Basisopleiding tot gecertificeerd coach

Gecertificeerd StiR coach worden

De basisopleiding tot coach geeft een brede basis waarmee u als coach zelf aan de slag kunt gaan om anderen in hun ontwikkeltraject te gaan begeleiden. Om coach te worden en uw eigen specifieke coachstijl te vinden, worden er diverse methodieken – zoals het werken met verhalen in film en gedichten – aangereikt.

Jouw voordeel als je kiest voor de St!R erkende basisopleiding tot Coach bij Merlijn

De voordelen om bij Merlijn de basisopleiding tot Coach te kiezen zijn o.a. dat Merlijn;

 • een diepgaande benadering van coaching biedt, met diverse achtergronden en theorieën die gangbaar zijn in het Coachvak (o.a. Transactionele Analyse en Systemisch werk), en daarmee een stevige en brede basis als coach.
 • Kleine groepen hanteert (maximaal 10 deelnemers op een trainer) om individuele leerbehoeften volledig te kunnen bedienen en de mogelijkheid om te leren van elkaars ervaringen.
 • Geen gebruik van trainingsacteurs maakt; deelnemers ervaren de toegevoegde waarde van het zelf ervaren van coachingsituaties. Zowel op de plek van de coach als die van de coachee.
 • Deelnemers aanmoedigt om een eigen coachingsstijl te ontwikkelen: authenticiteit is belangrijk voor effectieve coaching. Diverse leermethoden worden ter inspiratie ingezet (bijv. gedichten, korte verhalen, filmfragmenten en muziek).
 • Aandacht besteedt aan zowel vaardigheden als attitude: coach leert om coachee zelfoplossend te laten zijn en begeleidt hen hierbij.
 • Daarnaast zijn de trainers zelf actief als coach, waardoor zij uit eerste hand begrijpen wat het vak inhoudt. En beschikken zij over diverse achtergronden en ervaringen, waardoor zij de coachingsrol in breder perspectief kunnen plaatsen

Om meer over deze voordelen te weten te komen kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor een informatiebijeenkomst.

In het kort over de opleiding

Tijdens de opleiding tot coach gaat u zelf aan de slag met eigen coachklanten en ervaart u hoe het is om gecoacht te worden door de coach van de opleiding. Tussen de blokken door oefent u met deelnemers in intervisiebijeenkomsten. Na de basisopleiding tot coach en het voldoen aan het vereiste aantal uren coaching is het mogelijk om bij Merlijn vervolgopleidingen te volgen na uw basisopleiding tot coach om u te specialiseren als bijvoorbeeld conflictcoach. Er gelden dan combinatie kortingen op de opleidingsprijs.

Te behalen resultaten

 1. U hebt uw eigen persoonlijkheid verder ontwikkeld als coach en professional;
 2. u hebt een eigen coachstijl ontwikkeld;
 3. u beschikt als coach over een solide inhoudelijke basis;
 4. uw gespreks- en luistervaardigheden zijn versterkt;
 5. u bent in staat een veilige gespreksomgeving te creëren;
 6. u kunt feedback geven en ontvangen;
 7. u weet, hoe het coaching traject en het coachplan op te stellen en te formuleren;
 8. u hebt voldoende theoretisch inzicht voor het toepassen van modellen (6 V’s);
 9. u hebt geleerd te werken met diverse instrumenten in coaching; 
 10. het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau en 4 jaar werkervaring.
Kosten
€3.995,-

BTW nihil

+ accommodatie v.a.€165,-

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
10 Daagse

Half jaarlijkse opleiding

punten
68 cat. 2

De opleiding

Basisopleiding tot gecertificeerd coach

De deelnemer ontwikkelt tijdens de opleiding ook zichzelf verder als persoon en professional. De basisopleiding tot coach is erop gericht om uw specifieke coachstijl te vinden en een stevige inhoudelijke basis te hebben als coach. Het gewenste niveau van de deelnemers is HBO+, hetzij door studie dan wel door (werk)ervaring verkregen.

Waarom bij Merlijn de opleiding volgen?

Merlijn is als één van de grondleggers van mediation in Nederland, al 30 jaar het topmerk in conflictmanagement vanuit de gedachte dat ieder conflict een uniek leer- en ontwikkelproces is voor alle betrokkenen. Niet vreemd dat Merlijn daarom al meer dan 10 jaar een basisopleiding tot coach aanbiedt en velen specialisatie opleidingen.

