Ervaring opdoen bij Buurtbemiddeling

Ervaring opdoen bij Buurtbemiddeling
Basisopleiding mediator Bemiddelen conflict Conflictbemiddelaar Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation

Ik ben Jacques Knops en al twaalf jaar vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Landgraaf. Indertijd ben ik gestart (als mediator) om PE-punten te verdienen, maar ik was ook gemotiveerd om iets voor de gemeenschap te doen als vrijwilliger.

Buurtbemiddeling

In de gemeente Landgraaf worden per jaar zo’n 60 casussen aangemeld bij Buurtbemiddeling. In de meeste gevallen door de woningvereniging of de politie. Het gaat daarbij vaak om (geluids-)overlast. Het lukt buren niet (goed) om met elkaar te communiceren over de spanningen en conflictpunten en daar ligt meteen de belangrijkste meerwaarde van buurtbemiddelaars. Wij vertrekken vanuit hetzelfde referentiekader als mediation en proberen vooral om de communicatie tussen de partijen te herstellen, zodat men zelf afspraken kan maken voor oplossingen. Ik kan als bemiddelaar genieten van een bemiddelingsgesprek waarin je – ondanks de spanningsvolle relatie – partijen bij elkaar brengt vanuit hun gemeenschappelijk belang en dat is woongenot!

We zijn een klein team van vrijwillige bemiddelaars, waarvan de meesten ook een mediationachtergrond hebben. Je leert enorm veel van elkaar omdat je altijd met z’n tweeën op pad gaat en je werkt in het begin samen met een meer ervaren buurtbemiddelaar. Je volgt een speciale basistraining van 2 dagen en tijdens onze vergaderingen is er ruimte voor intervisie.
Als Buurtbemiddelaar gebruik je al je vaardigheden om buren aan tafel te krijgen zodat ze weer meer begrip voor elkaar krijgen en met elkaar in gesprek gaan.  Dit lukt niet altijd, maar het gebeurt ook vaak dat onze interventie de partijen ook zonder bemiddelingsgesprek dichter bij elkaar brengt. En soms trekt men op basis van de gesprekken met de bemiddelaars zelf al de conclusie, dat het wel een tandje minder kan met de muziek ’s nachts en dat men de buren beter met rust kan laten. Ik heb het gevoel dat iedere interventie (indirect) nut kan hebben.

Een voorbeeld casus:

Ongeveer een derde van de casussen is extra uitdagend: vanwege de complexiteit van de conflicten en de relaties of omdat er meer dan twee partijen bij betrokken zijn. Een goed voorbeeld is de situatie waarin mevrouw A (melder) een bemiddelingsgesprek had met Mevrouw B. Na een jaar zocht mevrouw B contact met Buurtbemiddeling omdat de gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Mevrouw B klaagde over de roddels die mevrouw A in de wereld had gezet. In de (separate) intakegesprekken met beide buren bleek dat de verhoudingen ernstig verziekt waren: het ging bij Mevrouw A om geluidsoverlast van de kinderen van Mevrouw B. Ook de reacties van de buurman op Mevrouw A waren in haar ogen onfatsoenlijk. Zij had weinig vertrouwen in het succes van bemiddeling, want met de andere partij ‘valt niet te praten’.  Inmiddels heeft mevrouw A  de woningvereniging laten weten dat zij de huur gaat opzeggen! Het zou kunnen zijn, dat de opsomming van ‘ellende’ in het intakegesprek en het gebrek aan vertrouwen in een bruikbare afloop de meldster tot het inzicht hebben gebracht dat verhuizen een beter idee is.
Aan de ene kant had ik natuurlijk graag met een bemiddelingsgesprek de partijen dichter bij een oplossing willen brengen, aan de andere kant is dit eigenlijk een structurele oplossing (althans voor mevrouw A, want de kans dat dit nog goed komt is zeer klein). En nu maar hopen dat de relaties tussen mevrouw A en een volgende bewoner vanaf het begin beter worden georganiseerd!
Als buurtbemiddelaar heb je onvermijdelijk de neiging om adviezen te gaan geven: een lastige kwestie.  Dit laatste is overigens een stevig discussiepunt in het team van buurtbemiddelaars: hoever kun je of moet je gaan in dit soort kwesties? Onafhankelijke bemiddelaars kunnen nooit adviseur voor een van de partijen zijn. Kortom: Buurtbemiddeling is altijd verrassend! Ik nodig je uit om ons team te komen versterken!

Ben je ook geïnteresseerd in het worden van buurtbemiddelaar?

Stuur dan een mail naar Merlijn info@merlijngroep.nl en wij zorgen dat er contact wordt opgenomen met u.

Aansluiten bij andere locatie buurtbemiddeling in Nederland?

https://www.merlijngroep.nl/blog/buurtbemiddeling-073/

Eerst mediator worden?

Volg de Basisopleiding tot Mediator bij Merlijn! Twijfelt u nog? Zie hieronder!

https://www.merlijngroep.nl/blog/opleiding-tot-mediator-ik-zeg-doen/