Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

Psychosociale begeleiding bij stress op werk, privé of een combinatie hiervan

Ook in:
Nederlands
Engels
Marokkaans

De bedrijfsmaatschappelijk werker is een allround psychosociaal deskundige en daardoor voor organisaties een goede keuze voor de psychosociale zorg voor medewerkers in de organisatie. De positie van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergelijkbaar met functies zoals HRM, arbeidsdeskundige en staffunctionarissen.

Zoekt u een bedrijfsmaatschappelijk werker? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van een bedrijfsmaatschappelijk werker? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

De Bedrijfsmaatschappelijk werker van Merlijn:

 • is zorgvuldig gekozen op ervaring, is onafhankelijk en objectief;
 • kunnen medewerkers in hun eigen taal te woord staan: te denken valt aan Engels, Pools, Duits, Frans, Spaans en Marokkaans;
 • is partner van Merlijn Advies Groep en heeft zich verbonden aan onze waarden, de Ethische Code en de Klachtenregeling;
 • kan eventueel ook hulp bieden bij een goede klachtenregeling, en met de inzet van eventueel vertrouwenspersonen of mediators;
 • we trainen en adviseren ondernemingsraden, ook een goede samenwerking daarmee is van belang;
 • valt onder een van de methoden waar wij 200 professionals voor inzetten: een complete conflict expertise. Voordeel: andere bureaus hebben 1 vangnet, wij hebben er 24!

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) is aanspreekpunt voor alle medewerkers en leidinggevenden die knelpunten ervaren in de werk en/of privésituatie. Te denken valt aan problemen die voortvloeien uit verstoorde arbeidsverhoudingen, veranderingen op het werk, te veel werkstress ervaren, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen, balans werk–privé, financiële problematiek, etc. De oorzaken van die problemen kunnen heel divers zijn, en daarom zijn de oplossingen ook heel divers. Onder bedrijfsmaatschappelijk werk valt ook het adviseren van het management van de organisatie en het geven van trainingen, voorlichtingen en workshops, bijvoorbeeld over ziekteverzuim. Doelstelling van de begeleiding is altijd het vergroten van de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerker en het creëren van een gezond arbeidsklimaat.

 

“Bedrijfsmaatschappelijk werk is uw neutrale sparringpartner en adviseur en ondersteuner en begeleider van uw medewerkers, met name op het gebied van preventie.”

Meer weten?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op Of stuur een Whatsapp bericht
Landelijke dekking
In meerdere talen
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Rol van BMW in een organisatie

De bedrijfsmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld als:

 • er sprake is van stress of onzekerheid bij medewerkers;
 • er persoonlijke problemen zijn of;
 • een medewerker een traumatische ervaring heeft opgedaan.

Zo zal de impact van een probleem en het (eventueel) daarbij komende kostenplaatje laag blijven, omdat een bedrijfsmaatschappelijk werker in staat is om problemen in een vroeg stadium te signaleren, aan te pakken of door te verwijzen naar een andere professional. De aanwezigheid van een bedrijfsmaatschappelijk werker zal ook door uw medewerkers gewaardeerd worden. Zij hebben daardoor immers het gevoel dat ze bij iemand terechtkunnen met hun problemen. Bedrijfsmaatschappelijk werk is voor organisaties niet verplicht. Maar de organisatie vindt doelrealisering, continuïteit, kwaliteit en winst belangrijk en daarbij zijn medewerkers die optimaal presteren van cruciaal belang. Door het verwezenlijken van de bedrijfsmaatschappelijk werk missie, draagt het bedrijfsmaatschappelijk werk bij aan de inzetbaarheid van medewerkers en daarmee de doelrealisering van de organisatie . Met als bijkomend resultaat besparing in de personeelskosten.

Uit onderzoek van de Radboud universiteit blijkt dat in organisaties waar geen BMW is, het ziekteverzuim veel hoger is, dan in organisaties waar wel BMW aanwezig is schrijven aan een bepaald type sociaal beleid, gericht op het welzijn van de medewerkers, waarvan de BMWer een noodzakelijk onderdeel uit maakt.

Missie en visie van het BMW

 • Missie: Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers in optimaal functioneren door het bieden van psychosociale begeleiding én adviseert organisaties in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Visie: Bedrijfsmaatschappelijk werk is partner in het uitvoeren van goed werkgeverschap op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), verzuim en transitie, door psychosociale begeleiding. Psychosociale begeleiding bestaat uit preventie, curatie en bemiddeling op het gebied van PSA, verzuim en transitie. Onder PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. De externe BMW is flexibel inzetbaar, en wordt alleen betaald voor de actieve uren.