Studiebelasting

Bij deze 10-daagse opleiding tot coach is de studiebelasting vastgesteld op 300 uur. 100 contacturen zijn met Merlijn, 40 uren zijn voor het zelf coachen en de rest voor het voorbereiden en maken van verslagen van de training en de coaching, voor intervisiebijeenkomsten, voor het eindverslag, de eindpresentatie en het lezen van de boeken.

Lees meer in de blog: Hoe vind je de juiste opleiding als je wilt leren coachen?

Lesmateriaal

We publiceren eventuele informatie over het benodigde lesmateriaal op onze website, zodat u een volledig beeld krijgt van de totale kosten. We gaan er echter vanuit dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aanschaf van het lesmateriaal, waarbij u ook de mogelijkheid heeft om te kiezen voor bijvoorbeeld e-books.

Combinatie korting:

Mocht u zich direct verder willen specialiseren geldt er een 20% combinatiekorting op de basisopleiding tot coach én een specialisatie opleiding. Zie hieronder een opsomming uit ons aanbod:

Docenten:

Programma

Dag 1 kennismaken 

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer en collega deelnemers

10.00 – 10.10 uur : Welkom, huishoudelijke afspraken en bespreking programma

10.10 – 11.00 uur : Kennismaking aan de hand van coachende oefening

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.00 uur : Wat is coaching en wat is het niet? Wat doet een coach en wat niet? Wat houdt het beroep van een coach in?

12.00 – 13.00 uur : Wat zijn jouw leerdoelen? Wat wil je (af)leren?

13.00 – 14.00 uur : Lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45 uur : Wat voor soort coach wil je zijn? Een inspiratie

14.45 – 15.15 uur : Basisprincipes voor coaching

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.15 uur : De zes fasen van ontwikkeling: Verkennen-Verdiepen-Verbinden-Verwerven-Veranderen-Verankeren. Hoe zou een coachtraject eruit kunnen zien. Aan de slag met een persoonlijke vraag van de ander.

16.15 – 17.00 uur: Terugblik startdag, maken van afspraken en vooruitblik 

Blok 1, dag 1 – Wie ben ik?

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer en collega deelnemers

10.00 – 10.10 uur : Welkom, huishoudelijke afspraken en bespreking programma

10.10 – 10.30 uur : Check in Wat is jouw verhaal? Het verhaal bouwen we op aan de hand van het model van de denkniveaus van Dilts en Bateson

10.30 – 11.00 uur : Wat is jouw verhaal? Het verhaal bouwen we op aan de hand van het model van de denkniveaus van Dilts en Bateson

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.00 uur : Filmfragment en oefening

12.00 – 13.00 uur : Jouw kwaliteiten. Kernkwadranten ronde 1

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 14.15 uur : Kwaliteiten wandeling

14.15 – 15.15 uur : Kwaliteiten verzamelen via twee fragmenten. 1. Over regie nemen en 1 over luisteren. Eén van de kern spanningsvelden waar een coach mee moet omgaan

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 17.00 uur : Jouw kwaliteiten in kernkwadranten uitwerken en plenair bespreken; Dilemma denken en paradoxaal denken

Avondprogramma

18.00 – 20.00 uur: Supervisie, terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2 

Blok 1, dag 2 – Wie ben ik?

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.10 uur : Korte terugblik op dag 1, vooruitblik op dag 2 en leerdoelen

10.30 – 11.00 uur : Jouw waarden: waar geloof jij in?

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 13.00 uur : Je professionele identiteit: Het eerste gesprek als coach. Oefenen

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 14.30 uur : De lessen uit het eerste gesprek: Wat is dus voor jou heel belangrijk als Coach!

14.30 – 15.30 uur : Elementen van professionaliteit als De Coach. Gevoelsreflectie en Op je handen zitten. Contract met de coachee en ethiek van de coach (Ethische Code van de EMCC)

15.30 – 15.45 uur : Pauze

15.45 – 16.30 uur : Wandelen en schrijven en voorlezen van jouw verhaal vanuit het perspectief van twee jaar verder.

16.30 – 17.00 uur : Terugblik blok 1, bespreken huiswerk, intervisie en vooruitblik blok 2.

