Wat is er nu weer aan de hand?

Blog ‘Waar haal je – als OR – de moed vandaan’ – 6 tips
Bemiddelen conflict Conflictbemiddelaar Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation Samenwerking trainingen

“Mijn teamvergaderingen verlopen over het algemeen wel goed,” zei de teamleider van een school voor voortgezet Onderwijs die ik onlangs ontmoette. “We hebben met mijn team elke week zeker twee uur om te overleggen met elkaar over het onderwijs maar natuurlijk met name over de resultaten van de leerlingen. Aan de vergaderingen nemen alle docenten deel die les geven aan de leerlingen die aan ons team zijn toevertrouwd. Zo zijn er in onze organisatie ongeveer 12 teams. Elk team bestaat uit 12 – 16 docenten vanuit alle vakken die de leerlingen volgen. Een gevarieerde groep mensen. Jong en oud, vooruitstrevend en behoudend, mannen en vrouwen, full-timers en parttimers, kortom alle menselijke kenmerken zitten wel in mijn teamleden.”
“Zoals ik al zei, verlopen de vergaderingen wel goed,” meldde hij me nog een keer, maar in die bevestiging hoorde ik ook wat twijfel. “Maar wat is goed?” ging hij verder. “Je weet niet wat ik er allemaal voor moet doen om het goed te laten verlopen. Want wees nou eerlijk, hoe moeilijk is het om in een privégesprek met een docent, die je in je familie- of vriendenkring hebt, op een lijn te komen? Nou, datzelfde gevoel, dát heb ik in mijn team regelmatig. De dames en heren zijn net mensen. Ze zijn niet allemaal op tijd aanwezig, ze zitten tijdens de vergadering aan hun telefoon, als het over leerlingen gaat zijn er een paar die altijd menen dat slechte resultaten niet aan hen liggen, maar aan de leerlingen die niets uitvoeren.”
“Kijk, ik heb wel bewondering voor mijn docenten die voor de klas staan want het is tegenwoordig niet eenvoudig om een groep pubers in 3 havo te motiveren. Laat ik wel zeggen dat veel van mijn teamleden daar enorm goed hun weg in vinden en zonder stress naar school komen en ’s-middags zonder stress ook weer huiswaarts keren. En toch heb ik met al mijn trainingen op pedagogisch- en leiderschapsgebied soms enorm veel moeite mijn collega’s in de hand te houden. Ik wil af van het pappen en nathouden. Ik wil ze kunnen zeggen dat het uit moet zijn met cynische opmerkingen of lichaamstaal die boekdelen spreekt. Daar mis ik nog wat aan praktische vaardigheden. Ik roep weleens in het team:

Wat is er nu weer aan de hand?

Maar geef daar ook mee aan dat ik de vinger nog niet achter het probleem heb kunnen steken en daar heb ik last van. Dus ben ik op zoek gegaan naar een training om mijn teamleden individueel of in groepsverband te wijzen op wat anders en beter kan als het om de intermenselijke contacten gaat. Volgens mij heb jij daar best ideeën over. Heb jij geen suggestie voor me? Bestaan er geen trainingen waarin ik samen met andere leidinggevenden die voor dezelfde situaties staan kan leren hoe ik daar mee om kan gaan?”
Ja, daar had ik wel een antwoord op.

Bekijk de training Conflicten in het onderwijs: voorkomen en hanteren.

Na mijn trainingen bij Merlijn Groep durf ik anderen zeker te adviseren de vaardigheids- en kennistraining voor leidinggevenden in het onderwijs te gaan volgen. In deze training worden met name de gevraagde oplossingsrichtingen besproken waar ook de leidinggevende in deze blog behoefte aan heeft.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflict-in-context/