overheid

De Omgevingswet stimuleert duurzame projecten

Werken met de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht zal worden, zal minder gedetailleerde regels en meer ruimte voor maatwerk met zich meebrengen. Dit betekent een hele andere manier van werken voor de betrokken ambtenaren. Ook wordt het effectief professioneel communiceren nóg belangrijker. Lees hier wat er nog meer gaat veranderen.

Lees meer...
onderhandelingsakkoord cao

Onderhandelingsakkoord: een nieuwe cao voor provinciemedewerkers

Het onderhandelingsakkoord tussen IPO en de vakbonden, die in zal gaan op 1 januari 2017, betreft naast een loonsverhoging en een eenmalige uitkering ook nog beleidsmatige wijzigingen zoals het vervallen van prestatiebeloningen en bonussen, het verhogen van het Persoonlijk Ontwikkelbudget. Ook zijn er afspraken gemaakt over de duur van de WW.

Lees meer...