Blok 2, dag 1 – Ik en de ander.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik blok 1 en vooruitblik blok 2

10.15 – 11.00 uur : Ik en de ander: oefening gewaar zijn

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : Van contact naar contract; Rapport maken, afstemmen; Hoe doe je dat? Inhoud van een contract; start van coachtraject. Oefenen

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Feedback geven en ontvangen. Oefenen

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 17.00 uur : Gespreksmodel GROW en STARR. Oefenen

Avondprogramma

18.00 – 20.00 uur: Supervisie en Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 2, dag 2 – Ik en de ander.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

10.15 – 11.00 uur : Inleiding Transactionele Analyse

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : De Ego toestanden: Een samenhangend patroon van voelen, denken en ervaren dat leidt tot een daarmee overeenstemmend gedragspatroon. Diverse opdrachten uitvoeren 

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Script, Scriptcirkel, Onderdelen van script. Oefening met invullen van scriptcirkel. Aan het werk met scriptpatronen   en strooks

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.40 uur : Dramadriehoek, winnaarsdriehoek en overdracht. Oefenen

16.40 – 17.00 uur : Terugblik blok 2 en vooruitblik blok 3

Blok 3, dag 1 – WIJ.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik blok 2 en vooruitblik blok 3

10.15 – 11.00 uur : Neuro Linguistisch Programeren. NLP begrippen van taal, overtuigingen, gedachten en de invloed daarvan op het gedrag.

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : Omgaan met emoties en ontwikkelingsfasen van de mens

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Overdracht en tegenoverdracht. Het herhalen van een relatie van vroeger in het hier en nu

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 17.00 uur : Opdrachten en oefeningen met overdracht en tegenoverdracht

Avondprogramma

18.00 – 20.00 uur: Supervisie- Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 3, dag 2 – WIJ.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

10.15 – 11.00 uur : Introductie Systemisch Werken en familieopstellingen. Systemische principes

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : Maken en bespreken genogram. Vijf fenomenen die van belang zijn om te herkennen hoe het begrip ‘plek’ speelt bij de client: Parentificatie; Triangulatie; Bemiddeling; Identificatie als fenomeen; Sterke lotsverstrengeling.

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Werken met opstellingen

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.40 uur : Brief aan ouder; Werken met het onbewuste.

16.40 – 17.00 uur : Terugblik blok 3 en vooruitblik blok 4

Blok 4, dag 1 – Veranderen.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik blok 3 en vooruitblik blok 4

10.15 – 11.00 uur : Oplossingsgericht coachen. Theorie Oefenen

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : Oefenen met oplossingsgericht coachen

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Leren met film: wat heb jij nog te doen? 

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 17.00 uur : Rollenspellen op het podium Filmfragmenten per leervraag en deelnemer

Avondprogramma

18.00 – 20.00 uur: Supervisie- Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 4, dag 2 – Veranderen.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

10.15 – 11.00 uur : Geleide fantasie oefening

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : Omgaan met en sturen op verandering

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Solution Focused Coaching

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.40 uur : Vervolgthema’s per persoon voor de groep

16.40 – 17.00 uur : Terugblik blok 4 en vooruitblik terugkomdag

Terugkomdag

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur : Terugblik afgelopen periode en vooruitblik terugkomdag

10.15 – 11.00 uur : Wat heeft de opleiding je gebracht en waar sta je nu? Ervaringsoefening

11.00 – 11.10 uur : Pauze

11.00 – 13.00 uur : Delen over ervaringen als coach en inventarisatie intervisievragen. Intervisie in diverse vormen

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Eindpresentaties

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.00 uur : De Merlijn coach: hoe en wat? Vervolgmogelijkheden

16.00 – 17.00 uur : Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst  deelnemingscertificaten

17.00: Merlijn Borrel

Voor wie?

Basisopleiding tot gecertificeerd coach wordt onder meer gevolgd door:

 • Iedere professional (van het gewenste niveau) die als coach aan de slag wil;
 • mediators, advocaten die het scala van hun interventiemethoden willen uitbreiden;
 • zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een coachopleiding volgen?

Een coachopleiding leert u over het inzetten van diverse gesprekstechnieken en coachvaardigheden middels bepaalde theorieën of modellen. U gaat daarmee oefenen en krijgt feedback. Bij de basis Leergang Coaching van Merlijn gaat u ook met eigen oefenklanten coachgesprekken voeren en u ervaart hoe is het om zelf gecoacht te worden door een aantal coachsessies met de opleidingscoach van Merlijn te ervaren. Wat u zo leert en oefent, verrijkt sowieso uw sociale interacties in uw privé- of werkleven. Bent u bijvoorbeeld leidinggevende of werkzaam als advocaat en/of mediator, dan kan de opgedane kennis en ervaring u goed van pas komen in de uitoefening van uw beroep. Wilt u echt als coach aan de slag met eigen klanten (of interne klanten binnen een organisatie), dan is het voor veel organisaties – en zeker ook als u als zelfstandig coach aan de slag wilt bij Merlijn – een vereiste om minstens één echte op coaching gerichte opleiding te hebben gedaan en al behoorlijk wat uren ervaring hebt met coaching.