Zoekt u een bedrijfsmaatschappelijk werker? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van een bedrijfsmaatschappelijk werker? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maatwerktraject

Zo komen we samen tot het perfecte traject

1

U neemt contact op met de backoffice van Merlijn

2

Wij brengen u in contact met onze kwaliteitsmanager bedrijfsmaatschappelijk werk die naar u luistert, doorvraagt en de (hulp)vraag samen met u vaststelt

3

Wij brengen een offerte op maat uit waarbij de afspraken duidelijk zijn geformuleerd: dienstverlening op afroep of op basis van een abonnement

Artikelen

Over bedrijfsmaatschappelijk werk

Opleidingen

Voor bedrijfsmaatschappelijk werk

Ook online mogelijk!

Basistraining Klachtbehandeling: klachten afhandelen & oplossen

Een klacht een waardevolle kans om te verbeteren
( 2 Beoordelingen )

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€65,-
BTW nihil
28-06-2024
Ook online mogelijk!

2-daagse Basisopleiding voor vertrouwenspersonen

basis opleiding voor interne en externe vertrouwenspersonen
( 3 Beoordelingen )

Ongewenst gedrag in een organisatie zorgt voor een hoger ziekteverzuim en dus hoge kosten. Een goed geïnformeerde vertrouwenspersoon kan veel [...]

2 Dagen
€695,-
+ accommodatie v.a.€170,-
BTW nihil
12-06-2024

'Een goed voorbeeld doet volgen'

(H)erkennen van stress

Wij bieden, naast het aanbod van trajecten, ook advies op maat als het gaat om eigen regie bij leidinggevenden. Als leidinggevende heeft u een voorbeeldrol. BMW adviseert en ondersteunt in deze voorbeeldrol, het (h)erkennen van stress signalen en het voeren van het goede gesprek hierover.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Stress in relatie tot…

Bedrijfsmaatschappelijk werk is de discipline die gericht is stress ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in bedrijven en organisaties te helpen voorkomen of beperken. 1,2 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-outklachten. Dit komt neer op 16%

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Iets meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes.
Zie aantal cijfers over werkstress in het jaar 2021 op de factsheet van TNO en CBS*.

*Bronvermelding: download factsheet in artikel ‘Vier op de tien werkgevers vindt werkdruk een van de belangrijkste arbeidsrisico’s’. Bron CBS/TNO

Lees meer

Meer kennis over...

De bedrijfsmaatschappelijk werker

Lees meer over de rol van een bedrijfsmaatschappelijk werker in een organisatie

 • Identiteit van het BMW

  Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep maatschappelijk werk te behouden, is de Beroepscode voor de Maatschappelijk werker onmisbaar. Want de code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen.

 • Competenties, vaardigheden en kennis

  Een bedrijfsmaatschappelijk werker is een gespecialiseerde maatschappelijk werker/sociaal werker met aantoonbare HBO opleiding Social Work of de voormalige opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, die over extra competenties en vaardigheden dient te beschikken. De basiscompetenties zijn terug te vinden het beroepsprofiel op gesteld vanuit de BPSW

 • Arbowet en het BMW

  De discipline BMW richt zich op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals omschreven in de arbo-wetgeving . Daarnaast richt BMW zich ook op de niet-werk gerelateerde stressoren die van invloed zijn op het dagelijks functioneren. Binnen de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) staat beschreven welke risico’s er zijn en wat hierbij het plan van aanpak is. Hierin zouden onderwerpen omtrent arbeidsverhoudingen en werkstress een onderdeel kunnen zijn.

 • Verzuimbeleid en het BMW

  Het BMW heeft een rol binnen dit beleid als het gaat om signaleren van werk gerelateerde problematiek. Door deze signalen te koppelen aan signalen die uit de verzuimregistratie en de RI&E naar voren komen, ontstaat er een actueel beeld. Daarnaast heeft het BMW een rol in de verzuimbegeleiding. Er kan zowel preventief als curatief verwezen worden door een direct leidinggevende welke een centrale rol heeft in de ziekmelding. Bij ziekmeldingen is het aan te bevelen de BMW-er na enkele weken te consulteren om te onderzoeken wat er speelt en of er mogelijk problemen zijn in de relatie leidinggevende-medewerker.
  Ten aanzien van de re-integratie heeft het BMW een ondersteunende rol op niet medisch gebied.

