Public mediation?

Public mediation?
Mediation techniek Mediator

Public mediation is een wat fancy aanduiding voor wat mogelijk beter governmental listening & negotiating before acting genoemd zou kunnen worden.

Mediation is een begrijpelijk populaire, want naar algemeen menselijke normen en waarden mensvriendelijke, wijze van communicatie met een inmiddels lange en succesvolle staat van dienst. Waar en door wie dan ook op dit moment de kwaliteit van de intermenselijke communicatie wordt opgeschroefd, duikt het woord ‘mediation’ in die activiteit op. Het geweld in Geldermalsen bij de uitleg achteraf over een voorgenomen besluit tot het toelaten van AZC is een voorbeeld van hoe het mis kan gaan als bij belangrijke veranderingen in een gemeenschap de bestuurders ervan eerst min of meer besluiten nemen en daarna pas in overleg treden met de mensen die het aangaat. Naar menselijke maatstaven wil het bestuur iets ‘goeds’ besluiten. Het overgrote deel van de inwoners zal het daar om humanitaire en vele andere redenen mee eens zijn. Zelfs als het geweld is terug te voeren op een harde kern van beroepsrelzoekers van buitenaf, hooligans of wie dan ook, is het duidelijk dat het stemming maken en opstoken van een fors aantal inwoners van Geldermalsen zelf alleen maar mogelijk was omdat het gekozen klassieke ‘communicatiemodel’ faalde. Dat falen leidde tot boosheid en onbegrip bij de inwoners. En op zijn beurt leidde dat er weer toe dat op de avond van de ‘inspraak’ zelf de vele onrustige en emotionele inwoners onbewust een rookgordijn vormden voor een harde kern van geweldplegers die daar gretig gebruik van maakten en na gedane zaken zich uit Geldermalsen weg haastten.

Nu wordt de hele besluitvorming opnieuw gedaan. Al dan niet met een externe gespreksleider, een moderator, een facilitator of een (public?) mediator. Na de Kerst. Eerst van de schrik bekomen. En de aangehouden verdachten en mogelijk t.z.t. veroordeelden? Die krijgen met wat geluk de kans hun straf mogelijk wat te verlichten en hun spijt te betuigen in het kader van een nieuw recent project: mediation in strafzaken.

Zijn deze ontwikkelingen in de reikwijdte van het fenomeen mediation kwalijk? Precies het tegendeel is waar. Het is nog wat zoeken soms, maar alleen al in het zoeken ligt er hoop op betere tijden.

Lees meer over Mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/meditation-mediation/