conflict

Waar mensen samen werken, samen leven, ontstaan conflicten. Hier vindt u ervaringen over het ontstaan van conflicten maar vooral ook over de oplossing ervan.

De Omgevingswet stimuleert duurzame projecten

Werken met de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht zal worden, zal minder gedetailleerde regels en meer ruimte voor maatwerk met zich meebrengen. Dit betekent een hele andere manier van werken voor de betrokken ambtenaren. Ook wordt het effectief professioneel communiceren nóg belangrijker. Lees hier wat er nog meer gaat veranderen.

Lees meer...