informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Coach

Bezoek de (gratis) voorlichting!

Deze middag informeren wij u over onze opleiding tot (gecertificeerd) Coach.

Tijden informatiebijeenkomsten Basisopleiding tot Coach 2024:
Online platform: dinsdag 27 februari 2024 15:00u tot 17:00u
Online platform: donderdag 4 april 2024 15:00u tot 16:30u
Online platform: woensdag 5 juni 2024 15:00u tot 16:30u

Te behalen resultaten

  1. Tijdens deze middag informeren wij u over onze opleiding tot Coach;
  2. Wij informeren u over de verschillen in coaching en mediation;
  3. Uiteraard worden ook de eisen die StiR stelt besproken. Het StiR register is een onafhankelijk register van professioneel begeleiders dan doorzoekbaar is voor cliënten en opdrachtgevers.
  4. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen aan een van de trainers van Merlijn;
  5. Het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.

Mocht je de basisopleiding tot coach én een specialisatie willen volgen geldt er 20% combinatiekorting!

Training wordt ook online gegeven!
Duur
1 Daagse

Tijd 15:00-17:00

De opleiding

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Coach

Tijden informatiebijeenkomsten Basisopleiding tot Coach 2024:

  • Online platform: dinsdag 27 februari 2024 15:00u tot 16:30u
  • Online platform: donderdag 4 april 2024 15:00u tot 16:30u
  • Online platform: woensdag 5 juni 2024 15:00u tot 16:30u

Alvast lezen waarom bij Merlijn de opleiding volgen?

Lees de blog

Telefonisch of live spreken vertrouwenspersoon/trainer

Het is te allen tijde mogelijk om telefonisch of in een apart gesprek een van onze trainers/coaches te spreken. Zij kunnen u alles vertellen over de inhoud van de opleiding.

Studiebelasting

Bij deze informatiebijeenkomst is er geen sprake van bijkomende studiebelasting.

Docenten:

Programma

Dag 1 – Start dag – Kennismaken

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer en collega deelnemers

09.00 – 09.30 uur : Welkom, huishoudelijke afspraken en bespreking programma van dag en van de opleiding

09.30 – 11.00 uur : Kennismaking aan de hand van coachende oefening en voorstellen van elkaar in groep

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.00 uur : Wat is coaching en wat is het niet? Wat doet een coach en wat niet? Wat houdt het beroep van een coach in?

12.00 – 13.00 uur : Wat zijn jouw leerdoelen? Wat wil je (af)leren?

13.00 – 14.00 uur : Lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : Wat voor soort coach wil je zijn? Een inspiratie

14.30 – 15.30 uur : Ethische Code en de basisprincipes voor coaching

15.30 – 15.45 uur : Pauze

15.45 – 16.30 uur : De zes fasen van ontwikkeling: Verkennen-Verdiepen-Verbinden-Verwerven-Veranderen-Verankeren. Hoe zou een coachtraject eruit kunnen zien. Aan de slag met een persoonlijke vraag van de ander.

16.30 – 17.00 uur : Terugblik startdag, maken van afspraken en vooruitblik blok 1

Blok 1 – Wie ben ik?

Dag 1

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer en collega deelnemers

09.00 – 09.10 uur : Welkom, huishoudelijke afspraken en bespreking programma

09.10 – 09.30 uur : Check in en bespreken huiswerk

09.30 – 10.30 uur : Wat is jouw verhaal? Het verhaal bouwen we op aan de hand van het model van de denkniveaus van Dilts en Bateson

10.30 – 10.45 uur : Pauze

10.45 – 12.00 uur : Filmfragment en oefening ‘Jouw moment’

12.00 – 12.30 uur : Jouw kwaliteiten. Kernkwadranten ronde 1

12.30 – 13.15 uur : Lunch

Middagprogramma

13.15 – 14.15 uur : Kwaliteiten wandeling

14.15 – 15.00 uur : Kwaliteiten verzamelen via filmfragment. 1. Over regie nemen en 1 over luisteren. Eén van de kern spanningsvelden waar een coach mee moet omgaan

15.00 – 15.15 uur : Pauze

15.15 – 16.15 uur : Jouw kwaliteiten in kernkwadranten uitwerken en plenair bespreken; Dilemma denken en paradoxaal denken

16.15 – 17.30 uur: Holding space – aanwezig zijn bij de ander

17.30 – 18.30 uur: Diner

Avondprogramma

18.30 – 20.00 uur : Leerdoelen bespreken over wat voor coach wil je zijn?

