Merlijn Medezeggenschap

Full service partner in de medezeggenschapspraktijk

Merlijn Medezeggenschappers ontwikkelen samen met de klant een visie over wat voor hen succesvolle medezeggenschap is en hoe een adviesbureau dat kan ondersteunen. Daarvoor is maatwerk nodig. Elk bedrijf is uniek. Elke OR is uniek.

Onze methodiek zoekt altijd aansluiting bij de dagelijkse praktijk van het moment van ontmoeting van trainer en OR, ze is gericht op groei en ontwikkeling en volgt de actuele ontwikkelingen in de relevante regelgeving, nationaal en internationaal.

“Onze maatwerktrainingen versterken uw vaardigheden en competenties evenwichtig en adequaat.”

Medezeggenschap

De Ambtelijk Secretaris als sociaal werker – 4 tips!

Lees meer
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

In die maatwerkaanpak is er vanzelfsprekend ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, emancipatie, motivatie en zelfvertrouwen van ondernemingsraadsleden zelf. Zo helpen wij onervaren OR-leden op weg en brengen wij ervaren OR-leden een stap verder. Het resultaat is zichtbare groei van de rol van medezeggenschap in de organisatie en meetbare groei van invloed uitoefenen.

Een ondernemingsraad krijgt geregeld met grote en ingrijpende beslissingen te maken:

 • Zo kan er sprake zijn van fusies, overnames, dreigende bedrijfssluiting of veelomvattende reorganisaties.
 • Of van wijzigingen van het salarisgebouw, van veranderingen in de inhoud van de functies of een andere manier van leidinggeven.
 • Tevens kunnen er moeilijkheden of gevoeligheden zijn in de sfeer van de communicatie, die makkelijk kunnen uitgroeien tot onaangename conflicten.

Het is dan vaak lastig om als ondernemingsraad de juiste weg te vinden en de juiste beslissingen te nemen. De leden van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep kunnen de ondernemingsraad deskundig en betrokken adviseren. Zowel bij vraagstukken van bedrijfsorganisatorische, juridische of financiële aard, als op het terrein van conflictbeheersing en mediation.

Visie en werkwijze

De visie en werkwijze van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep laat zich uitdrukken in drie trefwoorden

1

Deskundig: Iedere deskundige van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep is een expert op zijn of haar terrein en beschikt over jarenlange praktijkervaring.

2

Pragmatisch: De deskundige van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep gaat op zoek naar de oplossing die in uw specifieke situatie het best past.

3

Samenwerking: De deskundige van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep gaat samen met de ondernemingsraad na welke aanpak het meest passend is en stemt de werkzaamheden voortdurend met de ondernemingsraad af.

Merlijn Medezeggenschap

De klant in beeld

Andere tijden vragen om andere benaderingen. De slagkracht van uw OR wordt structureel verbeterd door bijvoorbeeld onze OR trainingen op inspirerende locaties en op de werkvloer.

Maar ook incidenteel kan behoefte opkomen aan onmiddellijke externe hulp. Op deze plaats krijgt u een beeld van ons brede aanbod.

Vormen van medezeggenschap

Mede als gevolg van de in razend tempo verbeterende mogelijkheden van onderlinge communicatie, begeleiden we onze klanten bij de verkenning van nieuwe vormen van medezeggenschap.

Bent u ook op zoek? Hier vindt u een aantal voorbeelden van alternatieve medezeggenschap.

Strippenkaart

U kunt bij Merlijn een strippenkaart kopen

De strippenkaart geldt voor de volgende diensten:

 • ad interim werk als secretaris of voorzitter;
 • onderhandelingsadvies en –begeleiding;
 • begeleiding bij advies- , instemmings- en initiatieftrajecten;
 • begeleiding bij de organisatie van verkiezingen;
 • mediationtrajecten (ook gespecialiseerde OR mediators);
 • coachingstrajecten voor ondernemingsraden of individuele raadsleden;
 • consult van het MM specialistenteam.

Uw voordelen op een rij:

 • eenmalig gesprek over veelzijdige ondersteuning;
 • eenmalig een factuur en eenmalig een budgetaanvraag bij uw bestuurder;
 • regelmatige check up van uw servicebehoeften door uw accountmanager;
 • lagere tarieven per afgenomen dienst;
 • geen tussentijdse prijsverhoging;
 • overdraagbaar bij verkiezingen;
 • geldig tot 1 jaar na aanschaf.

