Klachtencommissie of geschillencommissie

Ondersteuning door onafhankelijk deskundigen

Ook in:
Nederlands
Engels
Marokkaans
Duits
Frans

Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. De commissie heeft een externe, onafhankelijke voorzitter (meestal een jurist) om de procedurele kant te borgen. De commissie doet, na een zorgvuldige procedure, uitspraak over de klacht.De leden kunnen inhoudsdeskundig zijn of bijvoorbeeld afvaardigingen vanuit werkgevers- en werknemerszijde. In het laatste geval kan de ondernemingsraad een lid van de commissie voordragen.

Denkt u erover een (gedeeltelijk) externe klachtencommissie te installeren? Wilt u graag toegang tot een externe klachtencommissie op het moment dat dat nodig is? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van zo’n klachtencommissie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

De klachtencommissie of geschillencommissie van Merlijn:

 • is zorgvuldig gekozen op ervaring, is onafhankelijk en objectief;
 • kunnen de klager(s) in hun eigen taal te woord staan: te denken valt aan Engels, Pools, Duits, Frans, Spaans en Marokkaans;
 • is partner van Merlijn Advies Groep en heeft zich verbonden aan onze waarden, de Ethische Code en de Klachtenregeling;
 • kan eventueel ook hulp bieden bij een goede klachtenregeling, en met de inzet van eventueel vertrouwenspersonen of mediators;
 • we trainen en adviseren ondernemingsraden, ook een goede samenwerking daarmee is van belang;
 • valt onder een van de methoden waar wij 200 professionals voor inzetten: een complete conflict expertise. Voordeel: andere bureaus hebben 1 vangnet, wij hebben er 24!

Een deugdelijke klachtenregeling ligt aan de basis van goed klachtenmanagement. In deze klachtenregeling wordt de klachtprocedure beschreven. Doorgaans is de eerste stap dat de melder contact zoekt met de vertrouwenspersoon, om op deze wijze de onvrede aan te pakken en wellicht op te lossen. Er kan onder andere gekozen worden voor een bemiddelingsgesprek, met een klachtenfunctionaris of mediator. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, kan er door de melder een formele klacht worden ingediend.

Meer weten?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op Of stuur een Whatsapp bericht
Landelijke dekking
In meerdere talen
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Wat houdt een klachten- of geschillencommissie in?

Een klachtencommissie beoordeelt de ontvangen klacht. Een klacht wordt aan het begin van de procedure eerst getoetst op ontvankelijkheid. De klacht wordt behandeld middels een hoorzitting, zowel klager als beklaagde worden gehoord, ook andere partijen kunnen opgeroepen worden indien nodig. Het oordeel van een klachtencommissie is zorgvuldig, schriftelijk, gemotiveerd en daarmee dus toetsbaar. Dit oordeel wordt als advies aan de directie verstrekt. Hoor en wederhoor is de kern van de procedure. De feiten worden tegen het licht gehouden in een mondelinge behandeling, waarbij men ook vragen kan stellen. De commissie zoekt naar praktische oplossingen of verbetering en herstel van de verstoorde relatie. De concrete klachtenbehandeling eindigt met een uitspraak, een oordeel.

Redenen om te kiezen voor een externe klachtencommissie (geschillencommissie)

Hoe onafhankelijker een commissie is, hoe meer draagvlak het oordeel heeft. Een interne klachtencommissie ervaart men al snel als de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit komt het draagvlak van de onafhankelijke klachtencommissie ten goede en vergroot de kans op een goede procedure waarin zowel klager als beklaagde zich gehoord voelen. Wanneer een organisatie wil leren van klachten: het is een goed middel voor kwaliteitsanalyse, zowel op inhoud als ten aanzien van de bejegening. Als een organisatie, zichtbaar en zorgvuldig, met klachten (van derden, klanten of cliënten, of van eigen personeel) omgaat, dan heeft dit een positieve invloed op de uitstraling van het bedrijf. Ook kan het negatieve publiciteit rond een klacht voorkomen en extra onrust binnen een bedrijf voorkomen door adequate afhandeling.

De voordelen van externe klachtencommissie (ook wel geschillencommissie genoemd):

 • Een goed werkende klachtenprocedure met een onafhankelijke klachtencommissie helpt om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.
 • Naar buiten en naar de eigen medewerkers toe toont de organisatie vertrouwen door klachten, en daarmee haar klanten of cliënten, serieus te nemen.
 • Klagers willen erkend worden in hun klachtbeleving. Een zorgvuldige procedure met een onafhankelijke klachtencommissie draagt daaraan bij.
 • Mogelijke conflicten worden in de kiem gesmoord door direct in het begin goed te luisteren naar de klager en de verweerder. Reputatieschade door een klacht wordt vermeden of hersteld door met korte lijnen te kiezen voor praktische oplossingen.

