Bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching

Bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching
bedrijfscultuur Bedrijfsmaatschappelijk werker coachen Coaching conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Medewerkers Merlijn Merlijn Advies Groep Samenwerking trainingen werknemer

Wanneer je als HRM adviseur of conflictadviseur een aanvraag krijgt voor individuele begeleiding van een werknemer in een organisatie, kun je denken aan het inzetten van een BMW-er – een bedrijfsmaatschappelijk werker – of een coach. Wat is het verschil tussen die twee vormen van begeleiding en waar zitten overeenkomsten? In dit blog geven we een antwoord op deze vraag.

Verschillen

De verschillen hangen met name samen met:

  • de persoon op wie de begeleiding is gericht;
  • de duur van de begeleiding;
  • en de positie van de begeleider.

 

Onderwerp van de begeleiding

Individuele coaching is gericht op een individu en in beginsel niet op de relatie tussen werkgever en werknemer. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt medewerkers in het versterken van de eigen belastbaarheid maar ook in de onderlinge arbeidsrelatie(s) en het inzetten van de juiste hulpbronnen; hij doet dit vanuit zijn kennis van de sociale kaart, hij kent de juiste professionele instanties en of voorzieningen. Daarnaast begeleidt hij de werkgever en adviseert hij de organisatie in het voorkomen en/of beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Ook kan hij als neutrale gespreksbegeleider optreden tussen de medewerker en de werkgever.
De coach coacht de medewerker (coachee) bij zijn leer- en ontwikkelvraag in het benutten van al zijn potenties en eigen kracht. De werkgever wordt hooguit aan het begin en het eind van het coachtraject betrokken om meer informatie te geven over wat hij de coachee op het werk ziet doen, en na afloop, om op hoofdlijnen terug te krijgen van wat het leertraject heeft opgeleverd en hoe het geleerde kan worden geborgd op de werkvloer. Wat de coachee met de coach bespreekt is vertrouwelijk en wordt niet dan met toestemming van en/of in aanwezigheid van de coachee gedeeld met de werkgever.

De positie van de begeleider

De BMW-er werkt vaak in opdracht van de organisatie voor verschillende individuen of is daar zelf in dienst. Zo kan de BMW-er ook signalen opvangen van wat er in de organisatie gebeurt en uit eigen beweging de werkgever advies geven hoe daarmee om te gaan. De BMW-er heeft daarin een verantwoordelijkheid voor het proces in het welzijn van de medewerkers in een organisatie. De BMW-er kan waar nodig de medewerker ook doorverwijzen naar andere hulpverleners.
De coach is veelal een externe zelfstandige die pas in actie komt als er een coachvraag naar hem toekomt en die niet uit zichzelf adviezen geeft in de organisatie. De coachee heeft zelf de verantwoordelijkheid om zijn ontwikkeltraject met behulp van de inzet van de coach ook te laten slagen.

Omvang van de begeleiding

Bij bedrijfsmaatschappelijk werk gaat het om kortdurende hulpverlening van maximaal 5 gesprekken. Een individueel coachtraject bevat over het algemeen en afhankelijk van de coachvraag en de persoonlijke situatie tussen de 5 en 9 sessies. Tussen de sessies in zit een week of twee á drie om op het geleerde te kunnen reflecteren en ermee te gaan oefenen.

Overeenkomsten

De overeenkomsten tussen de BMW-er en de coach betreffen onder andere de soort thema’s die in de begeleiding voorkomen. Bij beiden kan sprake zijn van verzuim van medewerkers, om diverse redenen. Ook komt veel voor dat een medewerker kampt met burn-out en/of stressklachten. Zowel de BMW-er als de coach zal bij de begeleiding op zoek gaan naar de onderliggende patronen die meespelen in het vraagstuk van de medewerker met als doel om die patronen waar nodig of gewenst te doorbreken.

Daarnaast hebben de functies van BMW-er en coach geen beschermde titels. Iedereen kan zich coach of BMW-er noemen. De opdrachtgever zal zelf moeten onderzoeken wat de kennis en ervaring van de begeleider is die hij wenst in te zetten. Voor zowel coaching als bedrijfsmaatschappelijk werk is er wel een kwaliteitsregister/-platform, namelijk het registerplein en de NOBCO.

Inzet na elkaar

Juist vanwege de verwijsfunctie van de BMW-er kan die na de eigen begeleiding of bij het signaleren van een situatie in een organisatie zelf ook coaching laten inzetten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het op weg helpen van een medewerker, die niet meer past in de huidige functie, naar ander werk met behulp van een loopbaancoach. Wanneer er sprake is van een conflict in een team of met de leidinggevende, kan ook gedacht worden aan het inzetten van een conflict- of teamcoach of een leiderschapscoachtraject. Andersom kan ook na bijvoorbeeld individuele coaching waarbij de medewerker heeft gewerkt aan veerkracht en weerbaarheid de BMW-er weer worden ingezet in de rol van neutrale gespreksbegeleider op de werkvloer.

Mits op het juiste moment ingezet en naadloos op elkaar aansluitend, is de samenwerking tussen deze twee methoden van begeleiding veelbelovend.

Je kunt bij Merlijn ook gecoacht en getraind worden in het vaardiger worden in conflicten. Kijk voor coaching op de site;
Als je een training wilt volgen rondom conflictcoaching volg dan de basisopleiding tot conflictcoach.

Geschreven door:

 

Lees meer over BMW:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/bedrijfsmaatschappelijk-werk/

Lees meer over coaching:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/emoties-maken-je-heel/