Trainingen voor de overheid

Professionele communicatie binnen en door overheden

Merlijn verzorgt al meer dan 25 jaar in grote aantallen diverse trainingen voor overheden. Zowel waterschappen, gemeentes, provincies als ministeries zijn onze klanten. Merlijn heeft zo bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van duizenden medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, zowel in de primaire als in de bezwaarfase. Professionele communicatie komt steeds prominenter terug in competentieprofielen van ambtenaren. De trainers van Merlijn kunnen bij uitstek binnen een juridisch kader medewerkers trainen in communicatieve vaardigheden.

 

Schrijfvaardigheden

Maatwerk en verankering in de organisatie

Voor het implementeren van mediationvaardigheden en ambtelijk horen in de gemeentelijke organisatie heeft Merlijn zeer veel specifieke kennis en ervaring in huis. Wij kunnen onder andere ondersteuning bieden bij invoering van mediationvaardigheden in de organisatie:

 • het verzorgen van voorlichtingsdagen;
 • startbijeenkomsten;
 • trainingen en workshops;
 • het coachen van medewerkers en projectleiders;
 • coaching on the job;
 • intervisie;
 • supervisie en
 • het opleiden van interne trainers.

Voor een goede verankering van mediationvaardigheden en hoorzittersvaardigheden in de organisatie, is het noodzakelijk dat er na de trainingen in ieder geval regelmatig intervisie plaats vindt en waar nodig coaching on the job en verdiepingstrainingen.

Inmiddels is het trainingsaanbod onder andere uitgebreid met trainingen en verdiepingstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, onderhandelen, mediation, coaching en medezeggenschap.


Geen trainingen gevonden
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data28 jun 201829 jun 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Breng eenvoud in complexe materie
1-daagse   |    6 PO NOVA juridisch
Iedereen wil snel de informatie doorzien die een tekst in zich draagt. We worden overspoeld met informatie en alles wat niet in een oogopslag helder wordt, leggen we terzijde c.q. scrollen we door. Hoe brengen we structuur die de toegankelijkheid van teksten vergroot en welk soort formuleringen draagt daar aan bij.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data20 sep 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data01 okt 201812 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Voor zowel ambtelijke als onafhankelijke bezwarencommissies
1-daagse
Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor interne en externe leden van bezwarencommissies, secretarissen en klachtenbehandelaars. De training is vanwege de intensieve persoonlijke begeleiding geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren hoorzitters.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data10 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
(verder) professionaliseren van slecht nieuws gesprekken
1-daagse   |    6 MfN cat. 1A
Deze vaardigheidstraining gaat vooral over het telefonisch slecht nieuws gesprek, dat de desbetreffende ambtenaar voert met de aanvrager voor dat de weigering is verstuurd.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data17 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data05 nov 201806 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Vanuit lezersperspectief!
1-daagse
Dagelijks sturen overheden en andere organisaties brieven naar klanten/burgers. Hoe zorgen we ervoor dat deze vorm van communiceren helder, overtuigend en correct is. Hoe kijkt u naar uw eigen product vanuit een lezersperspectief.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data06 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Bellen met de burger waaronder gesprekstechnieken & attitude
1-daagse
Als kwesties digitaal niet naar tevredenheid worden opgelost, is een telefoontje naar de klant een logisch vervolg. Hoe gaan we dat gesprek naar een voor beide partijen acceptabel resultaat leiden? Daar is kennis voor nodig van de mogelijkheden en specifieke mondelinge vaardigheden, maar bovenal de juiste attitude.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data12 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Zorgvuldige formulering & Adequaat aansluitend op het bezwaarschrift
1-daagse
Bezwaarschriften zijn soms lastig te begrijpen, door de warrige argumentatie van de bezwaarmaker. In de training ‘Schrijven van beschikkingen op bezwaar’ krijgt u tools aangereikt waarmee u daar grip op kunt krijgen. Daardoor kunt u beter bepalen hoe u dit type argumentatie adequaat kunt weerleggen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data13 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Presenteer uw beleid aantrekkelijk en overtuigend!
1-daagse
Hoe kunnen we leren onze beleidsstukken zo te schrijven dat ze doeltreffend zijn en niet terzijde worden geschoven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data13 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Over vastlopen en weer vlottrekken
3-daagse   |    7 NOBCO, 20 MfN cat. 2
Stroeve communicatie en daarbij horende conflicten gaan vaak niet over het werk zelf. Persoonlijke verschillen en vaak onbewuste motieven spelen een rol. Een teamcoach kan die patronen transparant maken en vervolgens de teamleden een positieve bijdrage laten leveren aan een oplossing.
 • Kosten: € 1375
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: nihil
Data14 nov 201815 nov 201806 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Juridisch formuleren en mondelinge pleitvaardigheid
3-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren én mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend.
 • Kosten: € 1240
 • Accommodatiekosten: € 142,50
 • BTW: nihil
Data19 nov 201811 dec 201812 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren van een betoog
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
Schrijven van juridische betogen vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Deze praktische training geeft de deelnemer op een toegankelijke wijze inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data19 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oplossingsgericht werken, leer attitude, fasering en de juiste interventies
1-daagse
Overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van de methodiek van het zogenaamde “keukentafelgesprek”. In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data20 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data29 nov 201830 nov 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Naast het snel herkennen, reikt de trainer je een aantal interventietechnieken aan die het mogelijk maken het gedrag vervolgens te beïnvloeden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: Nihil
Data10 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In gesprek met rechter en tegenpartij
2-daagse
De hedendaagse pleiter bij de rechtbank of andere instanties moet in staat zijn flexibel en bondig de vragen van de rechter te beantwoorden en tegelijkertijd in het "betoog" de stellingen van wederpartij te weerleggen. Nadruk ligt op de individuele benadering en begeleiding. Er is veel ruimte voor oefenen en de video- opnames worden geanalyseerd. PLeiten is persoonlijk dus ook de leerdoelen zijn op maat gesneden. De taak van de trainer is om naast aandacht vragen voor de noodzakelijke juridische aspecten ook de persoonlijke groei te optimaliseren
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: Nihil
Data11 dec 201812 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Betoog houden en vragen beantwoorden
1-daagse
In deze training komen aspecten van de mondelinge pleitvaardigheid aan de orde. De deelnemer versterkt zijn gevoel voor de rol van de pleiter in relatie tot die van de voorzitter/rechter en burger tijdens een zitting. Er is extra aandacht voor technieken vragen beantwooorden, structureren (re- en dupliceren).
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data13 dec 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data14 mrt 201915 mrt 2019
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
training van kennis- en vaardigheden
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data16 dec 201917 dec 2019
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Gevoel, adequate houding en kennis van vraagtechnieken
2-daagse
Een hoorzitting leiden is een van de meest intensieve maar ook aansprekende juridische activiteiten. Het vergt veel gevoel, een adequate houding en kennis van relevante interventies waaronder vraagtechnieken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

