Merlijn Advies Groep – 7 Unique Buying Reasons

Merlijn Advies Groep – 7 Unique Buying Reasons
conflict Conflictbemiddelaar Conflicthantering Merlijn Advies Groep

De beste route naar de gewenste oplossing

Merlijn Advies Groep zorgt ervoor dat interne en externe conflicten binnen uw organisatie tijdig worden herkend, waar mogelijk worden voorkomen en zo nodig worden opgelost. Zo dragen wij vanuit onze expertise bij aan een gezonde bedrijfscultuur en het rendement van uw organisatie.

De 7 Unique Buying Reasons van Merlijn Advies Groep

 

  1. Uw organisatie wil conflicten goed managen en de winst van conflicten optimaliseren. Daarom houdt u zich bezig met conflictmanagement. Uw probleem daarbij is de match tussen conflict en behandelaar. Bij een mismatch lijdt uw organisatie niet allen conflictschade, maar ook behandelschade. Merlijn Advies Groep biedt u ervaren en gedegen conflictadviseurs die samen met u de juiste behandelkeuze maken.
  2. Er is een team dat niet optimaal functioneert. Er zijn spanningen en conflicten. Interne en/of externe. U weet niet precies welke interventie kan helpen. De conflictadviseurs van Merlijn Advies Groep maken voor u een analyse van de situatie en geven advies voor de aanpak.
  3. U wilt conflicten gebruiken als brandstof voor constructieve organisatieverandering, alleen u weet niet hoe. De conflictadviseurs bieden u graag ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief conflictmanagementsysteem.
  4. De medewerkers binnen uw organisatie zijn niet weerbaar in spanningsvolle situaties. Daardoor ontstaan conflicten en een gespannen organisatiecultuur. De conflictadviseurs van Merlijn Advies Groep staan voor u klaar om al uw medewerkers te leren conflictvaardiger te worden, zodat zij het allerbeste uit zichzelf kunnen halen, hun arbeidsproductiviteit kunnen verhogen en weer trots op hun werk kunnen zijn.
  5. U bent op zoek naar een partner met wie u kunt sparren over alle samenwerkingsproblemen binnen en buiten uw organisatie, van een geëscaleerde ruzie tot een groot samenwerkingsprobleem. Een partner die samen met u werkt aan de versterking van de binnen uw organisatie gewenste omgangsvormen en wijzen van samenwerking. Een partner die past binnen uw budget. Die partner is Merlijn Advies Groep. Merlijn Advies Groep herbergt op dit moment ruim 200 ervaren en gedegen conflictprofessionals, die u op alle terreinen van dienst kunnen zijn.
  6. Door samen te werken met ons ervaart u dat wij dat laatste kunnen waarmaken door onze complete expertise: andere bureaus hebben 1 vangnet, wij hebben er 24.
  7. Met ons kunt u vaste financiële afspraken maken voor alle vormen van conflictmanagement.

Basistraining conflictadviseur

Zou u ook zelf efficiënter en constructiever met conflicten willen leren omgaan en adequaat kunnen adviseren over de juiste aanpak? De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Lees meer

Meer informatie?:

https://www.merlijngroep.nl/conflict/