Denkt u erover een (gedeeltelijk) externe klachtencommissie te installeren? Wilt u graag toegang tot een externe klachtencommissie op het moment dat dat nodig is? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van zo’n klachtencommissie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maatwerktraject

Zo komen we samen tot het perfecte traject

1

U neemt contact op met de backoffice van Merlijn

2

Wij brengen u in contact met onze kwaliteitsmanager klachtencommissie die naar u luistert, doorvraagt en de (hulp)vraag samen met u de vraag vaststelt

3

Wij brengen een offerte op maat uit waarbij de afspraken duidelijk zijn geformuleerd: dienstverlening op afroep of op basis van een abonnement

Vast óf abonnement

Bent u op zoek naar een externe klachtencommissie of leden om uw interne klachtencommissie te completeren?

Via Merlijn heeft u de mogelijkheid om een externe klachtencommissie in te richten. Voor grotere bedrijven worden kandidaten voor de klachtencommissie voorgesteld en, als deze passend zijn, toegewezen aan het bedrijf. Zo heeft het bedrijf vaste leden voor de invulling van de externe klachtencommissie.

Voor kleinere bedrijven die graag aan hun zorgplicht voor hun medewerkers willen voldoen, is er de mogelijkheid om de beschikking te hebben over een klachtencommissie op het moment dat deze nodig is. Deze mogelijkheid is er door lid te worden van de Merlijn klachtenpool. Middels een abonnement, met een bescheiden jaarlijks tarief, is er op deze wijze toegang te verkrijgen tot een klachtencommissie, die samengesteld wordt op het moment dat het nodig is.

Klachtenregeling 

De basis voor een deugdelijk klachtenmanagement

Merlijn Groep biedt u verschillende oplossingen voor het verkrijgen van een passende klachtenregeling:

 • Universele klachtenregeling
 • Uw klachtenregeling doorgelicht
 • Een voor uw organisatie op maat gemaakte klachtenregeling

Lees meer

Artikelen

Over klachten- en geschillencommissie

Opleidingen

Voor klachten- en geschillencommissie

Ook online mogelijk!

Basistraining Klachtbehandeling: klachten afhandelen & oplossen

Een klacht een waardevolle kans om te verbeteren
( 2 Beoordelingen )

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€65,-
BTW nihil
28-06-2024
Ook online mogelijk!

Omgaan met emoties & weerstanden

Drijfveren transformeren in belangen en interventies voor een efficiënte regie
( 14 Beoordelingen )

We richten ons op de vraag hoe we emoties en weerstanden kunnen duiden en op de vraag hoe je als [...]

2 Dagen
€1.000,-
+ accommodatie v.a.€150,-
BTW nihil
28-10-2024
Ook online mogelijk!

Omgaan met agressie

Begrip & Begrenzen

In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker [...]

2 Dagen
€1.000,-
+ accommodatie v.a.€95,-
BTW nihil
12-11-2024

Basistraining klachtenmanagement

1-daagse

Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie.

De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren.

Lees meer

Professionals

Onze klachten- en geschillencommissies door NL

Alle professionals

Verwante oplossingsmethoden

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Merlijn Opleidingen

Een opleiding voor iedere oplossingsmethode

Merlijn onderscheidt als enige in Nederland 24 oplossingsmethoden. Ons streven is om voor elke oplossingsmethoden ook een opleiding te geven. Denk aan de opleiding tot mediator, conflictcoach, vertrouwenspersoon enzovoort. Daarnaast bieden wij een allround opleiding aan tot conflict adviseur waarbij u alle 24 methoden geleerd wordt tijdig te herkennen en op de juiste wijze naar een oplossing te begeleiden.

Incompany trainingen Alle opleidingen & trainingen

Online Conflictscan

Welke oplossingsmethode past bij uw conflict?

De Merlijn online conflictscan helpt u direct en gemakkelijk bij het zelf achterhalen van de vraag welke oplossingsmethode past bij uw conflict? Invullen kan anoniem! Het is een service-instrument. Niet meer en niet minder.

Wilt u liever persoonlijk hulp bij het voorkomen of oplossen van een conflict?  Bel vrijblijvend: 073 5323582 en u wordt te woord gestaan zoals het hoort (geen keuzemenu’s). U kunt ook binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden.

Start online conflictscan

De conflictadviseur

Lees over het herkennen van de juiste oplossingsmethode

In dit boek definiëren we ruim twintig conflictbegeleidingsmethoden waarmee vrijwel ieder conflict op een adequate en effectieve wijze kan worden aangepakt. Dit boek is geschreven voor toekomstige conflictadviseurs en voor iedereen die zich met conflicten bezighoudt of zijn ideeën over conflicten en de hantering hiervan wil verruimen – zowel op persoon­lijk als op professioneel vlak. Het bevat kennis die wij onontbeerlijk achten voor conflictadviseurs.

  Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

  Schrijf me in voor de nieuwsbrief

  Bekijk alle aanbevolen literatuur