Sociale Media: werknemers ontslagen vanwege het verspreiden van selfies.

Blog- Sociale media- werknemers ontslagen vanwege het verspreiden van selfies- medezeggenschapper- mediator- de heer Drs. S.J.P.G Soons- Merlijn Groep
Medezeggenschap ondernemingsraad Ontslag OR

Bent u iemand die regelmatig gebruik maakt van sociale media en met enige regelmaat berichten op facebook zet, of tweets de wereld in stuurt? De titel van dit artikel heeft betrekking op een ontslag en veroordeling omdat mensen selfies met cliënten hadden verstuurd. Achteraf is iedereen het erover eens, inclusief de “daders”, dat dit niet kon, maar deze laatsten hadden even niet goed nagedacht.

De vraag is: hoe gaat u om met sociale media? En dan voornamelijk hoe is het binnen uw bedrijf geregeld? Is er regelgeving, zijn er richtlijnen rond het gebruik van sociale media, privé en zakelijk? Is iedereen hiervan op de hoogte? P&O actueel en Nu.nl melden dat 10 % van de ontslagen momenteel gelinkt zijn aan het gebruik van sociale media.

Hierbij een aantal situaties die kunnen leiden tot ontslag:

 • Gebruik van facebook en andere sociale media tijdens werktijd,
 • Plaatsen van berichten die voor de werkgever of collega’s beledigend zijn,
 • Mededelingen die afbreuk doen aan de uitstraling, product of merk van de werkgever,
 • Openbaren van geheime bedrijfsinformatie (waarbij de OR bepaalde uitzonderingen kan hebben),
 • Overtreding van interne richtlijnen over het gebruik van sociale media.

Bron: kernkamp LVH advocaten

Het is belangrijk om eenieder te informeren over de regelgeving. Dus aan de slag met uw bestuurder om hiervoor beleid te ontwikkelen. Kijk even in hoeverre u de regels standaard wilt invoeren of juist meer vanuit richtlijnen en verantwoordelijkheden bij de gebruiker. Beide hebben hun positieve kanten en hun valkuilen. Er zijn voorbeelden van heel stringente richtlijnen zoals in een fabriek in Duitsland waar medewerkers tussen 19.00 en 07.00 geen berichten aan elkaar mochten sturen. Ook niet als je het prettig vond om juist ’s avonds te werken.

Verwachtingsmanagement

Misschien is het eerder een kwestie van verwachtingsmanagement. Als jij of je bedrijf verwacht dat mensen 3 minuten na verzending je bericht gelezen hebben en beantwoord hebben dan snap ik dat het stress kan opleveren als er ook berichten na 19.00 komen of in het weekend. Dat maakt dat je altijd alert met je werk bezig moet zijn en dat kan de stress verhogen en daarmee het ziekteverzuim. Als je niet verwacht dat mensen binnen 3 minuten reageren maar eerder wanneer ze tijd en aandacht ervoor hebben dan bepalen zij zelf het tijdstip (ochtend, ’s avonds of in het weekend) en daarmee zal de stress veel minder aanwezig zijn.  Als je de eerste verwachting hebt dan snap ik dat een bedrijf een regeling gaat treffen om mensen in bescherming te nemen om op die manier de stressbeleving te verlagen. Bij de tweede is dit niet nodig want de medewerker bepaalt het zelf. En ik denk dat het aanpakken van het verwachtingsmanagement veel effectiever is dan concrete maatregelen.

Als we verwachten dat medewerkers reclame zijn voor het bedrijf dan is het mooi als ze positief nieuws plaatsen op sociale media. Maar leren we ze dan ook hoe dat handig te doen zodat de boodschap ook echt overkomt. Wat verwachten we dan als ze kritiek hebben of er fouten worden gemaakt. Mag dat dan ook op sociale media om de klant een eerlijk open beeld te geven?

Mogen medewerkers privé zaken regelen tijdens het werk en hoe verhoudt zich dit dan met dat ze ’s avonds ook af en toe werken voor het bedrijf?

Een mooie taak voor de ondernemingsraad om het initiatief te nemen. En mocht u daar facebook of twitter voor willen gebruiken dan kent u nu ook een paar handige toets combinaties om het wat makkelijker te maken.

Handige toets combinaties voor windows (apple)

facebook 

 • (contr)Alt M een nieuw bericht opstarten

 • (contr)Alt 1 u gaat naar uw homepage

 • (contr)Alt 2 uw profielpagina

 • (contr)Alt 3 plaatsen van vriendschapsverzoek

 • (contr)Alt 4 u krijgt uw berichtenpagina

 • J en K u gaat een bericht naar voren of terug

Voor de twitteraars

 • F toevoegen aan favoriet

 • R antwoorden

 • T retweeten van een bericht

 • M sturen van privé bericht

 • N nieuwe tweet maken

 • G H u gaat naar de starpagina

 • G P u gaat naar uw profiel pagina

 • GF u gaat naar uw favorieten

 • GL u gaat naar uw lijsten

 • GM u gaat naar uw berichten

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/21-conflictoplossingsmethoden/