Over bitches en macho’s

Over bitches en macho’s
conflict Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Irene is gevraagd als communicatiemedewerker bij een groot project. Al snel blijkt dat ze niet helemaal in het team past. Ze is fel en gepassioneerd en kan genadeloos scherp zijn als iemand haar oordeel in twijfel trekt. Erik, de projectleider is erg verbaasd, dit is niet de Irene die hij kent. Die was veel vriendelijker en beter aan te sturen.

We gaan met ons drietjes om tafel zitten om uit te vogelen wat er aan de hand is. Erik spreekt zijn zorg uit over de voortgang van het project. Hij ziet Irenes gedrag als een breekpunt. Irene is het daar niet mee eens. Zij stelt dat het team uit machomannen bestaat waardoor zij meer op haar strepen moet gaan staan om gehoord te worden. Erik zegt dat Irene zich gedraagt als een bitch en dat de mannen daarover vallen.

Zoals zo vaak is dit weer een kwestie van reageren op elkaars gedrag. Als Irene denkt dat de mannen macho’s zijn, gedraagt zij zich als een bitch. Als de mannen Irene een bitch vinden, gedragen ze zich macho. Erik en Irene spreken af dat ze dit systeem doorbreken, voor het een echt patroon wordt en daar beginnen ze samen mee. Om anderen mee te krijgen, helpt het om zelf het goede voorbeeld te geven. De volgende stap is om dit punt samen aan te kaarten bij de groep.

Overigens: als je leden van een bepaalde groep (vrouwen, mannen, gelovigen, ouderen, jongeren etc.) graag in je team of afdeling wilt hebben, dan werkt het niet om 1 voorbeeld mens aan te stellen. Daarvoor is het nodig om minstens 1/3 van het aantal medewerkers uit die groep aan te stellen. Dat is de kritische massa die nodig is om datgene te bereiken waarvoor je de leden van die groep aantrekt.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/medezeggenschap-blog/oerconflict/