Praktische aspecten:

 1. een bij u passende strippenkaart kunt u kopen bij ons secretariaat of bij uw accountmanager/trainer; volledige betaling geschiedt vooraf;
 2. de genoemde prijzen zijn exclusief kilometervergoeding, maar reisuren tellen voor de helft van een contactuur;
 3. na elk gebruik van uw strippenkaart stelt u samen met de betreffende uitvoerende partner van Merlijn Medezeggenschap vast hoeveel uren u nog tot uw beschikking heeft. Ook voorafgaande aan de uitvoering van een dienst kunt u daarover al vaste afspraken maken!
 4. uw accountmanager/trainer zal u tijdig attenderen op het opraken van uw strippenkaart: u kunt dan weer een nieuwe kopen of ongedekte uren na het verval van de strippenkaart apart afrekenen.

Merlijn Medezeggenschap

10 redenen om te kiezen voor Merlijn

U bent met uw OR op zoek naar een organisatie, waarom zou u voor Merlijn moeten kiezen?

 • Praktische toepasbaarheid

  Merlijn Medezeggenschap, onderdeel van de Merlijn Groep, is dé partij die praktisch toepasbare kennis en vaardigheden bijbrengt die op elke situatie van de klant is geënt. Jarenlange ervaring en deskundigheid staan hiervoor garant.

 • Branchegerichtheid

  De trainers, coaches en adviseurs van Merlijn Medezeggenschap zijn naar ervaring, kennis en deskundigheid ingedeeld naar specialistische bedrijven, instellingen en branches. Klantgerichtheid, kwaliteit en luisteren naar de vraag staan in deze manier van werken centraal. Immers, de klant is de beste reclame. Merlijn maakt zijn positie ook bekend via nieuwsbrieven, blogs en spraakmakende publieke activiteiten in de vorm van workshops bij grote evenementen.

 • Betrokken trainers / adviseurs

  Binnen Merlijn Medezeggenschap is een samenwerkingsverband van enthousiaste en gedreven trainers/adviseurs. Laagdrempeligheid en kwaliteit kenmerken de werkwijze van deze partners. Doel is om een verantwoordelijke medezeggenschap voor mens en bedrijf te borgen: een medezeggenschap die zichzelf serieus neemt en serieus genomen wordt.
  Niet medezeggenschap is de norm, maar mede-zeggenschap.

 • Merlijn Groep

  Merlijn Medezeggenschap is onderdeel van de Merlijn Groep. Met 150 collega- specialisten is Merlijn in staat om, naast medezeggenschap, oplossingen voor klantvragen te bieden op het gebied van conflictmanagementmediation, organisatievraagstukken en communicatie. Snel schakelen en uitwisselbaarheid van ervaring en kennis zijn daarmee vaste kenmerken van de Merlijn Groep.

 • Landelijke dekking

  Met moderne middelen en een goed uitgerust centraal bureau wordt een landelijke dekking gegarandeerd.

 • Kwaliteitsnormen

  Merlijn is SCOOR gecertificeerd. Alle partners van Merlijn Medezeggenschap zijn RMZO-gecertificeerd, waarmee zij voldoen aan de verplichting zich regelmatig te her- en bijscholen. Merlijn Medezeggenschap is aangesloten bij de brancheorganisatie BVMZ.

 • Servicedesk

  Via de telefoon, social media alsook mailadres info@merlijngroep.nl kent Merlijn een servicedesk die vragen aan de juiste professional koppelt. Snelheid en doeltreffendheid kenmerken de werkwijze van de Servicedesk.

 • Kenniscentrum

  Merlijn beschikt over een intern kenniscentrum waarbij, door research & development, de dienstverlening innovatief is. Een “event”-poot (de combinatie van de Kasteeldagen en de Merlijn Academie) voorziet in hoogwaardige activiteiten waar de klant écht wat aan heeft.

 • Rijke traditie

  Al 30 jaar is Merlijn dé partij bij uitstek voor de klant. Een traditie die haar filosofie baseert op de Arthurlegende uit de middeleeuwen, waarbij de tovenaar Merlijn een belangrijke rol speelt: creativiteit in het vinden van oplossingen voor de klant in combinatie met respect voor de kennis en ervaring.

 • Actieve en dynamische trainingsdagen

  En last but not least krijgt u bij Merlijn niet alleen een grondige, gedegen training van toptrainers in hun vak. Samen met u maken we er actieve en dynamische dagen van, waarop u met plezier terugkijkt. Dagen waaraan u en uw team energie ontlenen, waarop de teamleden elkaar anders leren kennen waardoor de samenwerking versterkt. We maken van de training  een verrijking voor de deelnemers, als individu èn als teamlid. Onze Kasteel locaties door het hele land zijn bij uitstek geschikt om alle wensen en mensen te huisvesten.