De basis Leergang Coaching van Merlijn biedt u een goede basis om als coach professioneel van start te gaan. Tijdens de opleiding heeft u in elk geval al 40 uren ervaring in zelfstandig coachen met minimaal 5 verschillende coachees.

Wat leer ik in de opleiding?

Het doel van de opleiding is het verkrijgen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het zelfstandig voeren van coachgesprekken. De leergang is erop gericht om uw specifieke coachstijl te vinden en een stevige inhoudelijke basis te hebben als coach. Alle oefeningen die u in de opleiding als deelnemer uitvoert, geven u meteen materiaal dat u kunt inzetten in een coachtraject met uw eigen coachees.

De leergang is opgebouwd langs vier zogenaamde leerlijnen:

 • Zelf coachen. U gaat vrijwel direct aan de slag als coach door anderen te gaan coachen.
 • Gecoacht worden. U zult tijdens de leergang ook zelf ervaren hoe het is om gecoacht te worden.
 • Intervisie. In een kleine groep gaat u leren van en met elkaar.
 • De modules. Na een telefonisch intakegesprek en de startdag zijn er vier tweedaagse modules. De leergang wordt afgesloten met een terugkomdag.

Module 1: Wie ben ik?
Module 2: Ik en de ander
Module 3: Wij
Module 4: Verandering

‘Wat is coaching?’ is het thema van de startdag. En natuurlijk zult u tijdens deze eerste dag nader kennismaken met elkaar, de trainers, en het programma.

In de eerst tweedaagse modules gaan we zoeken naar wie u bent en wat dat betekent voor uw coach-zijn. Deze 2-daagse sluiten we af met uw “verhaal”: wie bent u en wat voor coach wilt u zijn en worden? En natuurlijk behandelen we ook praktische zaken om na deze eerste 2-daagse aan de slag te gaan met uw eigen coachees (die u zelf moet vinden!). De eerste stappen zijn dan gezet om uw rugzak met coach-aanpakken en theorieën te vullen.

De tweede module richt zich meer op de relatie die u aangaat met de coachee en dan ook natuurlijk met ook met uzelf. Diverse communicatievaardigheden komen aan de orde (luisteren, samenvatten doorvragen, feedback geven e.d.) en ook belangrijke elementen van TA (Transactionele Analyse).

De derde module is gereserveerd voor het verder vullen van onze rugzak met modellen en theorieën die u goed kunt inzetten als coach. En dat telkens met de bedoeling dat u zichzelf als coach/mens beter leert kennen en dat u met die bagage ook uw coachee beter kunt begeleiden. Zo gaan we in op onderdelen van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en we gaan aan de slag met belangrijke aspecten van het systemisch werken.

De laatste module richt zich specifiek op de gewenste verandering die de coachee wil bereiken en hoe u daar als coach aan kunt bijdragen. Zo komt onder meer de aanpak en theorie van Solution Focused Coaching aan de orde.

Het traject sluiten we af met een terugkomdag waar de deelnemers hun eindpresentatie zullen geven: wat voor coach ben ik (en wat wil ik verder ontwikkelen)?

Wat is het perspectief van coaching?

‘De ene helft van Nederland coacht de andere helft’, kunt u als reactie krijgen als u zegt coach te willen worden. Daar deed Arjen Lubach in zijn avondshow met het item ‘Veel te veel coaches’ nog een schep bovenop door te belichten dat iedereen zich al na zelfs een ‘opleiding’ van drie dagen coach kan noemen. Al legt hij daarmee zeker een vinger op de zere plek omdat coaching geen beschermd beroep is, ligt het wel wat genuanceerder. Zo zijn er verschillende soorten coaching en coachopleidingen en is die korte opleiding er een waar deelnemers leren over gesprekstechnieken en coachvaardigheden die zij als bijvoorbeeld leidinggevende of manager kunnen gebruiken.

Als u als zelfstandig coach aan de slag wilt, is het van belang om uzelf te onderscheiden met uw eigen stijl en ervaring. Veel organisaties die coaches inzetten (zoals ook Merlijn), vereisen dat u als coach minstens een op coaching gerichte opleiding hebt gedaan en daarnaast al ervaring hebt met het voeren van coachgesprekken. Omdat er zoveel soorten coaching zijn, is het aan te bevelen om na een basisopleiding nog een (of meer) vervolgopleiding(en) te volgen die past/passen bij de soort coaching waarin u zich wilt specialiseren. Denk dan bijvoorbeeld aan leiderschapscoaching, loopbaancoaching, team- of conflictcoaching.

