Hulp bij examens INTOP (examencommissie van het MfN)

Hulp bij examens INTOP (examencommissie van het MfN)
Basisopleiding mediator Mediator MfN trainingen

Mediation is een uitermate intrigerend, veelzijdig en uitdagend vak. Een vak dat intensief van A tot Z geleerd en geoefend moet worden, dat is dan ook waar onze Merlijn trainers voor staan.

Mogelijkheden vanuit Merlijn voor de examens bij INTOP (examencommissie van de MfN):

 • Extra voorbereiding op het assessment: 2 op 1 coaching
  Als extra voorbereiding op een assessment kunt u kiezen voor een zeer intensieve begeleidingsvorm die we ‘2 op 1 coaching’ noemen. Komt u alleen, dan zorgt Merlijn voor twee trainers die gedurende 2 uur in een nagebootste examensetting met u oefenen en u feedback geven. U kunt er ook voor kiezen om met tweeën te komen. Merlijn stelt dan maar één trainer ter beschikking. De kosten bedragen € 195,00 per uur exclusief btw per trainer.
 • Een assessment doen met een assessor / trainer van Merlijn (Merlijn heeft twee zogenaamde ‘instituutsassessoren’)
  Alle basistrainers van Merlijn zijn assessor bij INTOP. Bij uw aanmelding voor het assessment  t.z.t. kunt u vermelden dat u wenst dat een van de trainers die u na uw praktijkassessment  beoordelen een ‘instituutassessor’ is, een aan Merlijn verbonden trainer die is opgeleid tot assessor. Dat geeft u mogelijk meer rust en vertrouwen. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden.
 • Begeleiding bij het video assessment: 
  Iedere mediator die een basisopleiding bij een MfN erkend opleidingsinstituut heeft gevolgd en die zich wil registreren als MfN registermediator dient een assessment af te leggen. Het MfN kent twee manieren om het praktijkexamen te doen. Het live assessment en het DVD assessment. Voorwaarden vindt u op de site van de verantwoordelijke organisatie Intop bij www.mediationtoets.nl.
 • Observatieplaatsen en / of co-mediations
  Met een aantal mediators uit de Merlijn-onderneming ‘Merlijn Advies Groep’ is afgesproken dat zij in hun mediations ruimte bieden aan cursisten om te observeren en eventueel te co-mediaten. We berekenen daarvoor aan de observant / co-mediator als bijdrage in de administratie- en organisatiekosten een vergoeding voor de voor- en nabesprekingtijd van onze mediators. De kosten bedragen slechts € 150,- per mediation exclusief btw. Deze regeling geldt voor maximaal 2 mediations.
 • Coaching on the job
  Het is mogelijk een eigen mediation in te brengen en die samen met een ervaren Merlijn mediator uit te voeren. De verdeling van het honorarium wordt dan in onderling overleg bepaald.
 • Uw opleiding afgerond, en hoe dan verder?
  Na een opleiding bij Merlijn willen wij graag uw thuishonk blijven. U hebt blijvende toegang tot ons kenniscentrum, op vervolgopleidingen ontvangt u altijd 10 % Merlijn-korting en u kunt digitaal of fysiek bij ons terecht voor  vakinhoudelijke ondersteuning in de praktijk met kennis, advies, intervisie en supervisie, sparren over lopende mediations en direct bruikbare tips alsmede handvatten voor effectieve opdrachtverwerving. Veel oud-deelnemers zijn bovendien  inmiddels onze zakenpartners als trainers, mediators, vertrouwenspersonen, etc.
 • PE / PO opleidingspunten
  Merlijn is als certificerend onderwijs- en trainingsinstituut o.a. geaccrediteerd door het Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), certificatiecommissie SAD (ten behoeve van arbeidsdeskundigen) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH).

Lees meer over het MFN:

https://www.merlijngroep.nl/blog/audit-mfn-basisopleiding-mediation/