Merlijn Advies Groep

Hier vindt u een aantal artikelen over diverse soorten conflicten en de verschillende oplossingsmethoden die daarbij relevant zijn. In de Merlijn Advies Groep, een volle dochter van Merlijn, zijn professionals gekoppeld aan een twintigtal methoden om conflicten aan te pakken.

Van wantrouwen naar vertrouwen - Blog Merlijn Groep

De Vertrouwenspersoon en vertrouwelijkheid; een drieluik Deel 1 Vertrouwelijkheid

Medezeggenschap kun je inzetten als facilitator in besluitvormingsprocessen. Je hebt twee vormen van medezeggenschap. In de klassieke medezeggenschap staat de OR tegenover de bestuurder in een duale, soms sterk formele, setting. Bij nieuwe medezeggenschap wil men dat besluiten worden genomen door hen die de werkprocessen het beste kennen.

Lees meer...