Basisopleiding tot conflictcoach

Deze (PE) training is geaccrediteerd door zowel de NOBCO (11 punten) als de MFN (45 punten)

Omdat conflicten een onvermijdelijk onderdeel zijn van menselijke interacties, zult u er in uw werk in meer of mindere mate altijd mee te maken hebben. Conflicten kunnen zich openlijk manifesteren, maar ook onderhuids aanwezig zijn. Hiermee kunnen conflicten een negatieve impact op organisaties hebben. Vaak komt er pas actie als een conflict werkelijk escaleert.


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Over vastlopen en weer vlottrekken
3-daagse   |    20 MfN PE punten, cat. 2
Stroeve communicatie en daarbij horende conflicten gaan vaak niet over het werk zelf. Persoonlijke verschillen en vaak onbewuste motieven spelen een rol. Een teamcoach kan die patronen transparant maken en vervolgens de teamleden een positieve bijdrage laten leveren aan een oplossing.
 • Kosten: € 1375
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: vrijgesteld
Data10 apr 2017 - 11 apr 201719 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
kennis en tools voor HR medewerkers en HR managers
2-daagse
HR medewerkers kunnen met een veelheid en verscheidenheid van conflicten te maken krijgen. Om die aan te kunnen is deze training gemaakt in nauwe samenwerking met mensen uit het HR veld.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data15 jun 2017 - 16 jun 2017
Locatie: 't Raadhuis
kennis en tools voor HR medewerkers en HR managers
2-daagse
HR medewerkers kunnen met een veelheid en verscheidenheid van conflicten te maken krijgen. Om die aan te kunnen is deze training gemaakt in nauwe samenwerking met mensen uit het HR veld.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data16 nov 2017 - 17 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Leren reageren vanuit verbinding
6-daagse   |    11 NOBCO, 45 MfN PE punten cat. 2
Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van menselijke interactie. Heel vaak komen partijen zelf niet uit hun conflict. Het is dan wenselijk om te kiezen voor begeleiding. Begeleiding die partijen helpt bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag.
 • Kosten: € 2950
 • Accommodatiekosten: € 285
 • BTW: vrijgesteld
Data20 nov 2017 - 21 nov 201711 dec 2017 - 12 dec 201715 jan 2018 - 16 jan 2018

De training wordt onder meer gevolgd door:

 • leidinggevenden die veel te maken hebben met conflicten;
 • interne professionals die conflicten willen managen;
 • coaches die hun professie willen verdiepen en verbreden;
 • mediators die het scala van hun interventiemethoden willen uitbreiden;
 • professionals die conflicten effectief willen begeleiden en/of voorkomen.

Een conflictcoach leert tijdens deze training om conflicten, individueel of in groepen, snel te herkennen. Door bijtijds conflict coaching in te zetten worden escalaties voorkomen en leert de coach de conflictpartners niet alleen in het concrete incident het probleem op te lossen, maar ook op de langere termijn of hier zelfs een positief rendement uit te halen.

Verschil tussen de opleiding tot conflictcoach & conflictcoaching bij teams?

 • conflictcoaching:

De training richt zich op leidinggevenden en professionals die regelmatig te maken hebben met conflicten, dit op een effectieve wijze willen begeleiden en willen voorkomen dat conflicten escaleren.

De deelnemers zullen stap voor stap vertrouwd worden gemaakt met het proces van conflictcoaching, theoretische en praktische ondersteuning krijgen in het ontwikkelen van een professionele basishouding en zich bewust worden van persoonlijke ontwikkelstappen daarin. We volgen voor dit proces de fasen van zelfsturend leren. Naast de verplichte verschijning tijdens de gezamenlijke trainingsblokken is intervisie aanbevolen en zelfwerkzaamheid gewenst ten aanzien van het doornemen van de aangeboden en aangeraden literatuur.

 • teamcoaching:

De training richt zich op leidinggevenden en professionals die te maken hebben met conflicten binnen teams. Zij willen deze op een effectieve wijze coachen zodat de conflicten niet verder escaleren en de stroeve communicatie wordt vlotgetrokken. Training, kennis en ervaring in conflictcoaching zijn een must.

Wanneer een conflictcoach met het team aan de slag gaat, worden de teamleden zich bewust van hun eigen aandeel in het conflict. Zij krijgen meer mogelijkheden om een aandeel te hebben in de oplossing. De complexiteit van de teamdynamiek in conflicten vraagt een zorgvuldige en vaardige aanpak van de conflictcoach. De training is gericht op het op een coachende manier teams te begeleiden bij het oplossen van hun eigen conflict, zodanig dat hun communicatie en zelfoplossend vermogen verbeteren en ze conflictvaardiger worden. Dit draagt bij aan het verbeteren van hun resultaten binnen hun organisatie.

Nieuw bij Merlijn: Master of Conflict

Waarom de Masterclass volgen?

Het belangrijkste voordeel van het volgen van de Masterclass is dat de deelnemer, door in een periode van twaalf maanden twee verschillende maar wel aan elkaar verwante professies aan te leren, met zekerheid zowel een betere mediator zal worden als een betere conflictcoach


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis - Den Bosch
combinatie opleiding Mediator & Conflictcoach
24-daagse   |    15 NOBCO, 20 MFN PE PUNTEN, CAT. 2, 44 NBA, 43 BUREAU WBTV
Een combinatie van de MfN geaccrediteerde mediation basisopleiding en de NOBCO geaccrediteerde opleiding tot (team)conflictcoach, verrijkt met vele verdiepende invalshoeken, supervisie en individuele coaching, in een systeemtheoretisch kader.
 • Kosten: € 9495
 • Accommodatiekosten: € locatie afhankelijk
 • BTW: vrijgesteld

Wordt ingepland in 2017
Meer informatie? 073 532 3582