Professionals

Trainers en adviseurs

Alle professionals

Verschillende soorten OR trainingen

Trainingen gaan altijd gegarandeerd door!

Aangezien niet elk lid van de ondernemingsraad te kampen heeft met dezelfde problemen, hebben we een uitgebreid aanbod cursussen en trainingen. Elke OR training of OR cursus gaat dieper in op een bepaald vraagstuk. Vragen en onderwerpen die onder andere aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe organiseer ik een effectieve OR vergadering?
 • Welke OR taken passen bij welk OR lid?
 • Wet op ondernemingsraden
 • De effectiviteit van communiceren

Grootste open aanbod OR trainingen

Merlijn Medezeggenschap (MMZ) zet zich al meer dan 15 jaar in om ondernemingsraden in heel Nederland efficiënter te maken - Merlijn Groep

Incompany

Voor de ondernemingsraad

Merlijn inspireerde Arthur tot een keuze voor een Ronde Tafel. Arthur geloofde in ‘medezeggenschap’ in plaats van een rigide machtsstructuur. Weliswaar geen moderne medezeggenschap omdat aan Arthurs tafel alleen ridders konden aanschuiven.

Ook toen bleek al dat een goed, constructief, overleg gedijt bij een rustige, ontspannen sfeer waarin mensen echt naar elkaar luisteren, zodat de complexiteit van vraagstukken helder en hanteerbaar wordt. Arthur nam daardoor weloverwogen en gedragen besluiten. Zijn Ronde Tafel symboliseerde dat.

Beter leren vertegenwoordigen?

Uw kennis bijspijkeren of ervaringen delen met andere ondernemingsraden? We verwelkomen u graag bij onze open trainingen op een van onze magische kasteellocaties! Onze trainers verstaan de kunst om u in één dag wegwijs te maken in de belangrijkste thema’s van de medezeggenschap.
Ook geven onze trainers advies over hoe u, bijvoorbeeld, met een nieuwe pensioenregeling, reorganisatie of overname kunt omgaan. Altijd pro-actief in plaats van reactief.

Waarom kiezen voor Merlijn?

Al meer dan 25 jaar helpen wij organisaties vooruit door onze overtuiging dat discussie bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming en dat de beste ideeën vaak al leven op de werkvloer. Wat u in ieder geval van ons kunt verwachten:

 • Praktische toepasbaarheid
 • Branchegerichtheid
 • Gevoel voor conflicterende en gemeenschappelijke belangen
 • Betrokken trainers en adviseurs
 • Een servicedesk waar u vragen kunt stellen aan professionals

Meer weten?

Merlijn traint al bijna 20 jaar Ondernemingsraden. Inmiddels in de prachtigste kasteellocaties door heel Nederland. Je leest er alles over in onze recensies. Wij denken graag mee over een onvergetelijke training!

Bel mij

Trainingen

We geven open trainingen zodat ieder beginnend OR-lid in korte tijd wegwijs wordt in OR-land. Onze trainers werken ook in teams zodat een (langjarig) trainingsplan voor uw organisatie te realiseren is. Bekijk mogelijke onderwerpen hieronder!

Onderwerpen

Univé

Voor Univé heeft Merlijn de incompany training 'intervisie en mediationvaardigheden' verzorgd. Training start met pragmatische theorie over conflicten en de fasering van een bemiddelingsgesprek. We oefenen veel met LSD, een open, neutrale en onafhankelijke basishouding, het laten samenwerken van partijen
Lees deze case

Artikelen

Over de OR

Opleidingen

Voor de OR

Ook online mogelijk!

Arbo en de OR

Naar een veilige en gezonde werkomgeving
( 4 Beoordelingen )

In deze training leert u hoe de OR invloed kan hebben op het arbeidsomstandigheden beleid binnen een organisatie.

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€85,-
BTW nihil
18-06-2024
Ook online mogelijk!

Het dagelijks bestuur (DB) van de ondernemingsraad

Leidinggeven met visie
( 2 Beoordelingen )

In deze training gaat het er om, het Dagelijks Bestuur efficiënt en effectief te maken, dan kan de OR als [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€85,-
BTW nihil
08-10-2024

Boek

Ontvang het boek ‘OR in conflict’

Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben en dat graag willen oplossen. Conflicten komen veel voor in de ondernemingsraadswereld. Niet omdat OR-leden zulke ruziezoekers zijn, maar omdat de or-praktijk vol potentiele spanningsbronnen zit. Geschreven door o.a. Dick Bonenkamp, founder Merlijn Groep.

  Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

  Schrijf me in voor de nieuwsbrief

  Bekijk alle aanbevolen literatuur

  Actueel

  Evenementen