Referenties trainingen Mediationvaardigheden en Hoorzitten

Reeds meer dan 20 jaar is Merlijn een marktleider op het gebied van mediationopleidingen. Meer dan 3.000 mediators hebben de MfN-basisopleiding bij Merlijn gevolgd.
Merlijn verzorgt sinds het begin van ‘de informele aanpak’ (in 1999: bellen na bezwaar bij de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel) trainingen mediationvaardigheden voor gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen.
Merlijn heeft vrij recent met inzet van veel Merlijn-trainers grote projecten begeleid, zoals het project Achterhoek, project Betuwe en een groot project bij de Gemeente Amsterdam. Op dit moment traint Merlijn meerdere Gemeenten, vraag vrijblijvend referenties bij ons op!
Verder verzorgt Merlijn naar volle tevredenheid open en in company trainingen hoorzittersvaardigheden voor zowel ambtelijke, gemengde als onafhankelijke bezwarencommissies. Indien gewenst ontvangt u een overzicht van opdrachtgevers, referenties en evaluaties van eerder door ons verzorgde trainingen, waaronder genoemde grote projecten.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert en ondersteunt de inzet van mediationvaardigheden door de overheid onder leiding van Lynn van der Velden. Merlijn is daarbij nauw betrokken.
Het kabinetsprogramma Administratieve Lasten Burgers, het convenant met VNG alsmede de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman, hebben hiervoor de basis gelegd.
Merlijn participeerde in de Begeleidingscommissie pionier traject mediationvaardigheden onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer.
Merlijn levert bijdragen (in de vorm van workshops e.d.) aan diverse congressen die er landelijk zijn op het gebied van mediationvaardigheden bij de overheid.
Merlijn was een van de drie sponsoren van de Vereniging Gemeentemediation. Merlijn deelt haar kennis en ervaring door middel van regelmatig overleg met het bestuur en medewerking aan het jaarlijkse congres.

Medezeggenschapstraining en –advies binnen de overheid

Medezeggenschap is grotendeels het vertegenwoordigen van belangen. De sectie ‘MMZ Overheid’ binnen de totale trainers en adviesgroep van Merlijn kent als geen ander de spelers op dit veld en de belangen, die bij de overheid beduidend anders zijn dan bij alle andere sectoren. Transitie van domeinen, intergemeentelijke samenwerking, democratische legitimatie, Primaat van Politiek, Georganiseerd Overleg, allemaal items waarmee zij vertrouwd zijn.

