Mediation, een abstract begrip?

Vroeger was mediation voor mij een abstract begrip en associeerde ik het onbewust en onterecht) met zweverigheid - Merlijn Groep
Basisopleiding mediator conflictcoaching Mediation Mediator Mediator specialisatie Merlijn Advies Groep trainingen

Mijn naam is Zoëll Yan, sinds april stagiaire bij Merlijn.

Voordat ik op het secretariaat van Merlijn terechtkwam, was ‘mediation’ nog een tamelijk abstract begrip voor mij. Uiteraard had ik het woord wel vaker horen vallen, maar ik had –net als vele anderen met mij— geen helder beeld van wat dit vakgebied nu precies inhoudt. Mediation, het woord deed me telkens denken aan ‘meditation’ en dat was waarschijnlijk de reden dat ik het onbewust (en ten onrechte) associeerde met zweverigheid.

Definities mediation

Om beter te kunnen begrijpen wat er precies onder mediation wordt verstaan, vindt u hieronder een lijst met de meest gangbare definities van het begrip ‘mediation’.
Volgens het Lycaeus Juridisch Woordenboek is mediation een “vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige -de mediator- de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk ondersteunde en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.”
Een soortgelijke definitie van mediation is terug te vinden op Wattedoenbijontslag.nl: “Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict zonder tussenkomst van de rechter.”
Wikipedia heeft het volgende te zeggen over mediation: “Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen.”
Volgens de website Rechtspraak.nl kan mediation kort worden omschreven als een “alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Wordt ook alternatieve geschillenbeslechting of ADR genoemd.”
Merlijn hanteert zelf de volgende definitie: “Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen.”

Mediation en conflictcoaching

Ik wist dus dat het te maken moest hebben met bemiddeling en conflicten, maar dat was tot waar mijn voorkennis reikte. Was mediation dan niet hetzelfde als conflictcoaching? Daar worden toch immers ook conflicten mee opgelost? Gaandeweg kwam ik erachter dat hoewel er wellicht een kern van waarheid zat in deze opvatting, deze twee conflictoplossingsmethoden van elkaar verschillen op een belangrijk punt: mediation is oplossingsgericht, en conflictcoaching hoofdzakelijk relatiegericht. Met andere woorden, bij mediation worden de conflictpartners begeleid in het (zelf) zoeken naar een gezamenlijke oplossing, terwijl conflictcoaching partijen inzicht biedt in de eigen rol in het conflict en in de manieren waarop de relatie hersteld kan worden.
Meer lezen over het verschil tussen mediation en conflictcoaching? Klik hier

Toepassen van mediationvaardigheden

Om bij mijn stage niet volledig onbeslagen ten ijs te komen, heb ik mij op aanraden van Merlijn ingeschreven voor de training ‘Toepassen van mediationvaardigheden’. Bij deze tweedaagse cursus (die overigens niet gericht is op het worden van een gecertificeerde MfN-mediator), heb ik veel basiskennis opgedaan over de theoretische aspecten van mediation. Daarnaast heb ik tijdens het praktijkgedeelte zelf de oplossingsgerichte kracht van verschillende mediationtechnieken kunnen ervaren. Bent u overheidsmedewerker, manager of HR-functionaris, of bent u ‘zomaar’ benieuwd hoe u mediationtechnieken kunt inzetten bij conflicten binnen uw vakgebied? Dan is deze training wellicht ook iets voor u!
Of bent u nieuwsgierig geworden naar mediation? Bekijk het complete aanbod van (mediation)opleidingen en trainingen bij Merlijn!

Lees meer over mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/100-vragen-over-mediation/