Certificeringen

CRKBO Geregistreerde Instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

MfN Mediators

Mediatorsfederatie Nederland

Advocaten

NOVA Nederlandse Orde van Advocaten

SCOOR Keurmerk voor or-opleiders

Stichting Scoor-RMZO

Bedrijfsjuristen

NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs

Beroepscoaches

NOBCO Nederlandse orde van Beroepscoaches

Vertrouwenspersonen

LVV Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen

Tolken en Vertalers

Bureau beëdigde tolken en vertalers

Notarissen

KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Arbeidsdeskundigen

SAD / SKO Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid

Chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Overenkomst in het kader van de re-integratiebevorderende taak van UWV in de uitvoering van scholingen en/of functiegerichte vaardigheidstrainingen.

Merlijn is een erkend leerbedrijf bij SBB(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven)

https://www.s-bb.nl/ 

Wilt u het aantal punten weten voor uw beroepsgroep?

Neem dan contact op met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582