Trainingen voor mediators

Na het volgen van de basisopleiding, maken mediators heel diverse keuzes hoe en waar zij hun vak uitoefenen. Merlijn heeft in de afgelopen twintig jaar gemerkt dat een standaard-PE-trainingsaanbod voor deze markt niet werkt. Omdat Merlijn over een groot netwerk van professionals beschikt kunnen wij heel gericht inzoomen op de behoefte.

U kunt kiezen voor:

 • meerdaagse specialisatieopleidingen
 • van 1op1 tot bundel!  Nieuw!
 • ingeplande trainingen Gaan gegarandeerd door!
 • intervisie / supervisie

De vooropleidingseisen zijn per training verschillend, in overleg met de trainer is er veel mogelijk! Bel: 073 - 532 3582


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Geen geruzie in de zorg! Oplossen dat willen we
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training is zowel bedoeld voor mediators die actief zijn in de gezondheidszorg, als voor hen die mediation in de zorg ambiëren. Het doel van de training is het uitbreiden en verdiepen van de kennis en vaardigheden die nuttig zijn bij mediation in de gezondheidszorg.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data12 apr 2017 - 13 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN PE punten, cat. 1a en 20 MfN PE punten, cat. 2
Bij familie gerelateerde kwesties kunnen heel specifieke zaken een rol spelen. Denk alleen al aan de emotionele impact waarmee familie conflicten meestal gepaard gaan. Maar ook inhoudelijk gaat het om een tamelijk eigen kennis gebied: Vermogensrecht, erfrecht, alimentatie, pensioenrecht, zaken die aan de orde kunnen komen in familie geschillen.
 • Kosten: € 2652
 • Accommodatiekosten: € 285
 • Lesmateriaal: € 58,00
 • BTW: vrijgesteld
Data18 apr 201709 mei 201715 jun 201703 jul 201720 sep 201711 okt 201711 nov 201729 nov 2017
Locatie: Kasteel Vanenburg
Mediation & Strafrecht
3-daagse   |    18 MfN PE punten, cat. 1a
Bij mediation in strafzaken gaat het om het tot stand brengen van een gelijkwaardig gesprek tussen daders en slachtoffer. Centraal staan de emotionele gevolgen, de toekomstige afspraken en de eventuele schadevergoeding.
 • Kosten: € 2120,00
 • Accommodatiekosten: € 260,00
 • BTW: vrijgesteld
Data08 jun 2017 - 09 jun 201707 sep 2017 - 08 sep 2017
Locatie: 't Raadhuis
De wereld van een arbeidsconflict
4-daagse   |    20 MfN PE punten, cat. 1a
Deze specialisatie geeft u een gedegen kennis en verbreed inzicht in de wereld van het arbeidsconflict. Voor ieder onderwerp komen andere specialisten die u interactief en haast spelenderwijs vertrouwd maken met vrijwel alle relevante aspecten en actoren op dit gebied.
 • Kosten: € 1845
 • Accommodatiekosten: € 150
 • BTW: vrijgesteld
Data20 jun 2017 - 21 jun 201713 nov 2017 - 14 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN PE punten, cat. 1a en 20 MfN PE punten, cat. 2
Bij familie gerelateerde kwesties kunnen heel specifieke zaken een rol spelen. Denk alleen al aan de emotionele impact waarmee familie conflicten meestal gepaard gaan. Maar ook inhoudelijk gaat het om een tamelijk eigen kennis gebied: Vermogensrecht, erfrecht, alimentatie, pensioenrecht, zaken die aan de orde kunnen komen in familie geschillen.
 • Kosten: € 2652
 • Accommodatiekosten: € 285
 • Lesmateriaal: € 58,00
 • BTW: vrijgesteld
Data20 sep 201711 okt 201701 nov 201729 nov 201718 dec 201718 jan 201814 feb 201816 mrt 2018
Locatie: 't Raadhuis
Businessmediation: mediation in zakelijke geschillen
2-daagse   |    12 MfN PE punten, cat. 1a
Ook in zakelijke geschillen groeit de rol van mediation. Het gaat vaak om gecompliceerde processen met verscheidene spelers. Voor de mediator een hele uitdaging om hierin koers te houden.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data09 okt 2017 - 10 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data30 okt 2017 - 31 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN PE, cat. 1a
De discussie of een mediator nu wel of niet een bepaalde inhoudelijke expertise moet hebben, is bij mediation in arbeidsconflicten inmiddels wel uitgekristalliseerd. Het antwoord is ja.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data09 nov 2017 - 10 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
De wereld van een arbeidsconflict
4-daagse   |    20 MfN PE punten, cat. 1a
Deze specialisatie geeft u een gedegen kennis en verbreed inzicht in de wereld van het arbeidsconflict. Voor ieder onderwerp komen andere specialisten die u interactief en haast spelenderwijs vertrouwd maken met vrijwel alle relevante aspecten en actoren op dit gebied.
 • Kosten: € 1845
 • Accommodatiekosten: € 150
 • BTW: vrijgesteld
Data09 nov 2017 - 10 nov 201713 nov 2017 - 14 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Mediation & Overheid
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht. Zo geeft bijvoorbeeld de wet openbaarheid bestuur (WOB) een eigen betekenis aan het uitgangspunt van geheimhouding bij mediation. Fatale termijnen moeten onderkend en bewaakt worden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data15 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Omkering van de bekende escalatieladder van Glasl
4-daagse   |    24 MfN cat. 1a
Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl. Emotionele en conflictueuze communicatie komt daarbij aanvankelijk vaak voor. Het gaat er om betrokkenen te helpen zichzelf te hervinden.
 • Kosten: € 1850
 • Accommodatiekosten: € 190
 • BTW: vrijgesteld
Data20 nov 2017 - 21 nov 201711 dec 2017 - 12 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
In het huidige tijdperk is online mediation een onmisbare aanvulling in de rugzak van iedere mediator.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,5
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
Kennisworkshop door een keur van arbeidsdeskundigen
2-daagse   |    9 MfN CAT. 1A
Deze training noemen we liever een kennisworkshop. Een keur van deskundigen deelt op interactieve wijze kennis en inzicht van de belangrijkste thema’s op dit gebied.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