De overheid heeft een bijzondere medezeggenschap. Veel later dan bij het bedrijfsleven ging hier ook de WOR gelden. Het Primaat van de Politiek zorgt nog steeds voor voorzichtig opereren op dit gebied. De verhouding tussen politiek en het ambtelijk bedrijf is vaak delicaat. De trainers van Merlijn hebben hierin veel kennis en ervaring en publiceren er ook regelmatig over.

Zo u wilt ontvangt u een overzicht van referenties en evaluaties van eerder door ons verzorgde medezeggenschaptrainingen en adviestrajecten voor overheden.

Waarin ‘Merlijn voor de Overheid’ zich onderscheidt van andere instituten

Bewaking van de kwaliteit

Merlijn Training & Advies stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Merlijn is onder andere gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en de Mediation Federatie Nederland (MfN). Voor meer informatie over Merlijn Training & Advies verwijs ik u graag naar de website: www.merlijngroep.nl. Ons evaluatiesysteem, EvaMerlijn, staat open voor trainers, deelnemers en opdrachtgevers. Na elke training worden de evaluaties samengevat en aan de opdrachtgever toegezonden en besproken.

Trainers inzetten met excellente kwaliteiten

Onze trainers hebben een academisch niveau en excelleren als vakman of –vrouw EN als docent/trainer. Zij zijn op de hoogte van de relevante bestuursrechtelijke wetgeving. Op deze wijze wordt maximale aansluiting verkregen met de doelgroep.

Het motto waarmee Merlijn haar klanten bedient, luidt: van professionals voor professionals.

Voor het goed verankeren van opgedane kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat de trainer de verbinding met de praktijk van de deelnemers kan maken.

Lees een interview met een van onze trainers Erwin Krens over; ‘Passend contact met de overheid – 20 jaar trainingen bij Merlijn‘.

Werken met voorbereidingsformulieren als onderdeel van EvaMerlijn

Ruim voorafgaande aan de training ontvangen de deelnemers digitaal een door hen in te vullen voorbereidingsformulier. Met dit formulier betrekken we de deelnemers bij de training alvorens de training van start gaat. Ze denken na over hun verwachtingen, leerdoelen en wensen ten aanzien van de training. De trainer ontvangt de ingevulde formulieren onmiddellijk. De training kan hierdoor nog meer op maat gemaakt worden en zowel de deelnemers als de trainer kunnen de training goed voorbereid aanvangen. Zelfs onze open trainingen worden hierdoor min of meer maatwerktrainingen.

Deel uitmaken van Merlijn Groep

Merlijn Groep heeft haar basis in de advocatuur en heeft zich ontwikkeld tot de multidisciplinaire organisatie van nu, waarin in feite alles draait om professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. Bij al onze activiteiten gaan wij uit van de kracht en de creativiteit, zichtbaar of nog sluimerend, die bij onze klanten aanwezig is.

Wij helpen onze klanten de specifieke aspecten van hun eigen kracht te ontdekken, te ontwikkelen en te leren toepassen voor zichzelf en hun organisatie.

Waarom ‘Merlijn”?

Die instelling heeft alles te maken met de keuze voor onze naam Merlijn, de raadgever van de legendarische Koning Arthur en zijn Ronde Tafel-ridders.

Merlijn leefde zijn leven van achteren naar voren, ‘terug in de tijd’, zodat hij over ervaringen en wijsheid uit de toekomst kon beschikken. Merlijn wendde deze kracht niet aan om anderen op de vingers te tikken en te vertellen hoe het moest. Nee, hij reikte suggesties aan waarmee eenieder de eigen wijsheid beter kon gebruiken. Op die bijzondere manier was de raadgever Merlijn een meester in communicatie.

En dat is ook de ambitie van Merlijn Groep: onderscheidende kwaliteit leveren met meetbare excellente resultaten.

In al onze diensten zijn we doelgericht. In onze trainingen bieden wij bijvoorbeeld steeds mogelijkheden om verkregen inzichten en vaardigheden te oefenen, en te toetsen aan de praktijk. We hebben ervaren dat we resultaten bereiken vanuit een eerlijke dialoog waarbij humor en helderheid ons helpen om scherp te blijven en om de oefensituaties te kunnen vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid.

Klantbehoefte analyses, evaluatie, research en innovatie zijn, naast de kwaliteit van onze professionals, de instrumenten waarmee wij al 25 jaar het vertrouwen van onze klanten winnen.

Lees meer in onze blog:

Trainingsaanbod Merlijn in overheidsland