20.00 – 22.00 uur: Bespreken en delen van je levenslijn; terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 1 – Wie ben ik?

Dag 2

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.30 uur : Korte terugblik op dag 1, vooruitblik op dag 2 en leerdoelen

09.30 – 10.10 uur: Introductie, ieder eigen perspectief en waar ben je in je verhaal?

10.10 – 11.15 uur : Jouw waarden: waar geloof jij in?

11.15 – 11.30 uur : Pauze

11.30 – 12.30 uur : Je professionele identiteit: het eerste gesprek als coach. Oefenen

12.30 – 13.30 uur : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.00 uur : De lessen uit het eerste gesprek: Wat is dus voor jou heel belangrijk als Coach!

14.00 – 15.15 uur : Elementen van professionaliteit als De Coach. Gevoelsreflectie en Op je handen zitten. Contract met de coachee en ethiek van de coach (Ethische Code van de EMCC)

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.30 uur : Wandelen en schrijven en voorlezen van jouw verhaal vanuit het perspectief van twee jaar verder.

16.30 – 17.00 uur : Terugblik blok 1, bespreken huiswerk, intervisie en vooruitblik blok 2

Blok 2 – Ik en de ander

Dag 1

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.45 uur : Incheck, Terugblik blok 1, huiswerk en vooruitblik blok 2

09.45 – 10.15 uur : Ik en de ander: oefening gewaar zijn

10.15 – 10.45 uur: Van contact naar contract; Rapport maken, afstemmen; Hoe doe je dat? Inhoud van een contract; start van coachtraject.

10.45 – 11.00 uur : Pauze

11.00 – 11.45 uur : Van contact naar contract; Rapport maken, afstemmen; Hoe doe je dat? Inhoud van een contract; start van coachtraject. Oefenen

11.45 – 13.00 uur: Gespreksmodellen SCORE, GROW en STARR bespreken en oefenen

13.00 – 14.00 uur : Lunch en wandeling

Middagprogramma

14.00 – 15.00 uur : Feedback geven en ontvangen. Oefenen

15.00 – 15.45 uur: Oefenen coachgesprek Van contact naar contract en een van de gespreksmodellen

15.45 – 16.00 uur : Pauze

16.00 – 16.15 uur : Reflectie op gebruik Gespreksmodellen

16.15 – 17.30 uur: Reflectie en feedback onderling en op gedicht

17.30 – 18.30 uur: Diner

 

Avondprogramma

18.30 – 22.00 uur : Conflict en onderhandelingsstijlen en assertiviteitslijn; bespreken Kilmann model en uitslagen test en oefenen met andere stijlen. Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 2 – Ik en de ander

Dag 2

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.45 uur : Incheck, Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2, gedicht

09.45 – 11.00 uur : Inleiding Transactionele Analyse, oefeningen en ego-posities

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.30 uur : De Ego toestanden: Een samenhangend patroon van voelen, denken en ervaren dat leidt tot een daarmee overeenstemmend gedragspatroon. Diverse opdrachten uitvoeren

12.30 – 13.30 uur : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.00 uur : Script, Scriptcirkel, Onderdelen van script. Oefening met invullen van scriptcirkel.

15.00 – 15.15 uur : Pauze

15.15 – 16.00 uur : Aan het werk met scriptpatronen en strooks

16.00 – 16.45 uur: Dramadriehoek, winnaarsdriehoek en overdracht. Oefenen

16.45 – 17.00 uur : Terugblik blok 2, huiswerk en vooruitblik blok 3

Blok 3 – WIJ

Dag 1

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 10.00 uur : Terugblik blok 2 en vooruitblik blok 3, en incheck aan de hand van verhaal

10.00 – 10.30 uur: Zelfinzicht en reflectie opdracht

10.30 – 11.00 uur : Neuro Linguistisch Programeren. Wat is het?

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.30 uur : NLP begrippen van taal, overtuigingen, gedachten en de invloed daarvan op het gedrag.