Professionals

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers in de buurt

Alle professionals

Wist je dat...

Interessante tips/weetjes

Stress is niet altijd negatief: een beetje stress, ofwel gezonde stress, kan ervoor zorgen dat je juist goed presteert omdat je wat druk voelt. Mensen die terugkijken op een stressvolle periode geven aan dat zij daarvan veel hebben geleerd. Probeer daarom stress om te zetten in een positief gevoel en probeer vooral te leren van je valkuilen om teleurstellingen om te zetten in succeservaringen.

Bij iedereen zijn stress symptomen anders: zo kan iemand spijsverteringsproblemen ervaren terwijl de ander hard gaat zweten of een hoge ademhaling heeft. Ook slapeloosheid is een vaak voorkomend gevolg. Wanneer iemand vaker in contact staat met stress is het moeilijker om de symptomen op te vangen omdat wij ze normaliseren. Dan worden grenzen langzaam aan verlegd en op die wijze kan je roofbouw op je eigen lichaam plegen. Op den duur geeft het lichaam zelf aan dat het zo niet meer gaat. Mensen die een ernstige vorm van overspannenheid ervaren kunnen soms niet eens meer een vaatwasser uitruimen omdat ze zodanig uitgeput zijn dat het lichaam alleen maar wil rusten.

Van stress kan je sterven: aanhoudende stress kan levensbedreigend zijn. Er is ook een uitspraak: ‘Van werken ga je niet dood’. Deze uitspraak is helaas niet kloppend. Bestaande gezondheidsproblemen kunnen aanzienlijk toenemen. Niet alleen is er kans op hart- en vaatziekten, ook ernstige virale infecties kunnen zich sneller ontwikkelen. Daarnaast leren mensen zich ook ongezonde gewoontes aan zoals vet en veel eten, roken of drinken door stress.

Mannen en vrouwen gaan anders om met stress: mannen reageren op een agressievere manier op stress, ze pakken het probleem meestal zo snel mogelijk aan en willen het van de baan helpen. Vrouwen proberen zich eerst te verzoenen. Met de situatie en zoeken daarna pas een oplossing.

Stress is besmettelijk: net als een verkoudheid kan de stress overslaan. Meestal gebeurt dat wel onopvallend omdat de meeste mensen te druk bezig zijn om het op te merken. Daarom is het volgens psychologen belangrijk om eerst je eigen stress onder controle te hebben, zodat niet iedereen rondom jou prikkelbaar begint rond te lopen.

Feiten over 2019, 2020 en 2021
41% van de werknemers ervaart autonomie
34% van de werknemers ervaart te hoge taakeisen
21% van de werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of andere externen.
37% van alle werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress.
1,2 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-outklachten.
Dit komt neer op 16%
34% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress
als reden voor het verzuim.
Werknemers verzuimen in 2020 9,4 miljoen dagen met werkstress als
reden voor het verzuim.
€ 9300 verzuimkosten per werknemer wegens werkstress in 2019.
€ 3,2 miljard verzuimkosten werkgevers wegens werkstress in 2019.

*De cijfers zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021. De kosten zijn gebaseerd op de NEA 2019. De NEA en de ZEA worden uitgevoerd door TNO en CBS:

Psychosociale problematiek

1/3e ziekteverzuim door PSA

Psychische problemen hebben te maken met uw gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties. Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee. Ook kunt u er lichamelijke klachten bij krijgen (zoals hoofdpijn, hartkloppingen, slecht slapen. Lees meer in de white paper

Een derde van het ziekteverzuim in NL wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om alle medewerkers een (sociaal)veilige werkomgeving te bieden. Dat betekent dat medewerkers mogen verwachten dat zij beschermd worden tegen PSA.
PSA kunnen worden veroorzaakt door een te hoge werkdruk of ongewenste omgangsvormen. Zo kunnen er maatregelen getroffen worden om dit te voorkomen of beperken. Een van die maatregelen is het inzetten van een bedrijfsmaatschappelijk werker als het gaat om werkdruk. Daarnaast is een vertrouwenspersoon een belangrijke interventie als het gaat om ongewenste omgangsvormen. Beide maatregelen zijn onderdeel van de RI&E en het plan van aanpak.

Verwante oplossingsmethoden

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris