Trainingen voor mediators

Na het volgen van de basisopleiding, maken mediators heel diverse keuzes hoe en waar zij hun vak uitoefenen. Merlijn heeft in de afgelopen twintig jaar gemerkt dat een standaard-PE-trainingsaanbod voor deze markt niet werkt. Omdat Merlijn over een groot netwerk van professionals beschikt kunnen wij heel gericht inzoomen op de behoefte.

U kunt kiezen voor:

 • ingeplande trainingen Gaan gegarandeerd door!
 • meerdaagse specialisatieopleidingen
 • maak je eigen training: van 1op1 tot bundel!
 • intervisie / supervisie

Uniek in Nederland: ons gehele PE aanbod gaat gegarandeerd door!

Bekijk hieronder Merlijn’s succes MfN PE nummers:

Specialisaties voor de mediator:

Speciaal product aanbod voor familiemediators (geregistreerd bij RvR):


Geen trainingen gevonden
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data28 jun 201829 jun 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Ervaar intervisie met een professionele gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.
Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data13 sep 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Inzet nieuwe media
1-daagse
Bloggen en vloggen vormen het middel bij uitstek om potentiële klanten een beeld te geven van de waarde van je product c.q. je dienstverlening.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data13 sep 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Breng eenvoud in complexe materie
1-daagse   |    6 PO NOVA juridisch
Iedereen wil snel de informatie doorzien die een tekst in zich draagt. We worden overspoeld met informatie en alles wat niet in een oogopslag helder wordt, leggen we terzijde c.q. scrollen we door. Hoe brengen we structuur die de toegankelijkheid van teksten vergroot en welk soort formuleringen draagt daar aan bij.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data20 sep 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data01 okt 201812 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Effectieve aanpak van o.a. radicalisering
1-daagse   |    6 MfN PE punten, categorie 2
In deze training maakt u kennis met visies op het ontstaan van o.a. radicalisering en met mogelijkheden van beïnvloeding om maatschappelijke onrust terug te dringen. Leer overbruggend contact te leggen tussen gepolariseerde groepen!
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data10 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Specialisatietraining in systemisch perspectief
3-daagse   |    18 MfN cat.1a
Bij nalatenschappen komen naast juridische vooral heel veel emotionele aspecten aan de orde. Als mediator kunt u maar beter op beide terreinen thuis zijn om effectief te kunnen interveniëren.
 • Kosten: € 1425
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: Nihil
Data06 nov 201807 nov 201817 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Deze training biedt ingangen om vanuit de systeemtheorie partijen te helpen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediations die dreigen vast te lopen zijn vaak vlot te trekken door interventies vanuit het systeemdenken. Focus tijdens de training: patronen herkennen en implementeren van nieuwe interventietechnieken in je eigen aanpak.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data16 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Verdiepen van kennis en vaardigheden in de onderwijswereld
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Specifieke kennis van het onderwijs blijkt de effectiviteit en efficiency van mediation in deze sector aanzienlijk te vergroten.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: Nihil
Data20 nov 201821 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Geschikte training voor vakinhoudelijke MfN PE punten familiemediators - eis RvR
1-daagse   |    6 MfN cat. 2
In een scheiding is er zelden meteen overeenstemming over de verdeling van het vermogen. Verschillende vermogensbestanddelen dienen op hun eigen wijze te worden gewaardeerd en kunnen niet allemaal op dezelfde manier worden verdeeld. Met name financiële producten, inclusief pensioenen en leningen, verdienen extra aandacht.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data21 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
aandacht - ontspanning - zelfvertrouwen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat.1a
Het betreft een introductie van mindfulness in mediation. Theorie en praktijkoefeningen om tegelijkertijd ontspannen, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Dat helpt om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn in het spanningsveld van een mediation.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data29 nov 201830 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data29 nov 201830 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kerntaak van de mediator om de belangen van partijen in kaart te brengen
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Over het begrip belangen bestaan nog steeds veel misverstanden en onduidelijkheden. Toch is inzicht in de belangen van partijen de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie en bijbehorende vraagtechnieken. Want rechtstreeks vragen naar belangen levert alleen standpunten en daar zat de kwestie nu juist op vast.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data06 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Naast het snel herkennen, reikt de trainer je een aantal interventietechnieken aan die het mogelijk maken het gedrag vervolgens te beïnvloeden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data10 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Werkelijkheidsbeleving van partijen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid en baseert zijn of haar gedrag ook op die constructie van de werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift en op die manier ontstaat er ruimte voor ander (conflictvrij) gedrag.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data17 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Hulp bij de optiefase in mediaiton
