Mediationvaardigheden: een investering in tijden van bezuinigingen!

Mediationvaardigheden: een investering in tijden van bezuinigingen!
Basisopleiding mediator Mediation Mediation techniek mediationtraject Mediator Mediator specialisatie overheid

Eind 2020 kwam het alarmerende nieuws van ruim tweederde van de Nederlandse gemeenten dat het lastig wordt om de begroting voor 2021 rond te krijgen. Driekwart van de gemeenten zal in 2021 (verder) moeten interen op het eigen vermogen. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen. Kostenstijging in het sociale domein en de Corona-crisis zijn in ieder geval twee belangrijke oorzaken.

De Pavlov-reactie van veel bestuurders en directeuren in crisistijd is: bezuinigen. Maar bezuinigen maakt doorgaans meer kapot dan het oplevert. Daar zijn de meeste economen het wel over eens. Vaak is het beter om in crisistijd te investeren.

Informele aanpak

Het implementeren van de ‘informele aanpak’ (mediationvaardigheden) in de bestuurlijke besluitvorming is een investering die veel kan opleveren. Een belangrijk aspect hierbij is het herzien van de werkwijze rondom de bezwaarschriftenprocedure, waarbij de gemeente voorafgaand aan een eventuele hoorzitting wil onderzoeken hoe zij het beste dienstbaar kan zijn in de richting van bezwaarmaker en andere belanghebbenden. Doorgaans start dit met het zo snel mogelijk bellen na indiening van het bezwaarschrift. De beller onderzoekt dan wat de beste volgende stap in het proces is: wil bezwaarmaker alleen een luisterend oor en zich gehoord voelen, of uitleg over het besluit en/of het besluitvormingsproces, of is er een vervolgafspraak nodig met de vak afdeling, is er behoefte aan een informeel bemiddelingsgesprek of een mediation, of is er eerder sprake van een klacht of moet de zaak toch worden voortgezet op een formele hoorzitting.

Kosten in bezwaarfase met 25% gedaald

Door op deze wijze te werken, neemt het aantal bezwaren doorgaans met 30 tot 60% af en wordt het niveau van dienstverlening en het gevoel van procedurele rechtvaardigheid aanzienlijk vergroot. Het ministerie van BiZa heeft uitgerekend dat de kosten in de bezwaarfase op deze wijze met 25% gereduceerd kunnen worden! Uiteraard kan de informele aanpak ook in het primaire besluitvormingsproces veel opleveren.

Lees meer wat Merlijn bij het implementeren van mediationvaardigheden in de organisatie voor u kan betekenen: onder andere training, procesbegeleiding, intervisie en coaching.

Lees meer over mediation:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/mediation-abstract-begrip/