 • DIVERSE WERKGEBIEDEN!

  DIVERSE WERKGEBIEDEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Mediation met de overheid als partij
  Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht, met name door de regelgeving(WOB, abbb), door interne procedures en politieke aspecten.

  ✔ Mediation in de gezondheidszorg
  Mediators die actief zijn in de gezondheidszorg, of die dat ambiëren hebben behoefte aan relevante kennis op dit terrein.

  ✔ Mediation en Arbeidsconflicten
  De mediator die actief is of dat wil zijn op dit aandachtsgebied moet beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht en van juridische aspecten bij ontslag en ziekte.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • ARBEID!

  ARBEID!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Managen van conflicten op de werkplek
  Elke organisatie krijgt met conflicten te maken met vaak ingrijpende effecten en grote financiële consequenties. Bijtijds conflictvaardig ingrijpen is noodzaak.

  ✔ Mediation en verandermanagement
  In deze training wordt geleerd belangentegenstellingen en conflicten tussen stakeholders om te buigen in effectieve samenwerkingsvormen, waarmee veel meer bereikt wordt.

  ✔ Opleiding tot conflictcoach
  De Het bijtijds inzetten van de conflictcoach voorkomt escalaties en leert mensen ook op langere termijn conflicten zelf op te lossen.

  ✔ Mediation instrument voor conflicten
  De ‘organisatie-interne’ mediator krijgt te maken met problemen rond vertrouwelijkheid en organisatie beleid. Hoe ga je daar mee om?

  Mediation en Arbeidsconflicten
  De mediator die actief is of dat wil zijn op dit aandachtsgebied moet beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht en van juridische aspecten bij ontslag en ziekte.

  ✔ Achter de schermen van het arbeidsconflict
  Kennis workshop; diverse praktijkdocenten (arts, UWV, kantonrechter, advocaat etc) doceren vanuit hun professionele  invalshoeken en u bent in de gelegenheid om vragen te stellen hoe het nu echt werkt in de praktijk.

  ✔ Uit de wurggreep van de vertrouwensbreuk
  De  in deze workshop te leren toekomstgerichte methode om vertrouwen te herstellen, is ontleend aan organizational behavior management van Aubrey Daniëls,

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • INTERVENTIE TECHNIEKEN!

  INTERVENTIE TECHNIEKEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Van standpunten naar belangen
  Inzicht in de belangen van partijen is de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie van belangen en de bijbehorende vraagtechnieken.

  ✔ Omgaan met emoties en weerstanden
  Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. We leren hier om die te herkennen.

  ✔ Mediation en circulaire vraagtechnieken
  Bij circulaire vraagtechnieken praat de interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Hiermee kunnen negatieve interactiepatronen worden gestopt.

  ✔ Macht en onmacht in mediations
  Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een mediation. De mediator zal moeten leren dan toch een goede balans te vinden.

  ✔ Attitude: gebruik de kracht van het hier en nu
  Focus op aansluiten bij partijen op basis van informatie van het moment in het hier en nu. Je eigen referentiekader loslaten en partijen laten werken en ontdekken middels het stellen van series korte primaire vragen.

  ✔ Adequaat gebruik van metaforen in de mediation
  Middels metaforen verleidt  u partijen om andere hersenbronnen aan te boren. De verandering van perspectieven helpt mensen om in beweging te komen en met deze nieuwe inzichten aan de slag te gaan.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • MET ELKAAR DELEN!

  MET ELKAAR DELEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

   Intervisie
  Medewerkers die met mediation vaardigheden werken blijken behoefte te hebben aan feed back en reflectie op hun activiteiten. Een correct uitgevoerde intervisie voorziet daarin.

  ✔ Experience day
  Met elkaar de onze intuïtie en de inschatting van de noden van het moment delen onder leiding van een zeer ervaren mediator.

  ✔ Supervisie; training op maat bij uitstek
  Met Supervisie kun je perfect de kwaliteit van je groep laten versmelten met de deskundigheid van de supervisor waardoor je in een andere categorie PE punten scoort en ze ook kunt combineren met PE punten voor andere beroepsgroepen (NOVA enz.)

   

   

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • VISIE OP FASERING!

  VISIE OP FASERING!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

   Provocatieve mediation
  Bij heftige gevoelens en onwrikbare standpunten kan provoceren helpen. Je moet dan wel heel goed weten, hoe je dat doet. In deze training leert u de relevante technieken hiervoor.

  ✔ Mindfulness in mediation
  Naast toepassing als “medicatie” bij stress klachten blijkt mindfulness bij mediation zeer bruikbaar. Naast enige theorie over het begrip is er veel ruimte voor oefening.

  ✔ Systeemtheorie als basis voor mediation
  U leert hoe u, vanuit de systeemtheorie, partijen kunt helpen inzicht te krijgen in hun systeem en dat daardoor weer in balans te brengen.

  ✔ Mediation en familieopstelling
  Verstoorde familiebanden kunnen tot ernstige problemen leiden. Het maken van opstellingen is een techniek die verheldering brengt in de eigen positie binnen het familieverband.

  ✔ Narratieve mediation
  Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert.

  ✔ Masterclass transformatieve mediation
  Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl.

  ✔ Mediation en Neurolinguïstisch programmeren
  Bij NLP gaat het in wezen om de relatie tussen taal en beleving. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP, voldoende om zelf te kunnen toepassen.

  ✔ Online mediation
  De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan.

  ✔ Mediation als creatief proces
  Mensen denken en associëren lineair. De focus in de workshop ligt op technieken die dit patroon doorbreken waardoor geheel nieuwe opties bedacht en doorontwikkeld kunnen worden. Kortom creatief divergeren en convergeren.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • DE MEDIATOR ZELF!

  DE MEDIATOR ZELF!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

   Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht
  Deze training richt zich op het strategisch inzetten van vaardigheden op basis van het positioneel en het principieel ( Harvard ) onderhandelingsmodel.

