Ik voel me ondergewaardeerd

Ik voel me ondergewaardeerd
coachen Coaching conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Medewerkers Merlijn Merlijn Advies Groep Samenwerking trainingen werknemer

‘De organisatie betaalt te weinig, de werkbelasting is veel te groot en ik heb totaal geen zeggenschap over mijn arbeidstijden. Ik mag niet eens zelf beslissen over mijn vrije dagen!’ Deze woedende tirade komt van Corinne, senior consultant bij een gerenommeerd adviesbureau. Ze werkt door het hele land en vaak ook in het buitenland. Haar faam als deskundige is groot. Nu heeft ze een opdracht in Duitsland, waar ze snel doorheen wil omdat haar dochter binnenkort gaat trouwen en daar wil ze bij zijn! Alleen kennen ze in Duitsland andere verplichte vrije dagen dan in Nederland, waardoor zij vrije dagen moet opnemen, terwijl ze die helemaal niet wil hebben.

Wat is er werkelijk aan de hand?

Als ze eenmaal is “uitgeprutteld”, kunnen we in gesprek over wat er echt aan de hand is: ze voelt zich ondergewaardeerd. Haar salaris is marktconform, alleen maakt Corinne veel meer overuren dan haar collega’s. Juist omdat ze zo gespecialiseerd is, wordt ze vaak gevraagd voor ingewikkelde opdrachten, die meer tijd en aandacht vragen. Om haar naam en faam hoog te houden, doet ze dan altijd een stapje extra. Ze had gehoopt dat de partners van het adviesbureau wel zouden inzien hoe goed ze is en hoe hard ze werkt, maar dat is helemaal niet zo. Ja, ze krijgt ieder jaar wel een bonus in december en aan het eind van een project is er altijd wel iets als een dinerbon of een andere incentive, maar ja, dat is bedrijfspolicy. Als je iets presteert, krijg je er een beloning voor. Alleen voelt Corinne dat niet meer als waardering, omdat iedereen die beloningen kan krijgen, dat heb je zelf in de hand.

Oog voor belangen

Over de vraag wanneer ze zich dan wel gewaardeerd voelt, moet ze echt nadenken. ‘Het klinkt gek, maar juist bij die opdracht in Duitsland voel ik me echt gewaardeerd. Niet door mijn bedrijf, maar door de klant. De directeur komt regelmatig aan mijn bureau staan en dan vertelt hij hoeveel impact mijn werk heeft. Ook vraagt hij soms om extra advies of geeft hij me informatie die anderen nog niet hebben. Ook toen al die vrije dagen er aan kwamen en ik vrij moest nemen, kwam hij even langs en vroeg wat dat voor mij betekende. Hij weet van het huwelijk van onze dochter. En zo konden we een plan maken hoe ik toch die dagen wel vrij kon krijgen, zonder dat het project er onder zou lijden. Daardoor voel ik me gezien en gewaardeerd. Hij heeft oog voor mijn belangen.’

Meer dan in geld alleen

Als je eenmaal voldoende verdient voor je werk, voel je je meestal niet gewaardeerd door bonussen of bonnen, maar veel meer door aandacht en overleg. Geldt dat ook voor jou? Wanneer voel jij je echt gewaardeerd? Bij veel organisaties en leidinggevenden is inmiddels wel doorgedrongen dat mensen beter presteren als ze adequaat beloond worden. Alleen gaat het daarbij lang niet altijd om een beloning in geld, maar veel meer om waardering in woord en gebaar. Met name als de waardering direct na de geleverde prestatie wordt gegeven, dan is het verband nog voor iedereen duidelijk.

Overleg over waardering en beloning

Het mooiste zou het zijn als leidinggevenden met medewerkers af stemmen over beloningen. Wat zien medewerkers echt als een blijk van waardering, buiten de reguliere beloningen? Waarmee is een medewerker echt blij? En wat moet die doen om die beloning te ontvangen?
En Corinne? Zij is met de partners een goed gesprek aangegaan over waardering en beloning. Haar salaris is niet aangepast, wel heeft ze meer autonomie in haar werk gekregen, waardoor ze meer ruimte voelt. Daarnaast is ze gevraagd als mentor voor nieuwe adviseurs, want er is zoveel dat zij anderen kan leren, haar kennis mag niet verloren gaan!

 

Je kunt bij Merlijn ook gecoacht en getraind worden in het vaardiger worden in conflicten. Kijk voor coaching op de site;
Als je een training wilt volgen rondom conflictcoaching volg dan de basisopleiding tot conflictcoach.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/conflict/