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het midiation proces. Zonder creativiteit is het moeilijk om verschillende opties te bedenken.
Het kan voor een mediator lastig zijn om mensen die in een conflict zitten in een creatief denkproces te krijgen. Deze training biedt inspiratie.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data18 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Partijen provoceren
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Bij heftige gevoelens en ogenschijnlijk onwrikbare standpunten is het soms goed partijen uit te dagen, te provoceren. De menselijke geest wordt weerbaar en komt in actie. Het is wel dansen op een koord: Weten wanneer, wat en hoe is essentieel voor degene die deze techniek wil toepassen
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data19 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Herkenbare gezinsproblematiek en terugkerende ruzies
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Familiebanden kunnen soms verwarrend zijn en tot verwikkelingen leiden eventueel met psychosociale en medische klachten als gevolg. Het maken van opstellingen is een techniek die verheldering brengt in de eigen positie binnen het familieverband.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data20 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data14 mrt 201915 mrt 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Specialisatietraining in systemisch perspectief
3-daagse   |    18 MfN cat.1a
Bij nalatenschappen komen naast juridische vooral heel veel emotionele aspecten aan de orde. Als mediator kunt u maar beter op beide terreinen thuis zijn om effectief te kunnen interveniëren.
 • Kosten: € 1425
 • Accommodatiekosten: € 170,00
 • BTW: Nihil
Data18 mrt 201919 mrt 201916 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Verdiepen van kennis en vaardigheden in de onderwijswereld
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Specifieke kennis van het onderwijs blijkt de effectiviteit en efficiency van mediation in deze sector aanzienlijk te vergroten.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data19 mrt 201920 mrt 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
aandacht - ontspanning - zelfvertrouwen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat.1a
Het betreft een introductie van mindfulness in mediation. Theorie en praktijkoefeningen om tegelijkertijd ontspannen, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Dat helpt om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn in het spanningsveld van een mediation.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data02 apr 201903 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data08 apr 201923 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Effectieve aanpak van o.a. radicalisering
1-daagse   |    6 MfN PE punten, categorie 2
In deze training maakt u kennis met visies op het ontstaan van o.a. radicalisering en met mogelijkheden van beïnvloeding om maatschappelijke onrust terug te dringen. Leer overbruggend contact te leggen tussen gepolariseerde groepen!
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: Nihil
Data11 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Ervaar intervisie met een professionele gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.
Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data16 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Werkelijkheidsbeleving van partijen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid en baseert zijn of haar gedrag ook op die constructie van de werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift en op die manier ontstaat er ruimte voor ander (conflictvrij) gedrag.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data17 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Deze training biedt ingangen om vanuit de systeemtheorie partijen te helpen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediations die dreigen vast te lopen zijn vaak vlot te trekken door interventies vanuit het systeemdenken. Focus tijdens de training: patronen herkennen en implementeren van nieuwe interventietechnieken in je eigen aanpak.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data26 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kerntaak van de mediator om de belangen van partijen in kaart te brengen
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Over het begrip belangen bestaan nog steeds veel misverstanden en onduidelijkheden. Toch is inzicht in de belangen van partijen de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie en bijbehorende vraagtechnieken. Want rechtstreeks vragen naar belangen levert alleen standpunten en daar zat de kwestie nu juist op vast.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data13 mei 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Breng eenvoud in complexe materie
1-daagse   |    6 PO NOVA juridisch
Iedereen wil snel de informatie doorzien die een tekst in zich draagt. We worden overspoeld met informatie en alles wat niet in een oogopslag helder wordt, leggen we terzijde c.q. scrollen we door. Hoe brengen we structuur die de toegankelijkheid van teksten vergroot en welk soort formuleringen draagt daar aan bij.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: Nihil
Data16 mei 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Naast het snel herkennen, reikt de trainer je een aantal interventietechnieken aan die het mogelijk maken het gedrag vervolgens te beïnvloeden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: Nihil
Data24 mei 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Ervaar intervisie met een professionele gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.
Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data10 sep 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Breng eenvoud in complexe materie
1-daagse   |    6 PO NOVA juridisch
Iedereen wil snel de informatie doorzien die een tekst in zich draagt. We worden overspoeld met informatie en alles wat niet in een oogopslag helder wordt, leggen we terzijde c.q. scrollen we door. Hoe brengen we structuur die de toegankelijkheid van teksten vergroot en welk soort formuleringen draagt daar aan bij.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: Nihil
Data19 sep 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data02 okt 201911 okt 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Specialisatietraining in systemisch perspectief
3-daagse   |    18 MfN cat.1a
Bij nalatenschappen komen naast juridische vooral heel veel emotionele aspecten aan de orde. Als mediator kunt u maar beter op beide terreinen thuis zijn om effectief te kunnen interveniëren.
 • Kosten: € 1425
 • Accommodatiekosten: € 170,00
 • BTW: Nihil
Data07 okt 201908 okt 201905 nov 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Effectieve aanpak van o.a. radicalisering
1-daagse   |    6 MfN PE punten, categorie 2
In deze training maakt u kennis met visies op het ontstaan van o.a. radicalisering en met mogelijkheden van beïnvloeding om maatschappelijke onrust terug te dringen. Leer overbruggend contact te leggen tussen gepolariseerde groepen!
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: Nihil
Data10 okt 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Verdiepen van kennis en vaardigheden in de onderwijswereld
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Specifieke kennis van het onderwijs blijkt de effectiviteit en efficiency van mediation in deze sector aanzienlijk te vergroten.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data29 okt 201930 okt 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Deze training biedt ingangen om vanuit de systeemtheorie partijen te helpen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediations die dreigen vast te lopen zijn vaak vlot te trekken door interventies vanuit het systeemdenken. Focus tijdens de training: patronen herkennen en implementeren van nieuwe interventietechnieken in je eigen aanpak.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data22 nov 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
aandacht - ontspanning - zelfvertrouwen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat.1a
Het betreft een introductie van mindfulness in mediation. Theorie en praktijkoefeningen om tegelijkertijd ontspannen, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Dat helpt om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn in het spanningsveld van een mediation.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data28 nov 201929 nov 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kerntaak van de mediator om de belangen van partijen in kaart te brengen
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Over het begrip belangen bestaan nog steeds veel misverstanden en onduidelijkheden. Toch is inzicht in de belangen van partijen de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie en bijbehorende vraagtechnieken. Want rechtstreeks vragen naar belangen levert alleen standpunten en daar zat de kwestie nu juist op vast.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data04 dec 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Naast het snel herkennen, reikt de trainer je een aantal interventietechnieken aan die het mogelijk maken het gedrag vervolgens te beïnvloeden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: Nihil
Data09 dec 2019
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data16 dec 201917 dec 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Werkelijkheidsbeleving van partijen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid en baseert zijn of haar gedrag ook op die constructie van de werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift en op die manier ontstaat er ruimte voor ander (conflictvrij) gedrag.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data16 dec 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Hulp bij de optiefase in mediaiton
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het midiation proces. Zonder creativiteit is het moeilijk om verschillende opties te bedenken.
Het kan voor een mediator lastig zijn om mensen die in een conflict zitten in een creatief denkproces te krijgen. Deze training biedt inspiratie.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data17 dec 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Partijen provoceren
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Bij heftige gevoelens en ogenschijnlijk onwrikbare standpunten is het soms goed partijen uit te dagen, te provoceren. De menselijke geest wordt weerbaar en komt in actie. Het is wel dansen op een koord: Weten wanneer, wat en hoe is essentieel voor degene die deze techniek wil toepassen
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data18 dec 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Herkenbare gezinsproblematiek en terugkerende ruzies
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Familiebanden kunnen soms verwarrend zijn en tot verwikkelingen leiden eventueel met psychosociale en medische klachten als gevolg. Het maken van opstellingen is een techniek die verheldering brengt in de eigen positie binnen het familieverband.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data19 dec 2019
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Constructief roddelen!
1-daagse   |    op aanvraag, 6 MfN cat. 1a
Circulaire vragen worden ook wel al constructieve roddel aangeduid. De interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Het doel van circulaire vraagtechnieken is om negatieve, zichzelf continu herhalende interactiepatronen tussen samen(tegen)werkende mensen in een organisatie te doorbreken en te vervangen door een positiever interactiepatroon.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Geschikt voor startende ondernemers die een mediationpraktijk willen opzetten
3-daagse   |    18 MfN cat. 2
Deze vaardigheidstraining vindt plaats op het kruispunt tussen trainen en coachen.
De trainer leidt de groep door een reeks van stappen. De deelnemers gaan in de training
concreet werken aan hun eigen format en worden daarbij gecoacht door de trainer.
 • Kosten: € 1400
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Praktische methode voor herstel van (arbeids)relaties
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
De in deze workshop te leren toekomstgerichte methode om vertrouwen te herstellen, is ontleend aan organizational behavior management van Aubrey Daniëls.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Gewelddadige communicatie herkennen en indammen
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Welke interventies moet de mediator inzetten om gelijkwaardigheid te borgen.Verbaal of non-verbaal geweld van partijen moet hij effectief kunnen bestrijden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het begrijpen van humor en het reflecteren daarop
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat.1a
Humor: leer interventietechnieken die, in een begrepen context, met de juiste timing, verbaal en / of non-verbaal een onverwachte perspectiefverandering te creëren. En in de roos geschoten betekent een accelartie van de beweging voorwaarts.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Patronen van machtsverschillen doorbreken
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een mediation. De mediator zal moeten leren dan toch een goede balans te vinden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
NLP biedt professionals concrete communicatietechnieken
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
Bij NLP gaat het in wezen om de relatie tussen taal en beleving. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP, voldoende om zelf te kunnen toepassen
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Cliënten helpen om los te komen uit gebaande patronen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Middels metaforen verleidt u partijen om andere hersenbronnen aan te boren. De verandering van perspectieven helpt mensen om in beweging te komen en met deze nieuwe inzichten aan de slag te gaan.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Bewust worden van het effect van vragen!
1-daagse   |    op aanvraag, 6 MfN cat. 1a
Bent u zich als mediator bewust van uw eigen ‘verhaal’ (wereldbeeld) en in hoeverre laat u
zich hierdoor leiden in uw vraagstelling? Immers, ook onze taal weerspiegelt ons
persoonlijke wereldbeeld.
Door de juiste vragen op het juiste moment te stellen helpt u partijen zicht te krijgen op hun
wereldbeeld en hun interpretatie van het eigen en andermans verhaal. Hieruit volgt begrip en
respect voor elkaars perspectieven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het bijdragen van een evenwichtige afweging van de belangen van stakeholders
2-daagse   |    op aanvraag, 12 MfN cat.1a
In deze training wordt geleerd belangentegenstellingen en conflicten tussen stakeholders om te buigen in effectieve samenwerkingsvormen, waarmee veel meer bereikt wordt.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het overbruggen van cultuurverschillen tussen mediator en cliënten
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat.1a
Culturen verschillen van elkaar. Mensen kijken naar de werkelijkheid door de bril van hun eigen culturele achtergrond. Daar besteden we in deze training aandacht aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het bewustzijn ten aanzien van conflicten verhogen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat.1a
Elke organisatie krijgt met conflicten te maken met vaak ingrijpende effecten en grote financiële consequenties. Bijtijds conflictvaardig ingrijpen is noodzaak.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Partijen laten werken en ontdekken middels het stellen van de juiste vragen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Focus op aansluiten bij partijen op basis van informatie van het moment in het hier en nu. Je eigen referentiekader loslaten en partijen laten werken en ontdekken middels het stellen van series korte primaire vragen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

 • DIVERSE WERKGEBIEDEN!

  DIVERSE WERKGEBIEDEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Mediation met de overheid als partij
  Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht, met name door de regelgeving(WOB, abbb), door interne procedures en politieke aspecten.

  ✔ Mediation in de gezondheidszorg
  Mediators die actief zijn in de gezondheidszorg, of die dat ambiëren hebben behoefte aan relevante kennis op dit terrein.

  ✔ Mediation en Arbeidsconflicten
  De mediator die actief is of dat wil zijn op dit aandachtsgebied moet beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht en van juridische aspecten bij ontslag en ziekte.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • ARBEID!

  ARBEID!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Managen van conflicten op de werkplek
  Elke organisatie krijgt met conflicten te maken met vaak ingrijpende effecten en grote financiële consequenties. Bijtijds conflictvaardig ingrijpen is noodzaak.

  ✔ Mediation en verandermanagement
  In deze training wordt geleerd belangentegenstellingen en conflicten tussen stakeholders om te buigen in effectieve samenwerkingsvormen, waarmee veel meer bereikt wordt.

  ✔ Opleiding tot conflictcoach
  De Het bijtijds inzetten van de conflictcoach voorkomt escalaties en leert mensen ook op langere termijn conflicten zelf op te lossen.

  ✔ Mediation instrument voor conflicten
  De ‘organisatie-interne’ mediator krijgt te maken met problemen rond vertrouwelijkheid en organisatie beleid. Hoe ga je daar mee om?

  Mediation en Arbeidsconflicten
  De mediator die actief is of dat wil zijn op dit aandachtsgebied moet beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht en van juridische aspecten bij ontslag en ziekte.

  ✔ Achter de schermen van het arbeidsconflict
  Kennis workshop; diverse praktijkdocenten (arts, UWV, kantonrechter, advocaat etc) doceren vanuit hun professionele  invalshoeken en u bent in de gelegenheid om vragen te stellen hoe het nu echt werkt in de praktijk.

  ✔ Uit de wurggreep van de vertrouwensbreuk
  De  in deze workshop te leren toekomstgerichte methode om vertrouwen te herstellen, is ontleend aan organizational behavior management van Aubrey Daniëls,

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • INTERVENTIE TECHNIEKEN!

  INTERVENTIE TECHNIEKEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Van standpunten naar belangen
  Inzicht in de belangen van partijen is de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie van belangen en de bijbehorende vraagtechnieken.

  ✔ Omgaan met emoties en weerstanden
  Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. We leren hier om die te herkennen.

  ✔ Mediation en circulaire vraagtechnieken
  Bij circulaire vraagtechnieken praat de interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Hiermee kunnen negatieve interactiepatronen worden gestopt.

  ✔ Macht en onmacht in mediations
  Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een mediation. De mediator zal moeten leren dan toch een goede balans te vinden.

  ✔ Attitude: gebruik de kracht van het hier en nu
  Focus op aansluiten bij partijen op basis van informatie van het moment in het hier en nu. Je eigen referentiekader loslaten en partijen laten werken en ontdekken middels het stellen van series korte primaire vragen.

  ✔ Adequaat gebruik van metaforen in de mediation
  Middels metaforen verleidt  u partijen om andere hersenbronnen aan te boren. De verandering van perspectieven helpt mensen om in beweging te komen en met deze nieuwe inzichten aan de slag te gaan.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • MET ELKAAR DELEN!

  MET ELKAAR DELEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

   Intervisie
  Medewerkers die met mediation vaardigheden werken blijken behoefte te hebben aan feed back en reflectie op hun activiteiten. Een correct uitgevoerde intervisie voorziet daarin.

  ✔ Experience day
  Met elkaar de onze intuïtie en de inschatting van de noden van het moment delen onder leiding van een zeer ervaren mediator.

  ✔ Supervisie; training op maat bij uitstek
  Met Supervisie kun je perfect de kwaliteit van je groep laten versmelten met de deskundigheid van de supervisor waardoor je in een andere categorie PE punten scoort en ze ook kunt combineren met PE punten voor andere beroepsgroepen (NOVA enz.)

   

   

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • VISIE OP FASERING!

  VISIE OP FASERING!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

   Provocatieve mediation
  Bij heftige gevoelens en onwrikbare standpunten kan provoceren helpen. Je moet dan wel heel goed weten, hoe je dat doet. In deze training leert u de relevante technieken hiervoor.

  ✔ Mindfulness in mediation
  Naast toepassing als “medicatie” bij stress klachten blijkt mindfulness bij mediation zeer bruikbaar. Naast enige theorie over het begrip is er veel ruimte voor oefening.

  ✔ Systeemtheorie als basis voor mediation
  U leert hoe u, vanuit de systeemtheorie, partijen kunt helpen inzicht te krijgen in hun systeem en dat daardoor weer in balans te brengen.

  ✔ Mediation en familieopstelling
  Verstoorde familiebanden kunnen tot ernstige problemen leiden. Het maken van opstellingen is een techniek die verheldering brengt in de eigen positie binnen het familieverband.

  ✔ Narratieve mediation
  Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert.

  ✔ Masterclass transformatieve mediation
  Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl.

  ✔ Mediation en Neurolinguïstisch programmeren
  Bij NLP gaat het in wezen om de relatie tussen taal en beleving. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP, voldoende om zelf te kunnen toepassen.

  ✔ Online mediation
  De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan.

  ✔ Mediation als creatief proces
  Mensen denken en associëren lineair. De focus in de workshop ligt op technieken die dit patroon doorbreken waardoor geheel nieuwe opties bedacht en doorontwikkeld kunnen worden. Kortom creatief divergeren en convergeren.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • DE MEDIATOR ZELF!

  DE MEDIATOR ZELF!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

   Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht
  Deze training richt zich op het strategisch inzetten van vaardigheden op basis van het positioneel en het principieel ( Harvard ) onderhandelingsmodel.

  ✔ Mediation en breinvoorkeuren
  U verkrijgt een grondig inzicht in de vier kwadranten en 8 dimensies van de hersenen, hoe je breinvoorkeuren analyseert en welke interventietechnieken adequaat zijn.

  ✔ Humor in professionele communicatie: focus op de mediator
  Humor: leer interventietechnieken die,  in  een begrepen context, met de juiste timing, verbaal en / of non-verbaal een onverwachte perspectiefverandering te creëren. En in de roos geschoten betekent een accelartie van de beweging voorwaarts.

   

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • BUSINESS TO BUSINESS!

  BUSINESS TO BUSINESS!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔  Mediator in de markt; ondernemen met hart en ziel
  Je wilt als zelfstandig mediator verder. Hoe ga je jezelf profileren? Hoe benader je de mediation markt? Dit zijn de vragen in deze training. Ondernemerschap kun je leren!

  ✔ Merlijn Masters businessmediation
  Rechtbanken willen business mediation een grotere rol geven. De mediator is dan meer de regisseur met diverse spelers: adviseurs, advocaten, achterbannen en deskundigen.

  U kunt deze training ook individueel, dus één op één volgen. Voor meer informatie neem contact op met ons secretariaat.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • BIJZONDERE CLIËNTEN!

  BIJZONDERE CLIËNTEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔  Mediation en geweldloze communicatie
  De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardigen te laten communiceren. Verbaal of non-verbaal geweld van partijen moet hij effectief kunnen bestrijden.

   Omgaan met cultuurverschillen in mediation
  Culturen verschillen van elkaar. Mensen kijken naar de werkelijkheid door de bril van hun eigen culturele achtergrond. Daar besteden we in deze training aandacht aan.

   

   

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • SPECIALISATIES!

  SPECIALISATIES!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Online mediation
  De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan.

  ✔ Merlijn leergang arbeidsmediation
  Deze Leergang geeft u kennis en inzicht in de wereld van het arbeidsconflict en van alle relevante aspecten. Voor ieder onderwerp specialisten die u er vertrouwd mee maken.

  ✔ Specialisatieopleiding familiemediation
  Bij familie kwesties spelen, naast veel emotie, zaken die specifieke kennis vereisen. Denk bijvoorbeeld aan: vermogensrecht, erfrecht, alimentatie en pensioenrecht.

  Mediation met de overheid als partij
  Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht, met name door de regelgeving(WOB, abbb), door interne procedures en politieke aspecten.

  ✔ Masterclass transformatieve mediation
  Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl.

  ✔ Merlijn leergang mediation in strafzaken
  Diverse rechtbanken experimenteren met mogelijkheden van mediation op dit terrein. De  Hoge Raad stimuleert dat en de MfN rekent Mediation in strafzaken tot haar aandachtsgebied.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

PE punten kunt u halen door naar grote events te gaan. Persoonlijke groei vereist toch het werken in kleine groepen.

1 op 1 training

Een van de basis-trainers inventariseert wat past bij jouw specifieke wensen.

Soms heb je heel helder voor ogen waar je meer kennis en vaardigheden wilt binnenhalen en dan is er bij Merlijn keus te over. Soms loop je tegen dezelfde problematiek aan zonder te doorzien waarom het daar met regelmaat misgaat. Dan kan 1op1 training de uitkomst zijn. Neem daarvoor contact op met Merlijn.

Bundel: stel je eigen training samen! Nieuw!

Het concept is heel simpel. Hoe meer deelnemers hoe goedkoper. Hoe werkt het? Doorloop 5 stappen

 1. Training: Je kiest uit een van de onderwerpen van de ronde tafel of maakt een programma in overleg met de trainer
 2. Deelnemers: Je bepaalt in overleg met de trainer het minimum & het maximaal aantal deelnemers
 3. Locatie: Je kiest voor ’t Raadhuis (kosten € 47,50 per deelnemer) of je verzorgt zelf de locatie. Je moet je dan wel realiseren dat de deelnemers de kosten voor de locatie ter plekke contant betalen en het incasso/annuleringsrisico is dan voor jou.
 4. Kosten: Naar aanleiding van de duur van de training bepalen wij met je de prijs. De reiskosten voor de trainer zijn versleuteld in het totaalbedrag met je met ons afspreekt.
 5. Bundel? Wil je graag extra deelnemers zodat de prijs per persoon omlaag gaat? Wij plaatsen jouw samengestelde training op onze website.

Kies een onderwerp en neem contact met ons op.

Download hier het complete PE aanbod

 

Het is zeer efficiënt om met je (verplichte) intervisiegroep een trainer van Merlijn als supervisor in te schakelen: u bepaalt in overleg met de trainer onderwerp en aanpak. Het rendement van de intervisie neemt toe en uw kunt op deze manier PE-punten op maat scoren met volop gelegenheid voor persoonlijke aandacht en gezamenlijke groei.

 

PDFTer inspiratie kun je via deze link de onderwerpen scannen. Neem dan svp contact op met Merlijn om de keuzes in onderwerpen, mogelijke trainers te bespreken.  De kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trainer en de reisafstand. Merlijn gaat er vanuit dat de locatie door u geregeld wordt maar uiteraard kan Merlijn hier ook voor zorgdragen.


Geen trainingen gevonden
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Ervaar intervisie met een professionele gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.
Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data13 sep 2018
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Ervaar intervisie met een professionele gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.
Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data16 apr 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Ervaar intervisie met een professionele gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.
Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 60,00
 • BTW: nihil
Data10 sep 2019

Uitleg PE punten voor Mediators

Hoe werkt het systeem van de verplichte permanente educatie, PE systeem voor mediators?

Mediation en de toepassing ervan is een relatief jonge discipline die nog steeds sterk in ontwikkeling is. Mediators moeten daarom hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat is geen vrijblijvende aanmoediging; het is een eis die verbonden is aan de certificering van mediators. De MfN heeft in het kader van haar kwaliteitsborging een reglement opgesteld voor de permanente educatie (PE)  van bij haar gecertificeerde mediators. Het doel van deze verplichte permanente educatie is dat mediators:

 • hun kennis en vaardigheden onderhouden, vergroten en verbreden
 • ontwikkelingen op het gebied van mediation bijhouden
 • bijdragen aan het algemene vertrouwen in mediation

MfN Mediators: per 3 jaar ten minste 48 PE punten

Sinds 2010 is het uitgangspunt is dat iedere gecertificeerde mediator per 3 jaar ten minste 48 PE punten dient te behalen om de titel register mediator te kunnen behouden. Ter toelichting:

48 PE punten per 3 jaar, waarvan minimaal 18 punten voor de verplichte intervisie activiteiten.

Erkende activiteiten:

Verder kunt u PE punten verdienen met erkende activiteiten, die we hieronder categoriseren met vermelding van het maximale aantal punten:

 • 1a: Vakkennis en vaardigheden; aantal punten in principe onbeperkt
 • 1b: Co-mediation, intervisie, supervisie; 34 PE-punten over een periode van drie jaar
 • 2: Verwante kennis en vaardigheden; 16 PE-punten over een periode van drie jaar
 • 3: Bijdrage vak ontwikkeling;  16 PE-punten over een periode van drie jaar
 • 4: Publiceren; 16 PE-punten over een periode van drie jaar

Merlijn’s gehele aanbod is MfN PE geaccrediteerd.

Stichting kwaliteitsborging mediation (SKM)

Er is gekozen voor een vaste periode van drie jaar, waarbinnen u als registermediator in de gelegenheid wordt gesteld uw kwaliteit, gemeten aan PE punten, op niveau te houden. De SKM  begint dus na drie jaar opnieuw te tellen en punten van de periode daarvoor vervallen in principe.

In bepaalde gevallen- u bent net begonnen aan een opleiding vlak voor het verstrijken van een drie jarige cyclus – kunt u bij de SKM een verzoek in dienen om de PE punten daarvan mee te mogen nemen naar de volgende periode.

Wij adviseren (nieuwe) mediators om jaarlijks PE-punten te halen. Enerzijds natuurlijk om de kennis en vaardigheden up to date te houden, anderzijds om te voorkomen dat alle PE-activiteiten in het derde kalenderjaar van de inschrijving moeten worden gedaan.

Wilt u meer weten over de verplichte PE punten voor een MfN-registermediator kijk dan in het PE-reglement voor de MfN-registermediator.

Professionals voor professionals

Ook op het gebied van PE cursussen bieden we een breed scala aan van praktijkgerichte cursussen en trainingen gecombineerd met deskundige ondersteuning en advies. Onze professionals beschikken over een hoge ambitie en passie voor hun vakgebied. Binnen de PE trainingen staan zij dan ook graag voor u als professional klaar.

Geïnteresseerd in het volgen van een specifieke PE cursus of meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.