Basisopleiding tot vertrouwenspersoon

Gecertificeerd: Vertrouwenpersoon

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een prima middel voor personeelsbeleid, zoals door de ARBO wetgeving is vereist. Medewerkers die deze taak gaan uitvoeren krijgen in deze training kennis, inzicht en voldoende praktijkoefening om die rol van vertrouwenspersoon succesvol te kunnen vervullen.

Let op: Nadat u de gecertificeerde basisopleiding tot vertrouwenspersoon heeft gevolgd dient u zichzelf aan te melden bij het het CeRP (de certificerende instelling die namens LVV de certificering toetst). Het lidmaatschap van de LVV is geen voorwaarde/vereiste om gecertificeerd te kunnen worden als vertrouwenspersoon. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur van de LVV het toejuicht als men zich tevens ook aanmeldt voor het lidmaatschap van de LVV. Immers: de LVV is een vereniging van en voor vertrouwenspersonen.


Geen trainingen gevonden
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Gecertificeerde opleiding voor interne en externe vertrouwenspersonen
3-daagse   |    18 MfN PE, cat. 2
Goed HRM-beleid staat of valt met vertrouwen van de medewerkers. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de vertrouwenspersoon. Certificatie garandeert de kwaliteit.
 • Kosten: € 1375
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: nihil
Data14 sep 201715 sep 201722 sep 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Gecertificeerde opleiding voor interne en externe vertrouwenspersonen
3-daagse   |    18 MfN PE, cat. 2
Goed HRM-beleid staat of valt met vertrouwen van de medewerkers. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de vertrouwenspersoon. Certificatie garandeert de kwaliteit.
 • Kosten: € 1375
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: nihil
Data14 dec 201715 dec 201722 dec 2017

Doelgroep voor deze geaccrediteerde training

Deze opleiding is geaccrediteerd door het MFN (18 punten) en wordt onder meer gevolgd door:

 • mensen die willen gaan werken als interne of externe vertrouwenspersoon;
 • professionals die hun communicatieve vaardigheden op het terrein van dit werk willen vergroten;
 • toekomstige en reeds functionerende vertrouwenspersonen, die training willen om (nog meer) greep te krijgen op de  diverse spanningsvelden waarmee het vertrouwenswerk te maken krijgt

Wat mag de klant verwachten als hij gaat werken met een externe vertrouwenspersoon van de Merlijn Advies Groep geflankeerd door de andere professionals van Merlijn?

De externe vertrouwenspersoon, de ‘verbinder’

Het huidige werkklimaat in veel organisaties wordt niet alleen als aangenaam ervaren. Enkele cijfers:

 • Ruim een kwart van alle werknemers in ons land is weleens gepest door collega’s of In 2014 waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer, dit is 7,8 % van de medewerkers. 1,2 % wordt structureel gepest, dit zijn ruim 80.000 medewerkers.
 • Veel medewerkers kunnen de technologische ontwikkelingen op hun eigen werkgebied en qua communicatiemogelijkheden niet meer bijhouden.
 • Steeds meer organisaties krijgen te maken met buitenlandse investeerders of overnemers, met grote gevolgen voor de bestaande bedrijfsculturen.
 • Verdergaande automatisering en robotisering maakt steeds meer banen overbodig.

De gevolgen voor de medewerkers zijn: angst, ziekte, conflict, onzekerheid, onmacht, eenzaamheid. De gevolgen voor veel organisaties zijn: ziekteverzuim, verloop, onherkenbare bedrijfsculturen, verlies aan concurrentiekracht en innovatief vermogen. Zo berekende TNO dat alleen al pesten op het werk zorgt voor naar schatting jaarlijks vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers.

In onzekere tijden kan het werkklimaat verharden en verzieken. Wij kunnen u helpen de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gezondheid van uw medewerkers en de organisatie  te beperken door te gaan werken met externe vertrouwenspersonen van Merlijn Advies Groep.

