Dhr. Jacobs - Partner - Merlijn Groep

Jacobs | de heer M.I. Jacobs (Martin)

Martin Jacobs heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs. Zijn loopbaan startte hij als leraar en werd vervolgens adjunct-directeur daarna directeur en was 19 jaar lid van het college van bestuur van een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs.

Drive en passie

Het oplossingsgericht werken door denken en doen bij conflictsituaties is hem regelmatig ten dienste geweest.  In conflictsituaties werken partijen onder zijn leiding zelf naar een oplossing.

Als mediator werkt hij ernaar dat ontstane conflicten op een professionele wijze worden opgelost. Een interessant traject dat uitdagend is en verrijkend werkt.

Opleiding en trainingen

In 2008 heeft hij  de opleiding tot mediator met succes afgerond en staat officieel geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland. Na de mediationopleiding volgde hij diverse trainingen waaronder:

  • Systeemtheorie als basis voor mediation
  • Van intuïtie naar onderhandelingskracht
  • Mindfulness in mediation
  • Omgaan met emoties en weerstanden in onderhandelingen
  • Conflictcoach bij teams
  • Training buurtbemiddelaar

Werkterreinen

Martin is inzetbaar als mediator, (team)conflictcoach, neutraal voorzitter, extern vertrouwenspersoon, medezeggenschapsmediator.

Zijn werkterrein kan liggen bij onderwijs-, overheids- en zorginstellingen alsmede binnen religieuze instellingen.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog