Ik een melding doen?… Denk het niet!!

Ik een melding doen ... Denk het niet
klokkenluidersregeling Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Misstand melden?

Dagblad de Trouw meldde op 23 november j.l. dat slechts 1 op de 3 medewerkers een misstand durft te melden.  Dit volgde uit een enquête, gehouden door het Huis voor Klokkenluiders onder 430 ondernemingsraden. Ook kwam uit deze enquête dat er nog wel wat te winnen valt met de implementatie van de klokkenluiderswet; slechts 42% heeft de boel op orde voor zijn personeel. Kleine en middelgrote bedrijven lopen het meeste achter.
Dit bericht volgde na een ander bericht over het Huis voor Klokkenluiders zelf; de Volkskrant berichtte op 20 oktober j.l. dat er grote onvrede heerste rondom het Huis. Ondanks het groot aantal meldingen – ruim 800, waarvan 30 beoordeeld als onderzoekswaardig-  heeft dit nog niet kunnen leiden tot een afgerond onderzoek. Dit alles reden voor de bestuursvoorzitter Paul Loven om op te stappen.

En daar sta je dan, als werknemer. Het bovenstaande maakt het begrijpelijk dat slechts 1 op de 3 het vertrouwen heeft om naar voren te komen met een melding. En dat is niet best… voor de medewerkers

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/5-tips-voor-or-om-klokkenluiden-te-voorkomen-deel-1-pro-actieve-betrokkenheid/