Transformatieve mediation:  Anders in visie, doel, methode en resultaat

Transformatieve mediation - Merlijn Groep
conflict Conflictoplossingsmethode Gesprekstechniek Mediation Mediation techniek Mediator Mediator specialisatie trainingen

Mediation stijl: transformatief mediaten

In de vierdaagse specialisatie opleiding transformatieve mediation laten we zien, wat er zo anders is aan dit type mediation en hoe je dat in je eigen praktijk succesvol kunt inzetten.
Het gaat er in deze verdiepingstraining om, dat je leert een interactie te doorbreken.  Dat doe je door te transformeren weg van de starre en destructieve communicatiepatronen. Die patronen kunnen in de loop van een conflict zijn ontstaan. Een dergelijke transformatie van de interactie vraagt vaak eerst om behoorlijk wat conflictueuze en emotionele communicatie (conflict talk). Dat verloopt dus vaak aanvankelijk allesbehalve harmonieus. Daar moet je mee om leren gaan.

Het resultaat van de training

Tijdens de training ervaar je hoe het kernbegrip ‘zelfbeschikking’ aan kracht wint als je niet alleen de controle op ‘inhoud’, maar ook op ‘proces’ loslaat. In plaats daarvan ga je gebruik maken van de methodes uit de ‘transformatieve gereedschapskist’, die leiden tot toename van de eigen kracht en compassie van mensen in conflict.

Toename in kracht en compassie is de focus van de mediator in het model van transformatieve mediation. Dat is het door de transformatieve mediator nagestreefde resultaat.

Dat maakt het voor betrokkenen mogelijk de kwaliteit van hun communicatie in positieve wijze te transformeren. Daardoor kunnen zij met groter helderheid en inzicht bepalen wat voor hen zelf de gewenste uitkomst van de mediation is.

De Methode

De methode  is ontwikkeld door Robert Bush en Joseph Folger. Dat zijn auteurs van het baanbrekende werk : ‘The Promise of Mediation’. Op hun werk is deze training gebaseerd. Transformatieve mediation heeft zijn wortels in een breed scala van humanistische en existentiële interventiebenaderingen zowel op het gebied van systeem- en partnerrelatietherapie als op het gebied van groepsdynamica en organisatieontwikkeling. Ze kan daarom uit een rijke bron aan interventietechnieken putten.
Bekijk trainingsdata & inschrijfmogelijkheden

Lees meer over mediationstijlen:

https://www.merlijngroep.nl/blog/welke-stijl-hanteert-de-mediator-en-waarom-hoe-belangrijk-is-de-stijl/