Meer lezen in onze blog:

De vertrouwenspersoon

 

Een Merlijn vertrouwenspersoon:

 • is opgeleid en deskundig en geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen;
 • is partner van Merlijn Advies Groep en heeft zich verbonden aan onze waarden, de Ethische Code en de Klachtenregeling;
 • is systeemtheoretisch onderlegd, realiseert zich dat melder en geadresseerde sterk met elkaar zijn verbonden, en dat elk vraagstuk zijn eigen context heeft die bepalend is voor zijn aanpak;
 • is, omdat problemen zich ook op teamniveau kunnen afspelen, deskundig in teamvraagstukken en -oplossingen;
 • regelt het zo dat de melder zich anoniem kan melden (o.a. door digitale spreekkamers te creëren en ook E-coaching aan te kunnen bieden);
 • spreekt de taal van de opdrachtgever en kent de organisatie;
 • is laagdrempelig, benaderbaar voor iedere werknemer;
 • is onafhankelijk;
 • waarborgt de vertrouwelijkheid van het besprokene,;
 • is proactief: maakt zich kenbaar op alle lagen van de werkvloer;
 • is er voor de melder EN de opdrachtgever en werkt bewust vanuit deze visie.

De vertrouwenspersoon heeft dus een dubbele taak:

 1. De eerste is en blijft de melder zo te begeleiden dat zijn verhaal gehoord kan worden en een oplossing gezocht wordt voor de situatie, waardoor hij weer veilig en gezond kan functioneren.
 2. De tweede is om de signalen die in dat begeleidingsproces zijn verkregen (enkel met goedvinden van de melder) geanonimiseerd te vertalen in informatie over de bedrijfscultuur binnen de organisatie.

Deze informatie wordt regelmatig ter beschikking gesteld aan de directie. Bij die informatie kan eventueel ook een Plan van Aanpak worden verstrekt.

Op die manier draagt elk VP-traject bij aan de constante bewaking en verbetering van de bedrijfscultuur van de organisatie en wordt de vertrouwenspersoon een integraal onderdeel van een gedragen beleid om conflicten te voorkomen en sociale veiligheid te bieden.

Werkwijze van de externe Merlijn vertrouwenspersoon binnen de organisatie

In fasen aangegeven:

 1. Afstemming met de opdrachtgever van zijn taakvervulling en oriëntatie op de organisatie. De handelswijze van de vertrouwenspersoon moet passen in het bestaande PSA-beleid en daarmee samenhangende al bestaande klachtenregelingen (onze vertrouwenspersonen kunnen desgewenst helpen zo’n beleid op te zetten of te actualiseren): In elk geval moet het kader volkomen helder zijn voordat de vertrouwenspersoon met zijn werk begint.
 2. Kenbaar maken van zijn aanwezigheid en werkwijze binnen de organisatie.
 3. Behandeling van individuele cases. Uitgangspunten daarbij:
  1. Betrek niet meer mensen bij een probleem dan noodzakelijk is voor de oplossing.
  2. Zet de melder in zijn of haar kracht, zodat het eigen zelfoplossend vermogen vergroot wordt; dat geldt ook voor de geadresseerde.
  3. Kies steeds de oplossingsmethode die past bij het probleem en die zo laagdrempelig mogelijk is.
 4. Na afronding zowel aan de melder als geadresseerde(n) vragen om de Merlijn Cultuurbarometerscan anoniem in te vullen.
 5. Periodiek de gecumuleerde resultaten van de ingevulde scans, eventueel in combinatie met andere observaties, terugkoppelen naar de opdrachtgever, met aanbevelingen voor acties met betrekking tot conflictmanagement en/of cultuurveranderingstrajecten.

De externe vertrouwenspersoon van Merlijn Advies Groep onderscheidt zich op de markt door een aantal zaken.

 • Hij levert naast de gebruikelijke persoonlijke begeleiding een bijdrage aan de signalering van aan VP-werk gerelateerde organisatievraagstukken.
 • Hij is proactief en maakt zijn taken voor iedereen zichtbaar.
 • Hij maakt gebruik van tools als de Merlijn Cultuurbarometerscan. (Wij ontwikkelen standaard scans. Deze kunnen samen met medewerkers van de organisatie worden toegespitst op de organisatie. )
 • Doordat de externe Merlijn vertrouwenspersoon onderdeel is van Merlijn Advies Groep kan hij gebruik maken van de bij ons gebundelde kennis en ervaring.
 • Werken met externe Merlijn vertrouwenspersonen is een essentieel onderdeel van het regelen van het conflictmanagement binnen de organisatie.
 • Hij ondersteunt de ontwikkeling van allround beleid rondom menselijke en sociale  veiligheid op de werkvloer.
 • Hij kan gebruik maken van een groot scala van knowhow en collega’s op het gebied van conflictherkenning, -preventie en -oplossing.
 • Hij levert een bijlage aan conflictmanagement binnen de organisatie in brede zin.