Klachtenfunctionaris

Psychosociale begeleiding

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en organisatie. Daarnaast levert de functionaris een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en conflicthantering binnen de organisatie. Deze manier van klachtenbehandeling vergroot het vertrouwen van de medewerkers.

Een algemeen klachtenbeleid is nuttig. Hoe formeel of informeel dit beleid precies is, hangt af van de grootte van uw organisatie. Een autonome klachtenfunctionaris versterkt de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid en kan helpen bij het inrichten van een klachtenmanagementsysteem. Dit kan weer helpen bij het verbeteren van werkprocessen.

Conflictoplossing

Kiezen van een conflictbegeleidingsmethode: hoe lichter hoe beter

Lees meer
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Wat houdt het werk van de klachtenfunctionaris in?

Voor iedere organisatie die een klacht kan ontvangen, is het nuttig over klachtenbeleid te beschikken. Het is dan duidelijk hoe met klachten wordt omgegaan. Een heel kleine organisatie zal voor een weinig formele gang van zaken kiezen, grotere organisaties zijn gebaat bij een meer geformaliseerde procedure. In alle gevallen moet op een zorgvuldige manier, volgens een vast protocol, met klachten om worden gegaan. De concrete inzet vindt natuurlijk pas plaats zodra daadwerkelijk een klacht is ontvangen.

Redenen om te kiezen voor een klachtenfunctionaris

Het is een kosteneffectieve invulling van een wettelijke verplichting. Het versterkt de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid en helpt bij het inrichten van een klachtenmanagementsysteem. De functionaris vergroot het vertrouwen van de medewerkers bij een objectieve en professionele afhandeling van hun klachten.

De voordelen van een klachtenfunctionaris zijn:

  • Klachten worden snel aangepakt. De procedure is transparant.
  • De beklaagde vindt een luisterend oor bij de functionaris. En indien nodig kan hij of zij eventueel advies geven met betrekking tot verdere stappen.
  • De beklaagde krijgt de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze te vertellen.
  • Het voorkomt verdere escalatie en leidt tot een effectieve en transparante oplossing.

Zoekt u een klachtenfunctionaris? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van klachtbehandeling met onze kwalititeitsmanager? Neem vrijblijvend contact met ons op.

1-daagse basistraining klachtenmanament

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie. De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren. Lees meer.

Artikelen

Over klachtenfunctionaris

Opleidingen

Voor de klachtenfunctionaris

Ook online mogelijk!

Basistraining Klachtenmanagement: klachten afhandelen & oplossen

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€65,-
BTW nihil
30-03-2023
Ook online mogelijk!

Omgaan met emoties & weerstanden

We richten ons op de vragen waar komen emoties en weerstanden vandaan, zijn ze intrinsiek of strategisch? Hoe kunnen we [...]

1 Dag
€795,-
+ accommodatie v.a.€65,-
BTW nihil
07-03-2023

Professionals

Onze klachtenfunctionarissen

Alle professionals

Verwante oplossingsmethoden

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Arbeidsmediation

Een arbeidsmediator richt zich op arbeidsconflicten en andere situaties rondom het werk. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen bij zowel de werknemer als de werkgever. De ar…

Meer over Arbeidsmediation

Merlijn Opleidingen

Een opleiding voor iedere oplossingsmethode

Merlijn onderscheidt als enige in Nederland 24 oplossingsmethoden. Ons streven is om voor elke oplossingsmethoden ook een opleiding te geven. Denk aan de opleiding tot mediator, conflictcoach, vertrouwenspersoon enzovoort. Daarnaast bieden wij een allround opleiding aan tot conflict adviseur waarbij u alle 24 methoden geleerd wordt tijdig te herkennen en op de juiste wijze naar een oplossing te begeleiden.

Incompany trainingen Alle opleidingen & trainingen

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan

De conflictadviseur

Lees over het herkennen van de juiste oplossingsmethode

In dit boek definiëren we ruim twintig conflictbegeleidingsmethoden waarmee vrijwel ieder conflict op een adequate en effectieve wijze kan worden aangepakt. Dit boek is geschreven voor toekomstige conflictadviseurs en voor iedereen die zich met conflicten bezighoudt of zijn ideeën over conflicten en de hantering hiervan wil verruimen – zowel op persoon­lijk als op professioneel vlak. Het bevat kennis die wij onontbeerlijk achten voor conflictadviseurs.

    Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

    Schrijf me in voor de nieuwsbrief

    Bekijk alle aanbevolen literatuur