Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Mediation Merlijn Advies Groep trainingen Vertrouwen

Oplossingsgericht coachen in een aantal simpele stappen

Oplossingsgericht coachen gaat uit van het uitwerken van oplossingen en niet van het oplossen van problemen. Dit klinkt gek, maar is het niet. Het uitwerken van oplossingen doe je door bij het doel te beginnen. Oplossingsgericht coachen gaat uit van drie regels:

  • Als het niet kapot is, hoef je het niet te maken
  • Als het goed werkt, doe het vaker of leer het van een ander.
  • Als iets niet werkt, doe iets anders.

Contact

Ook bij oplossingsgericht coachen is het contact het belangrijkste fundament. Hiermee staat of valt de coaching. Je moet je, als coachee, op je gemak voelen en erop kunnen vertrouwen dat je niet veroordeeld wordt.

Gewenste situatie

De meeste mensen die naar een coach gaan, willen een probleem oplossen. Bij een oplossingsgerichte coach los je het probleem op door je te richten op een gewenste situatie in plaats van het probleem.
Maar wat is de gewenste situatie? Die vraag is makkelijker te stellen dan te beantwoorden en daarom is er de wondervraag. Deze vraag kun je in verschillende vormen stellen, maar kort samengevat luidt die als volgt: Stel dat er een wonder gebeurt waardoor aan het eind van deze sessie alles is veranderd. Wat zou er dan veranderd zijn? Hoe zouden anderen dit merken?

Schaalvraag

Een andere interventie binnen het oplossingsgericht coachen, is de schaalvraag. Stel je voor: als 10 de gewenste situatie is en 0 de meest ongewenste situatie, waar zit je dan nu? Als de gewenste situatie 0 blijkt te zijn, is de vraag hoe het iemand lukt om dit vol te houden erg relevant. Zo kunnen hulpbronnen duidelijk worden. Dit zijn bijvoorbeeld sterke eigenschappen of sociale contacten. Via deze vraag leert de coachee zelf de situatie te meten, in te schatten en te evalueren.

Wat biedt MAG op het gebied van oplossingsgericht coachen?

Er zijn een aantal coaches bij MAG die oplossingsgericht coachen. Voor meer informatie (kosteloos) kun je contact opnemen met de Merlijngroep.
Bron: De praktijk van oplossingen, gevalsbeschrijvingen uit de oplossingsgerichte gesprekstherapie. Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan.

Lees meer over coaching:

https://www.merlijngroep.nl/blog/coaching-corona-crisis/