencommissie op het moment dat deze nodig is. Deze mogelijkheid is er door lid te worden van de Merlijn klachtenpool. Middels een abonnement, met een bescheiden jaarlijks tarief, is er op deze wijze toegang te verkrijgen tot een klachtencommissie, die samengesteld wordt op het moment dat het nodig is.

Klachtenregeling 

De basis voor een deugdelijk klachtenmanagement

Merlijn Groep biedt u verschillende oplossingen voor het verkrijgen van een passende klachtenregeling:

 • Universele klachtenregeling
 • Uw klachtenregeling doorgelicht
 • Een voor uw organisatie op maat gemaakte klachtenregeling

Lees meer

Artikelen

Over klachtenfunctionaris

Opleidingen

Voor de klachtenfunctionaris

Ook online mogelijk!

Basistraining Klachtbehandeling: klachten afhandelen & oplossen

Een klacht een waardevolle kans om te verbeteren
( 2 Beoordelingen )

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€65,-
BTW nihil
28-06-2024
Ook online mogelijk!

Omgaan met emoties & weerstanden

Drijfveren transformeren in belangen en interventies voor een efficiënte regie
( 14 Beoordelingen )

We richten ons op de vraag hoe we emoties en weerstanden kunnen duiden en op de vraag hoe je als [...]

2 Dagen
€1.000,-
+ accommodatie v.a.€150,-
BTW nihil
28-10-2024

Verwante oplossingsmethoden

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Klachtencommissie of geschillencommissie

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

Merlijn Opleidingen

Een opleiding voor iedere oplossingsmethode

Merlijn onderscheidt als enige in Nederland 24 oplossingsmethoden. Ons streven is om voor elke oplossingsmethoden ook een opleiding te geven. Denk aan de opleiding tot mediator, conflictcoach, vertrouwenspersoon enzovoort. Daarnaast bieden wij een allround opleiding aan tot conflict adviseur waarbij u alle 24 methoden geleerd wordt tijdig te herkennen en op de juiste wijze naar een oplossing te begeleiden.

Incompany trainingen Alle opleidingen & trainingen

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan