Kosten van slecht gemanagede conflicten

Kosten van slecht gemanagede conflicten
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Mediation Merlijn Advies Groep

Een conflict is heel waardevol, niet alleen als leerproces, maar ook als je het vanuit het kostenaspect bekijkt. Om te laten zien hoeveel er met een goede aanpak te winnen is zetten we de werkelijke totale kostenposten van een slecht behandeld conflict eens op een rijtje.

Conflictkosten hebben verschillende componenten:

 1. intrinsieke kosten;
 2. flankerende kosten;
 3. behandelingskosten.

We maken daarbij ook onderscheid tussen organisatie- of zakelijke conflicten en privéconflicten.

Intrinsieke kosten

Bij organisatie- of zakelijke conflicten:

 • verspilde tijd (in organisaties: uren van HRM/juridische afdeling);
 • minder goede beslissingen;
 • verlies van ervaren personeel/knowhow (plus onder omstandigheden: versterking van de concurrentie);
 • vervangingskosten (tijdelijke vervanging/permanente vervanging: investering in herstructurering en/of sollicitatieprocedures);
 • schade door ‘sabotage’;
 • verminderd plezier in het werk, stress en gezondheidsschade;
 • verloren arbeidstijd;
 • medische kosten (o.a. bedrijfsarts);
 • reputatieschade door negatieve publiciteit bij arbeidsconflicten;
 • exit-schade.

of

Bij privéconflicten:

 • minder goede beslissingen;
 • verminderd plezier in het werk, stress en gezondheidsschade;
 • verloren arbeidstijd; en
 • medische kosten (o.a. bedrijfsarts).

Flankerende kosten

Conflicten hebben niet enkel gevolgen voor de direct betrokkenen, de conflictpartners. Ook de werk- en de privéomgeving zullen door het conflict minder goed functioneren. De volgende schadecomponenten zijn voorstelbaar.

In de werkomgeving:

 • verspilde tijd door onderling overleg over de situatie;
 • overbelasting in gevallen van ‘ziekmelding’ doordat hetzelfde werk door minder mensen verricht moet worden;
 • arbeidsonrust door verminderd vertrouwen in de organisatie;
 • verminderd plezier in het werk/stress/gezondheidsschade;
 • verloren arbeidstijd (verzuimkosten);
 • medische kosten als gevolg van stress en onrust en angst voor veranderingen;
 • schade door verminderd vertrouwen in de bestaande bedrijfscultuur;
 • angst (morgen kan mij hetzelfde gebeuren…).

of

In de privéomgeving:

 • stress door onzekerheid over het conflict en de gevolgen;
 • angst voor ontslag en financiële situatie op termijn;
 • aantasting zelfbeeld door twijfel over eigen gedrag en waarneming;
 • relatieschade door focus op conflict en verlies van aandacht voor andere zaken;
 • vermindering ontspanningsmomenten, waardoor minder herstel voor optimale arbeidsprestatie;
 • medische kosten als gevolg van stress en de negatieve invloed daarvan op de onderlinge relaties.

Behandelingskosten

Behandelingskosten zijn de directe kosten van begeleiding door een professional. Bij een vaak gemaakte vergelijking van procederen versus mediëren bijvoorbeeld geldt dat mediators met een gemiddeld aantal van tien uur een conflict kunnen oppakken en afronden. Bij de wat ingewikkelder bedrijfsmatige conflicten kan dat oplopen tot zo’n twintig uur.

Maar het is zeker zo dat de behandelkosten van mediation ten opzichte van een langdurige gerechtelijke strijd met veel advocatenarbeid en de proceskosten voor de partijen tot wel zo’n 90% lager kunnen uitvallen.

Tot slot

Bij conflicten kunnen enkele tientallen schadecomponenten optreden, die bij elkaar opgeteld de ‘totale werkelijke schade’ vormen van conflicten. Zo’n kostenpost kan een aanmoediging zijn om alert te blijven bij conflicten en wellicht een prikkel om van conflictvaardigheid een beleidspunt te maken in de organisatie.

(Uit: De conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint)

Partners van Merlijn Advies Groep

Basistraining conflictadviseur

Zou u efficiënter en constructiever met conflicten willen leren omgaan en adequaat kunnen adviseren over de juiste aanpak? De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Lees meer

Lees meer:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/hoeveel-kost-een-conflict/