Naast een specialisatie in de soort coaching, kunt u zich ook een specifieke methode in de coaching eigen maken. Het helpt bovendien als u al eerder ervaring hebt gehad in een bepaalde branche, zodat u met de doelgroep die daar werkzaam is makkelijk aansluiting kunt vinden.

Als u een al ervaren coach bent en een of meer op coaching gerichte opleidingen hebt gedaan, kunt u onderdeel worden van de unit Coaching bij Merlijn en beschikbaar zijn voor opdrachten die bij Merlijn binnenkomen.

Waarom zou ik de Coachopleiding volgen bij Merlijn?

Merlijn is als één van de grondleggers van mediation in Nederland, al 25 jaar het topmerk in conflictmanagement vanuit de gedachte dat ieder conflict een uniek leer- en ontwikkelproces is voor alle betrokkenen. Niet vreemd dat Merlijn daarom al meer dan 10 jaar coaching rondom conflicten aanbiedt. Merlijn coaches zijn ervaren vakmensen die de kern van het vraagstuk snel weten te traceren en een adequate aanpak bieden passend bij de situatie. Net als Merlijn de tovenaar weet de Merlijn coach mensen te helpen om leerpunten uit het verleden om te zetten in toekomstig, adequaat gedrag. Merlijn leidt ook professionals op om zelf te leren coachen.

De basis Leergang Coaching geeft een brede basis waarmee u als coach zelf aan de slag kunt gaan om anderen in hun ontwikkeltraject te gaan begeleiden. Om uw eigen specifieke coachstijl te vinden worden er diverse methodieken -zoals het werken met verhalen in film en gedichten- aangereikt.

U gaat zelf al aan de slag met eigen coachklanten en ervaart hoe het is om gecoacht te worden door de opleidingscoach. Tussen de blokken door oefent u met deelnemers in intervisiebijeenkomsten. Na de opleiding en het voldoen aan het vereiste aantal uren coaching is het mogelijk om ook bij de unit coaching van Merlijn als zelfstandig coach beschikbaar te zijn voor opdrachten. Verder is het mogelijk om bij Merlijn vervolgopleidingen te volgen om u te specialiseren als bijvoorbeeld conflictcoach.

Wat zijn de voorwaarden om aan de opleiding te kunnen meedoen?

Het gewenste niveau van de deelnemers is HBO+, hetzij door studie dan wel door (werk)ervaring verkregen. En daarnaast nog minstens 4 jaar werkervaring.

Moet ik een geaccrediteerde coachopleiding volgen als ik coach wil worden?

Om als coach te kunnen optreden is geen speciale opleiding nodig. Coaching is een vrij beroep. Maar er zijn wel organisaties (zoals ook Merlijn) die vereisen dat een coach op zijn minst een op coaching gerichte opleiding heeft gedaan. Als u zelf een gecertificeerde coach wilt worden, is het nodig om een geaccrediteerde opleiding te hebben gevolgd. Alleen het volgen van zo’n opleiding geeft nog niet de certificering, maar dat is een van de bouwstenen om een certificering aan te vragen.

De basis Leergang Coaching bij Merlijn leidt op tot coach op het niveau van practitioner level (accreditatie bij STIR is in aanvraag). Met het deelnemerscertificaat van de geaccrediteerde opleiding kunt u tzt bij de STIR de aanvraagprocedure starten voor het worden van een coach met het STIR keurmerk – level practitioner.

Kan ik een dag of een bijeenkomst van de leergang missen?

U krijgt het certificaat van deelname alleen als u het gehele programma volgt. Mocht u onverhoopt een dag of bijeenkomst missen, dan is het in overleg mogelijk om die dag in een volgende geplande groep in te halen of een vervangende opdracht te doen.

Data & Locaties

Basisopleiding tot gecertificeerd coach

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Landhuis de Oliphant

Landhuis de Oliphant

Het is in 1591, de middeleeuwen zijn eigenlijk al voorbij, als Cornelis van Coolwijk opdracht geeft voor de bouw van een huis op het eiland Voorne, een landhuis met de allure van een kasteel, dat aanzien en gezag uit zou stralen. Van Coolwijk woonde in Delft ‘In de Gulden Olyphant’, vandaar dat de naam voor het “kasteel”, De Oliphant, snel gevonden was. Hij had als rentmeester belangen op Voorne en wilde met dit bouwwerk zijn [...]
Lees meer

Inschrijven