“Die broek is echt te kort”: Kledingvoorschriften op kantoor

“Die broek is echt te kort”: Kledingvoorschriften op kantoor
HRM P&O

 Het is hartje zomer en buiten schijnt de zon volop. Het is echt weer voor een ijsje of een terras. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden om later dat ijsje te kunnen kopen.

Een werknemer komt met een korte broek het kantoor binnen en wordt door zijn leidinggevende aangesproken over de lengte van de korte broek. Niet dat we het hier over een hele korte broek hebben maar zo’n 5 cm boven de knie. En het is een nette spijkerbroek dus daar valt niks over te zeggen.

Maar het bedrijf krijgt vaak mensen van allochtone afkomst over de vloer, sterker zij zijn een belangenorganisatie voor deze doelgroep. In hoeverre mag je dan van je werknemers vragen om de kleding aan te passen en hoe ver gaat dit.

Kledingvoorschriften moeten voldoen aan de toetsingscriteria van het College voor de Rechten van de mens. Die criteria gaan over voorschriften betreffende veiligheid en/of imago.

Natuurlijk bestaat er zoiets als de menselijke maat en is het altijd wijs om met elkaar een gesprek te hebben over kleding en ethiek of verwachtingen.

In dit geval ging het dus niet zozeer over het wel of niet dragen van een korte broek maar over de lengte van de pijpen. En men vond, allen, dat een korte broek moest kunnen maar dan wel met pijpen tot onder de knie. Dat gold ook voor de rokken van de vrouwelijke werknemers.

Kledingvoorschriften zijn niet zomaar op te leggen. Hoewel onderzoek laat zien dat veel werknemers ook behoefte hebben aan kledingvoorschriften of in ieder geval aan het uitspreken van wat men van elkaar mag verwachten. Er zijn tools beschikbaar om meer zicht te krijgen op deze voorschriften. U kunt deze bij Merlijn opvragen.

Er zijn wel een paar basisregels.

  • Kledingvoorschriften mogen niet de grondrechten van werknemers schaden.
  • Er moet een gerechtvaardigd belang zijn. Hierbij kun je denken aan veiligheidseisen.
  • En er is geen verplichting tenzij dit strikt noodzakelijk is.
  • Kledingvoorschriften in het kader van veiligheid en gezondheid of in het kader van representativiteit vallen onder het instemmingsrecht art 27 WOR.
  • Kledingvoorschriften m.b.t aanstellingsbeleid vallen onder ook onder het instemmingsrecht art 27 WOR maar dan onder een ander lid.

Zeker nu de zomer voor de deur staat en we ook al een paar hele mooie zomerse dagen achter de rug hebben, is het aan te raden dit onderwerp te bespreken. En, misschien kan zo’n gesprek best op een terras plaatsvinden of met een ijsje in de hand.

Lees meer over gedrag op de werkvloer:

https://www.merlijngroep.nl/blog/ongewenst-gedrag-op-de-werkvloer/