12.30 – 13.30 uur : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 uur : Wandelopdracht positieve energie en succes als inspiratiebron

14.30 – 15.30 uur: Opdracht waar sta je tov je leerdoel als coach?

15.30 – 15.45 uur : Pauze

15.45 – 16.30 uur : Metaprogramma en metamodel: onze interne denk- en gevoelspatronen

16.30 – 17.30 uur: Reflecties over NLP en jouw verhaal als coach

17.30 – 18.30 uur: Diner

Avondprogramma

18.30 – 20.00 uur: Genogram en familiegeschiedenis; uitleg en onderzoek;Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 3 – WIJ

Dag 2

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.45 uur : Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2, impact van muziek

09.45 – 11.00 uur : Introductie Systemisch Werken en familieopstellingen. Systemische principes, plek in gezin van herkomst en onderzoeken van verstrikkingen

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 13.00 uur : Eenvoudige opstelling en werken met opstelling in coaching

13.00 – 14.00 uur : Lunch

Middagprogramma

14.00 – 15.00 uur : Belangrijke systemische interventies

15.00 – 16.00 uur : Werken met het onbewuste – gebruik van kaarten

15.25 – 15.40 uur: Pauze tussendoor

16.00 – 16.40 uur : Brief aan mijn wortels

16.40 – 17.00 uur : Terugblik blok 3, huiswerk en vooruitblik blok 4

Blok 4 – Veranderen

Dag 1

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.30 uur : Terugblik blok 3, huiswerk en vooruitblik blok 4

09.30 – 10.00 uur: Bewust worden van eigen (leer)behoefte voor dit blok en die verwoorden

10.00 – 11.00 uur: Leren met film/muziek: waar ging het voor jou over?

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.30 uur : Wat heb jij nog te leren als coach? 

12.30 – 13.30 uur : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.15 uur : Veranderen en transitie (groeimindset en Systemisch Transitiemanagement)

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 17.30 uur : Het driegesprek (doel, driehoeksverhouding en dilemma’s)

17.30 – 18.30 uur: Diner

Avondprogramma

18.30 – 22.00 uur : Supervisie ieder met eigen voorbereide casus Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

Blok 4 – Veranderen

Dag 2 

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.45 uur : Terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2, bedding in groep Symbool voor jouw coach-zijn

09.45 – 10.30 uur : Lastige situaties in coaching: verkennen

10.15 – 11.00 uur : Overdracht en tegenoverdracht theorie

11.00 – 11.15 uur: Pauze

11.15 – 12.30 uur : Opdrachten met overdracht en tegenoverdracht

12.30 – 13.45 uur : Lunch en wandeling om metafoor/anker zoeken voor de coach die je wil zijn

Middagprogramma

13.45 – 14.15 uur : Delen over anker

14.15 – 15.15 uur : Uitleg over en oefenen met coaching en scoreformulier testingdag

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.30 uur : Vragen en duidelijkheid over testingdag, aanleveren van dossieropdrachten en verslagen

16.30 – 17.00 uur : Terugblik blok 4 en uitcheck

Testingdag  

Ochtendprogramma

08.30 – 09.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.15 uur : Bespreken van programma van de dag

09.15 – 10.30 uur : Eindpresentaties deel 1

10.30 – 10.45 uur : Pauze

10.45 – 12.45 uur : Eindpresentaties deel 2

12.45 – 13.00 uur : Nabespreken en vragen voor middag

13.00 – 14.00 uur : Lunch

Middagprogramma

14.00 – 16.30 uur : Testing coachgesprekken door de deelnemers

15.15 – 15.30 uur : Pauze tussendoor

16.30 – 17.00 uur : Terugblik op de opleiding, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten

17.00 – 18.00 uur: Merlijn Borrel

Voor wie?

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Coach wordt onder meer gevolgd door:

  • Voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist;
  • Zou u graag precies willen of deze bijeenkomst over de opleiding tot Coach aan uw professionele performance en kennis wat toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Data & Locaties

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Coach

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Online Leeromgeving

Online Leeromgeving

Wij werken op verschillende online leeromgevingen. Mocht u hierover vragen hebben willen wij u vragen contact op te nemen met het secretariaat via 073-5323582.