(Team) Conflictcoaching

1. Wat is (team) conflictcoaching

Conflictcoaching is het begeleiden van een of meerdere  conflictpartijen, personen of teams,  bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Daarbij is het doel  dat door dit gedrag  ruimte ontstaat om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken en dat er beweging in een (intern of extern) conflict komt.

2. Hoe werkt (team) conflictcoaching

In een (team)coaching proces worden partijen gestuurd op:

 • bewustwording van ineffectief gedrag en op wat nodig is om tot effectief gedrag te komen
 • inzicht in de eigen bijdrage aan het conflict en onderliggende overtuigingen
 • loslaten,  verwerken of een plaats geven aan gedachten die als belemmerend worden ervaren
 • bewustwording van onderliggende wensen, belangen, behoeften of verlangens
 • leren nemen van eigen verantwoordelijkheid

Wanneer er beweging komt ‘in de onderliggende lagen’, worden  mensen conflictvaardig en kan men soortgelijke nieuwe situaties vanuit dit vernieuwde perspectief benaderen.

3. Deze aanpak heeft positieve resultaten:

 • Niet alleen een actueel conflict wordt aangepakt maar er is vervolgens sprake van blijvende conflictvaardigheid
 • Er worden nieuwe ingangen gezocht voor het omgaan met dit conflict en met toekomstige conflicten.

4. Onze klanten kiezen voor conflictcoaching omdat:

 • ze graag leren structureel beter om te gaan met conflicten
 • ze conflictvaardig willen kunnen handelen: dat vraagt reflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • een conflict dat al heeft plaatsgevonden sporen blijft nalaten
 • er sprake blijkt van een innerlijk conflict: innerlijke conflicten kunnen twijfel, verstarring of moeilijkheden met zich meebrengen waar niet alleen de persoon zelf last van heeft, maar waarvan ook de buitenwereld negatieve gevolgen ondervindt.
Opleiding tot coach? Klik hier voor meer informatie

Opleiding tot team-coach? Klik hier voor meer informatie