  ✔ Mediation en breinvoorkeuren
  U verkrijgt een grondig inzicht in de vier kwadranten en 8 dimensies van de hersenen, hoe je breinvoorkeuren analyseert en welke interventietechnieken adequaat zijn.

  ✔ Humor in professionele communicatie: focus op de mediator
  Humor: leer interventietechnieken die,  in  een begrepen context, met de juiste timing, verbaal en / of non-verbaal een onverwachte perspectiefverandering te creëren. En in de roos geschoten betekent een accelartie van de beweging voorwaarts.

   

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • BUSINESS TO BUSINESS!

  BUSINESS TO BUSINESS!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔  Mediator in de markt; ondernemen met hart en ziel
  Je wilt als zelfstandig mediator verder. Hoe ga je jezelf profileren? Hoe benader je de mediation markt? Dit zijn de vragen in deze training. Ondernemerschap kun je leren!

  ✔ Merlijn Masters businessmediation
  Rechtbanken willen business mediation een grotere rol geven. De mediator is dan meer de regisseur met diverse spelers: adviseurs, advocaten, achterbannen en deskundigen.

  U kunt deze training ook individueel, dus één op één volgen. Voor meer informatie neem contact op met ons secretariaat.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • BIJZONDERE CLIËNTEN!

  BIJZONDERE CLIËNTEN!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔  Mediation en geweldloze communicatie
  De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardigen te laten communiceren. Verbaal of non-verbaal geweld van partijen moet hij effectief kunnen bestrijden.

   Omgaan met cultuurverschillen in mediation
  Culturen verschillen van elkaar. Mensen kijken naar de werkelijkheid door de bril van hun eigen culturele achtergrond. Daar besteden we in deze training aandacht aan.

   

   

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

 • SPECIALISATIES!

  SPECIALISATIES!

  Lijst van mogelijke onderwerpen

  ✔ Online mediation
  De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan.

  ✔ Merlijn leergang arbeidsmediation
  Deze Leergang geeft u kennis en inzicht in de wereld van het arbeidsconflict en van alle relevante aspecten. Voor ieder onderwerp specialisten die u er vertrouwd mee maken.

  ✔ Specialisatieopleiding familiemediation
  Bij familie kwesties spelen, naast veel emotie, zaken die specifieke kennis vereisen. Denk bijvoorbeeld aan: vermogensrecht, erfrecht, alimentatie en pensioenrecht.

  Mediation met de overheid als partij
  Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht, met name door de regelgeving(WOB, abbb), door interne procedures en politieke aspecten.

  ✔ Masterclass transformatieve mediation
  Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl.

  ✔ Merlijn leergang mediation in strafzaken
  Diverse rechtbanken experimenteren met mogelijkheden van mediation op dit terrein. De  Hoge Raad stimuleert dat en de MfN rekent Mediation in strafzaken tot haar aandachtsgebied.

  Duur: 1 of 2-daagse
  Kosten: in overleg

PE punten kunt u halen door naar grote events te gaan. Persoonlijke groei vereist toch het werken in kleine groepen.

1 op 1 training

Een van de basis-trainers inventariseert wat past bij jouw specifieke wensen.

Soms heb je heel helder voor ogen waar je meer kennis en vaardigheden wilt binnenhalen en dan is er bij Merlijn keus te over. Soms loop je tegen dezelfde problematiek aan zonder te doorzien waarom het daar met regelmaat misgaat. Dan kan 1op1 training de uitkomst zijn. Neem daarvoor contact op met Merlijn.

Bundel: stel je eigen training samen! Nieuw!

Het concept is heel simpel. Hoe meer deelnemers hoe goedkoper. Hoe werkt het? Doorloop 5 stappen

 1. Training: Je kiest uit een van de onderwerpen van de ronde tafel of maakt een programma in overleg met de trainer
 2. Deelnemers: Je bepaalt in overleg met de trainer het minimum & het maximaal aantal deelnemers
 3. Locatie: Je kiest voor ’t Raadhuis (kosten € 47,50 per deelnemer) of je verzorgt zelf de locatie. Je moet je dan wel realiseren dat de deelnemers de kosten voor de locatie ter plekke contant betalen en het incasso/annuleringsrisico is dan voor jou.
 4. Kosten: Naar aanleiding van de duur van de training bepalen wij met je de prijs. De reiskosten voor de trainer zijn versleuteld in het totaalbedrag met je met ons afspreekt.
 5. Bundel? Wil je graag extra deelnemers zodat de prijs per persoon omlaag gaat? Wij plaatsen jouw samengestelde training op onze website.

Kies een onderwerp en neem contact met ons op.

Download hier het complete PE aanbod

 

Trainingen die gegarandeerd doorgaan

Sinds medio jaren negentig worden onderstaande trainingen bijzonder goed gewaardeerd door de cursisten. De trainers zijn bereid de training ook door te laten gaan bij 1 deelnemer. Daarom kan Merlijn ook de garantie afgeven dat de training sowieso doorgaat.

Hoe meer deelnemers, hoe hoger de korting*

 • Bij 1 tot 3 deelnemers: standaard prijs
 • Bij 4 en 5 deelnemers korting 15%
 • Bij 6 en 7 deelnemers korting 20%
 • Bij 8 tot 10 deelnemers korting 25%

*Kortingen gelden tot 3 weken voor aanvang van de training en zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Uniek in Nederland: ons gehele PE aanbod gaat gegarandeerd door!

Bekijk hieronder Merlijn’s succes nummers:


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Geen geruzie in de zorg! Oplossen dat willen we
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training is zowel bedoeld voor mediators die actief zijn in de gezondheidszorg, als voor hen die mediation in de zorg ambiëren. Het doel van de training is het uitbreiden en verdiepen van de kennis en vaardigheden die nuttig zijn bij mediation in de gezondheidszorg.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data12 apr 2017 - 13 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 PE cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Hoe herkennen we die? En hoe herkennen we de emoties die de weerstanden veroorzaken, die ons proces kunnen blokkeren? Welke relatiepatronen spelen daarbij een rol? Deze training biedt oefening, theorie en casuïstiek op dit terrein.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data17 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN PE, cat. 1a
De discussie of een mediator nu wel of niet een bepaalde inhoudelijke expertise moet hebben, is bij mediation in arbeidsconflicten inmiddels wel uitgekristalliseerd. Het antwoord is ja.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data20 jun 2017 - 21 jun 2017
Locatie: 't Raadhuis, Nuland
Het Harvard onderhandelingsmodel
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training richt zich op het strategisch inzetten van vaardigheden op basis van het positioneel en het principieel ( Harvard ) onderhandelingsmodel. Wij hebben de sterkste elementen hieruit gebundeld in onze eigen benadering: "Onderhandelingskracht". Door de focus op individuele begeleiding is de training ook geschikt voor beginnende of minder ervaren onderhandelaars.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data02 okt 201709 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 PE cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Hoe herkennen we die? En hoe herkennen we de emoties die de weerstanden veroorzaken, die ons proces kunnen blokkeren? Welke relatiepatronen spelen daarbij een rol? Deze training biedt oefening, theorie en casuïstiek op dit terrein.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data08 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN PE, cat. 1a
De discussie of een mediator nu wel of niet een bepaalde inhoudelijke expertise moet hebben, is bij mediation in arbeidsconflicten inmiddels wel uitgekristalliseerd. Het antwoord is ja.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data09 nov 2017 - 10 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Denkvoorkeuren analyseren
2-daagse   |    15 MfN cat. 1a
De opleiding biedt een grondig inzicht in de vier kwadranten en 8 dimensies van de hersenen, en u leert de noodzakelijke technieken en vaardigheden om de denkvoorkeuren van anderen te analyseren en hen te adviseren. Het begrijpen van denkvoorkeuren zal leiden tot een succesvollere interactie bij conflictinterventies.
 • Kosten: € 1150
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data10 nov 2017 - 04 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
Voorkom stress gerelateerde klachten
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Mindfulness wordt in de medische wereld al langer met succes toegepast om aan stress gerelateerde klachten te behandelen. Ook in management opleidingen komt Mindfulness in opgang. Naast enige theorie over het begrip Mindfulness is er veel ruimte voor oefening.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data23 nov 2017 - 24 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Familiebanden kunnen soms verwarrend zijn en tot verwikkelingen leiden eventueel met psychosociale en medische klachten als gevolg. Het maken van opstellingen is een techniek die verheldering brengt in de eigen positie binnen het familieverband.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data06 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
Doorvragen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Over het begrip belangen bestaan nog steeds veel misverstanden en onduidelijkheden. Toch is inzicht in de belangen van partijen de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie en bijbehorende vraagtechnieken. Want rechtstreeks vragen naar belangen levert alleen standpunten en daar zat de kwestie nu juist op vast.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data07 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
Omgaan met agressie
2-daagse   |    12 PE cat. 2
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data14 dec 2017 - 15 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
Partijen provoceren
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Bij heftige gevoelens en ogenschijnlijk onwrikbare standpunten is het soms goed partijen uit te dagen, te provoceren. De menselijke geest wordt weerbaar en komt in actie. Het is wel dansen op een koord: Weten wanneer, wat en hoe is essentieel voor degene die deze techniek wil toepassen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data15 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
Hulp bij de optiefase in mediation
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het mediation proces. Zonder creativiteit is het moeilijk om verschillende opties te bedenken. Het kan voor een mediator lastig zijn om mensen die in een conflict zitten in een creatief denkproces te krijgen. Deze training biedt inspiratie.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data18 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
Werkelijkheidsbeleving van partijen
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid en baseert zijn of haar gedrag ook op die constructie van de werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift en op die manier ontstaat er ruimte voor ander (conflictvrij) gedrag.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data19 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
3-daagse   |    18 MfN cat. 2
Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu? Hoe ga je jezelf profileren? Hoe ga je duidelijk maken wat jou onderscheidt? Welke persoonlijke kwaliteiten neem je mee? Hoe benader je de mediationmarkt? Dit zijn vragen waar we antwoorden op gaan formuleren in deze training. Ondernemerschap kun je leren!
 • Kosten: € 1400
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Circulaire vragen worden ook wel al constructieve roddel aangeduid. De interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Het doel van circulaire vraagtechnieken is om negatieve, zichzelf continu herhalende interactiepatronen tussen samen(tegen)werkende mensen in een organisatie te doorbreken en te vervangen door een positiever interactiepatroon
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Mediators ingangen bieden om vanuit de systeemtheorie partijen te helpen om inzicht te krijgen in de wijze waarop hun systeem is ontwricht. Zodat zij daarna kunnen zoeken naar mogelijkheden om beweging te creëren en zo de balans te herstellen dan wel tot een oplossing te komen die nieuwe systemen mogelijk maakt.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
In deze workshop leer je een gestructureerde, toekomstgerichte methode om de vertrouwenskwestie met de conflictpartners te bespreken en aan te pakken. De methode is ontleend aan organizational behavior management van Aubrey Daniëls en gebaseerd op o.a. positieve psychologie, conditionering van gedrag en de theorie rondom performance management.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen. Dat sluit echter verbaal of non-verbaal geweld van een of beide partijen niet uit. Verbale uitbarstingen beïnvloeden de communicatie en het gedrag van partijen. De mediator kan het geweld van partijen op een effectieve manier bespreekbaar maken.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces als het vermogen om adequate interventies te versterken door in een begrepen context, met de juiste timing, verbaal en / of non-verbaal een onverwachte perspectiefverandering te creëren.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een mediation. Niet ingrijpen kan leiden tot dermate onevenwichtige onderhandelingsresultaten dat zij indruisen tegen de ethiek van de mediator. Wel ingrijpen kan tot gevolg hebben dat de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator in het geding komen. Een goede balans vinden is dus noodzakelijk.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Bij NLP gaat het in wezen om de relatie tussen taal en beleving. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP. Op basis daarvan kan iemand beslissen of hij daarin verder wil. Maar ook geeft het programma voldoende inzichten en oefeningen met technieken om elementen van NLP in uw eigen praktijk te kunnen toepassen.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Een bijzondere, gecondenseerde verhaalvorm is de metafoor: door te vertellen over het andere, wordt het eigene in een ander licht geplaatst. Om die reden is juist een Mediation zo geschikt om met metaforen te werken. Partijen zitten immers vaak zo vast in hun denken, voelen en handelen. Hen daar direct op aanspreken werkt lang niet altijd.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    14 MfN cat. 1a
De ‘organisatie-interne’ mediator die mediationtechnieken in bestaande of dreigende conflicten wil toepassen, kan te maken krijgen met obstakels ten aanzien van de vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid, met problemen rond de geheimhouding en met spanningen tussen de mediationresultaten en het staande beleid binnen de organisatie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Om een mediation op een adequate en effectieve wijze te begeleiden is het belangrijk inzicht te krijgen in het wereldbeeld dat het verhaal van betrokken partijen kleurt en van uw eigen ‘verhaal’ (wereldbeeld). Door de juiste vragen op het juiste moment te stellen helpt u partijen zicht te krijgen op hun wereldbeeld en hun interpretatie van het eigen en andermans verhaal.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
In deze training wordt geleerd belangentegenstellingen en conflicten tussen stakeholders om te buigen in effectieve samenwerkingsvormen, waarmee veel meer bereikt wordt.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Culturen verschillen van elkaar. Mensen kijken naar de werkelijkheid door de bril van hun eigen culturele achtergrond; dat kan leiden tot verschil in perceptie en pijnlijke misverstanden. Daar besteden we in deze training aandacht aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Elk individu en elke organisatie krijgt met conflicten en de gevolgen daarvan te maken. Conflicten hebben, vaak onzichtbare, maar zeer ingrijpende effecten, vaak met grote financiële consequenties. In veel gevallen worden de conflicten pas laat als zodanig herkend en is al sprake van escalatie. Bijtijds conflictvaardig ingrijpen is noodzaak. Alleen dan kunnen conflicten ook een positief effect hebben in de zin van groei en verbeterde samenwerking.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: 't Raadhuis
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
In deze training staan attitude en vaardigheden centraal. De rollenspellen worden intensief begeleid en afgewisseld met korte praktische inleidingen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Feedback & reflectie op mediationvaardigheden
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Medewerkers die met mediationvaardigheden werken blijken behoefte te hebben aan feed back en reflectie op hun activiteiten in dit verband. Intervisie wordt ervaren als een daartoe passend instrument. Deze training biedt de principes en de technieken van intervisie aan in een “train de trainer” model, zodat de cursisten na de training hun kennis verder onder collega’s kunnen verspreiden.
  Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
  info@merlijngroep.nl
  073 532 3582
  Locatie: 't Raadhuis
  Kennisworkshop door een keur van arbeidsdeskundigen
  2-daagse   |    9 MfN CAT. 1A
  Deze training noemen we liever een kennisworkshop. Een keur van deskundigen deelt op interactieve wijze kennis en inzicht van de belangrijkste thema’s op dit gebied.
  • Kosten: € 990
  • Accommodatiekosten: € 95
  • BTW: vrijgesteld
  Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
  info@merlijngroep.nl
  073 532 3582

  Het is zeer efficiënt om met je (verplichte) intervisiegroep een trainer van Merlijn als supervisor in te schakelen: u bepaalt in overleg met de trainer onderwerp en aanpak. Het rendement van de intervisie neemt toe en uw kunt op deze manier PE-punten op maat scoren met volop gelegenheid voor persoonlijke aandacht en gezamenlijke groei.

   

  PDFTer inspiratie kun je via deze link de onderwerpen scannen. Neem dan svp contact op met Merlijn om de keuzes in onderwerpen, mogelijke trainers te bespreken.  De kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trainer en de reisafstand. Merlijn gaat er vanuit dat de locatie door u geregeld wordt maar uiteraard kan Merlijn hier ook voor zorgdragen.


  Geen trainingen gevonden
  Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
  Feedback & reflectie op mediationvaardigheden
  1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
  Medewerkers die met mediationvaardigheden werken blijken behoefte te hebben aan feed back en reflectie op hun activiteiten in dit verband. Intervisie wordt ervaren als een daartoe passend instrument. Deze training biedt de principes en de technieken van intervisie aan in een “train de trainer” model, zodat de cursisten na de training hun kennis verder onder collega’s kunnen verspreiden.
   Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
   info@merlijngroep.nl
   073 532 3582

   Uitleg PE punten voor Mediators

   Hoe werkt het systeem van de verplichte permanente educatie, PE systeem voor mediators?

   Mediation en de toepassing ervan is een relatief jonge discipline die nog steeds sterk in ontwikkeling is. Mediators moeten daarom hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat is geen vrijblijvende aanmoediging; het is een eis die verbonden is aan de certificering van mediators. De MfN heeft in het kader van haar kwaliteitsborging een reglement opgesteld voor de permanente educatie (PE)  van bij haar gecertificeerde mediators. Het doel van deze verplichte permanente educatie is dat mediators:

   • hun kennis en vaardigheden onderhouden, vergroten en verbreden
   • ontwikkelingen op het gebied van mediation bijhouden
   • bijdragen aan het algemene vertrouwen in mediation

   MfN Mediators: per 3 jaar ten minste 48 PE punten

   Sinds 2010 is het uitgangspunt is dat iedere gecertificeerde mediator per 3 jaar ten minste 48 PE punten dient te behalen om de titel register mediator te kunnen behouden. Ter toelichting:

   48 PE punten per 3 jaar, waarvan minimaal 18 punten voor de verplichte intervisie activiteiten.

   Erkende activiteiten:

   Verder kunt u PE punten verdienen met erkende activiteiten, die we hieronder categoriseren met vermelding van het maximale aantal punten:

   1a: Vakkennis en vaardigheden; aantal punten in principe onbeperkt

   1b: Co-mediation, intervisie, supervisie; 34 PE-punten over een periode van drie jaar

   2: Verwante kennis en vaardigheden; 16 PE-punten over een periode van drie jaar

   3: Bijdrage vak ontwikkeling;  16 PE-punten over een periode van drie jaar

   4: Publiceren; 16 PE-punten over een periode van drie jaar

    

   Merlijn’s gehele aanbod is MfN PE geaccrediteerd.

   Stichting kwaliteitsborging mediation (SKM)

   Er is gekozen voor een vaste periode van drie jaar, waarbinnen u als registermediator in de gelegenheid wordt gesteld uw kwaliteit, gemeten aan PE punten, op niveau te houden. De SKM  begint dus na drie jaar opnieuw te tellen en punten van de periode daarvoor vervallen in principe.

   In bepaalde gevallen- u bent net begonnen aan een opleiding vlak voor het verstrijken van een drie jarige cyclus – kunt u bij de SKM een verzoek in dienen om de PE punten daarvan mee te mogen nemen naar de volgende periode.

   Wij adviseren (nieuwe) mediators om jaarlijks PE-punten te halen. Enerzijds natuurlijk om de kennis en vaardigheden up to date te houden, anderzijds om te voorkomen dat alle PE-activiteiten in het derde kalenderjaar van de inschrijving moeten worden gedaan.

   Wilt u meer weten over de verplichte PE punten voor een MfN-registermediator kijk dan in het PE-reglement voor de MfN-registermediator.

   Professionals voor professionals

   Ook op het gebied van PE cursussen bieden we een breed scala aan van praktijkgerichte cursussen en trainingen gecombineerd met deskundige ondersteuning en advies. Onze professionals beschikken over een hoge ambitie en passie voor hun vakgebied. Binnen de PE trainingen staan zij dan ook graag voor u als professional klaar.

   Geïnteresseerd in het volgen van een specifieke PE cursus of meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.