De conflictadviseur

ISBN 9789463670616

Met dit boek introduceren wij, Merlijn Groep, de conflictadviseur: een professional die een passend advies formuleert voor een lopend conflict. Dit advies komt tot stand op basis van een brede kennis over conflicten, behandelmethoden en communicatievaardigheden. Kennis die je in dit boek vindt.

Conflictvaardig zijn is iets heel anders dan fysieke of mentale (over)macht. Conflictvaardigheid gaat over het denken in belangen, over het overbruggen van ogenschijnlijk tegengestelde opvattingen, over het benutten van verschillende invalshoeken en deskundigheden, en over het versterken van relaties door verschillen te explo­reren.

Een conflict is een proces dat je kunt managen. Als je dit goed doet krijgen conflicten een meerwaarde. Maar dat werkt alleen als je een conflict ziet als een proces, een leersituatie of een kans om verhoudingen én hun gezamenlijke intermenselijke resultaten te optimaliseren. Dan kan het conflict eenvoudiger, duurzamer en menselijker worden opgelost, zijn de (behandel)kosten geringer en kunnen de positieve kansen die door het conflict ontstaan door de betrokkenen optimaal worden benut.

In dit boek definiëren we ruim twintig conflictbegeleidingsmethoden waarmee vrijwel ieder conflict op een adequate en effectieve wijze kan worden aangepakt.

Dit boek is geschreven voor toekomstige conflictadviseurs en voor iedereen die zich met conflicten bezighoudt of zijn ideeën over conflicten en de hantering hiervan wil verruimen – zowel op persoon­lijk als op professioneel vlak. Het bevat kennis die wij onontbeerlijk achten voor conflictadviseurs.

De auteur van De conflictadviseur is:

Dit boek behoort tot de lees tip die Merlijn Geeft wanneer je geïnteresseerd bent in/ te maken hebt met conflicten.

Dit boek is ook onderdeel van de Basistraining conflictadviseur: bekijk de training hier!

Bestellen

Klik hier om het boek De conflictadviseur te bestellen

Bestel hier