De 10 Eisen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen

De 10 Eisen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen
Agressie conflictcoaching Medezeggenschap Merlijn Advies Groep trainingen Vertrouwenspersoon

Regelmatig hoor ik op dit moment van werkgevers dat ze een externe vertrouwenspersoon zoeken omdat ze de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op bezoek hebben gehad.

Factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken

Het is bekend dat, mede naar aanleiding van #MeToo, de inspectie SZ&W (voorheen Arbeidsinspectie) meer aandacht besteedt aan Psychosociale Arbeidsbelasting in organisaties. Onder Psychosociale Arbeidsbelasting ( PSA) wordt volgens de Arbowet verstaan: “Factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken”. Concreet gaat het daarbij om (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Een werkgever is verplicht deze PSA zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

Punten van de inspectie

Als de Inspectie op bezoek komt controleren ze aan de hand van tien punten of het beleid in de organisatie voldoet aan de eisen. Ik ben nog geen organisatie tegengekomen waar alles in orde was, en waarschijnlijk de Inspectie ook niet. Daarnaast is het opvallend dat sommige brancheorganisaties in hun ondersteuning van aangesloten bedrijven soms geen enkele aandacht besteden aan deze wettelijk eis om PSA te voorkomen en te beperken.
Wat moet je in orde hebben? In deze en volgende blogs zal ik hier aandacht aan besteden.
Het gaat om de volgende punten:

 1. Actuele RI& E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 2. Gedragsregels
 3. Voorlichting geven aan leidinggevenden over ongewenst gedrag
 4. Toetsen of leidinggevenden ingrijpen
 5. Goed opgeleide vertrouwenspersoon, die bekend is en gemakkelijk te vinden
 6. Klachtenregeling die bekend is
 7. Procedures voor opvang slachtoffers
 8. Afspraken over aanpak van daders
 9. Voorlichting aan medewerkers over ongewenst gedrag
 10. Evaluatie en bijstelling

Dat leidinggevenden 2 keer genoemd worden is niet voor niets: zij spelen immers een cruciale rol in het voorkomen van ongewenst gedrag.

Sancties opleggen

De sancties die de Inspectie kan opleggen zijn divers, met in het uiterste geval het stilleggen van het werk. Dat laatste zullen ze alleen doen als er sprake is van acuut gevaar en dat zal bij PSA niet zo vaak van toepassing zijn. Andere mogelijke sancties zijn:

 • Een officiële waarschuwing geven;
 • Een eis stellen tot naleving van de wet;
 • Een boete geven;
 • Een proces-verbaal maken;
 • Een dwangsom opleggen.

Over iedere eis zal er een blog verschijnen met meer informatie. De volgende keer: de Risico Inventarisatie- en Evaluatie.
Graag eens vrijblijvend sparren? Neem contact op via info@merlijngroep.nl of bel 073 5323582

Lees meer over vertrouwenspersonen:

https://www.merlijngroep.nl/opleiding-training-veel-gekozen/vertrouwenspersoon-opleiding-lvv/

https://www.merlijngroep.nl/blog/rol-vertrouwenspersoon-arbeidskwesties/